Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Zasedání zastupitelstva

Plánované termíny: 11.2., 21.4., 16.6., 15.9., 3.11., 15.12. 2020

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Obsah

Stránka

  • 1

Poplatky za svoz odpadu


Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2020 můžete uhradit na podatelně obecního úřadu od čtvrtka 2. ledna 2020, vždy v úřední hodiny podatelny.

Nálepka na popelnici s vyznačením roku 2019 je platná do konce ledna 2020 a nádoba bude vyvážena.

Věnujte, prosím, pozornost novým cenám za svoz v sekci Odpady.

Přihlášení k poplatku za svoz odpadu vyplňuje znovu pouze v případě, že budete požadovat změnu v četnosti svozu. 


13. 1. 2020

Plánované přerušení dodávky elektřiny 15. 1. 2020 - ulice Vančurova


15.01.2020 (07:30 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060685669

Velké Přílepy - Kamýk, okres Praha-západ

Kamýk

č. 957312

Velké Přílepy - Velké Přílepy, okres Praha-západ

Vančurova

631, 633, 634, 635, 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 647, 648, 649, 650

Velké Přílepy

č. 954969, č. 182/82

 

Upozornění

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku.


30. 12. 2019

Poplatek za psa


Poplatek za psa je možno uhradit na podatelně obecního úřadu nejpozději do konce března 2020. Za prvního psa zaplatí majitel 250.- Kč, za druhého a každého dalšího 400.- Kč. Osoby starší 65 let mají tento poplatek snížen na 150.- a 200.- Kč.

 

Upozorňujeme dále na povinnost čipování psů nejpozději do konce roku 2019.Očkování proti vzteklině, které je u nás ze zákona povinné, bude od 1. 1. 2020 platné pouze tehdy, bude-li pes před provedením vakcinace označen identifikačním čipem. Orgánem, který bude pověřen kontrolami povinného čipování psů, bude Státní veterinární správa.


30. 12. 2019

Vánoční stromky


Vánoční stromky je možné odložit na označeném místě za tělocvičnou a restaurací U Korychů. Stromky budou součástí bioodpadu, prosíme odstraňte ze stromku všechen ostatní materiál. 


27. 12. 2019

Kontejner na bioodpad.


Kontejner na bioodpad s celoročním provozem je umístěn v ulici Kladenská, poblíž restaurace Špejchar.


27. 12. 2019

Dotační program pro rok 2020


Dne 17.12. 2019 byl na zasedání zastupitelstva schválen a vyhlášen Dotační program pro rok 2020. Další informace na tel. čísle: 603 763 690 (místostarostka obce).

Žádost musí být doručena písemně do podatelny Obecního úřadu Velké Přílepy v období od 6. 1. do 30. 1. 2020, v době úředních hodin, v zalepené obálce s nápisem Dotační program.

Dodatečný dotační program pro rok 2020

Výzva - dotační program "Podpora spolkového života v obci v roce 2020"

doc  pdf

Výzva - dotační program "Jednorázové projekty v roce 2020"

doc  pdf

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu
„Jednorázové projekty v roce 2020“

doc  pdf

Příloha č. 2 - Vyúčtování dotace v roce 2020 poskytnuté z rozpočtu obce Velké Přílepy

doc  pdf

Příloha č. 3 - Žádost o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Podpora spolkového života 2020“

doc  pdf

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

doc  pdf

19. 12. 2019

Odečítání vodoměrů


Odečítání vodoměrů v naší obci  se uskuteční v termínu od 13.prosince 2019 do 11.ledna 2020.


9. 12. 2019

Hlášení poruch semaforu


Poruchy semaforu na křižovatce v centru obce hlaste, prosím, na servis světelné signalizace AŽD 602 760 699.


27. 11. 2019

Stránka

  • 1

A picture