Zasedání zastupitelst

Nejbližší termín:

10.5.2021 19.00

Další plánované termíny:   

 15.6., 14.9., 2.11., 14.12.

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

 

Referentka stavebního úřadu Jitka Vejrašková nebude z důvodu nemoci přítomna od pátku 7.5. až do odvolání.

Stránka

Nepřítomnost-stavební úřad.


Referentka stavebního úřadu Jitka Vejrašková nebude z důvodu nemoci přítomna od pátku 7.5. až do odvolání.


6. 5. 2021

Omezení chodníku na ul. Pražská z důvodu výstavby vodovodního řadu


Vážení občané, 

jak jste již zaznamenali minimálně do 24.5.2021 máme uzavřen chodník v ulici Pražská od ul. Svahová do ul. Pod Lesem.

Technické řešení neumožňuje v době výstavby vodovodního řadu zachování průchodu po chodníku v místě omezení na ulici Pražská. 

Pro pěší cestu z H-systému je proto bezpečnější volit cestu: Okružní - E.Destinové - Roztocká.

V krizových případech je možno projít v zeleném pásu mezi plotem a keři. Vždy je však nutné brát zřetel na skutečnost, že procházíte stavbou a dbát zvýšené opatrnosti!!!!

 

Za komplikace se omlouváme.  


5. 5. 2021

Nález - klíče


Ve čtvrtek 29.04.2021 byly nalezeny 3 klíče na psím hřišti směrem na Úholičky. 

Klíče jsou uloženy v podatelně obce. 


4. 5. 2021

Sčítání lidu do 11.května 2021


Upozorňujeme, že sčítání lidu, buď elektronicky na www.scitani.cz nebo pomocí listinného formuláře, končí 11.května 2021 ! Do tohoto data můžete formulář odeslat zdarma v odpovědní obálce nebo odevzdat na kontaktním místě. Pro obec Velké Přílepy je kontaktním místem Česká pošta Nebušice, Nebušická 128. Na kontaktním místě můžete, pokud vás nezastihl komisař, vyzvednout také prázný formulář. Druhé kolo pokusů o doručení formuláře zahájí komisaři v pátek 30.dubna 2021.  


29. 4. 2021

Předzápis a zápis do MŠ Jablíčko


zápis


28. 4. 2021

Sběr starých pneumatik


Obec pořádá v sobotu 8.května ve dvoře pošty sběr starých pneumatik. Pneumatiky můžete odevzdat zdarma od 8.00 do 11.30 hodin. 


26. 4. 2021

Monitoring hnízda na tříděný odpad v ulici Okružní


S ohledem na přetrvávající nepořádek a nedodržování pravidel pro umísťování tříděného odpadu do kontejnerů, bude Obecní policie využívat kameru v ulici Okružní pro případnou identifikaci občanů a patřičně "ocení" ty, kteří zde např. umísťují stavební suť nebo nechávají odpad mimo kontejnery.


8. 4. 2021

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR


BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021

Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021

Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz  nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google PlayApp Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.

 

Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podob­ně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfek­ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na info­linku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.

Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.

Koho se sčítání týká

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodo­bým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybra­ných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin­né formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz.

Ochrana dat

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.

Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se sečíst“.  Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.

 

Sčítání

Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 09.02.2021 (465.35 kB)

 


8. 4. 2021

Začátek svozu biopopelnic


9. dubna začne svoz biopopelnic. Pokračovat bude každý sudý pátek.


9. 3. 2021

Nález - jízdní kola


Ve čtvrtek 25.01.2021 byla nalezena 2 jízdní kola u budovy I. stupně ZŠ. 

 

Více informací na tel: 605 862 177 obecní policie Velké Přílepy


1. 2. 2021

Stránka

A picture