Kalendář

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Obsah

Stránka

Knihovna - zavřeno od 25.12.2017 od 1.1.2018


Knihovna bude mít zavřeno od pondělí 25.12.2017 do úterý 1.1.2018 včetně.


6. 12. 2017

Svoz nebezpečného odpadu


Kontejner bude přistaven v sobotu 2.12.2017 v čase 8:00 - 11:00h. v ulici Kladenská poblíž restaurace Špejchar, před stodolou.

Fyzické osoby mohou v tomto čase odevzdat zdarma tyto níže uvedené nebezpečné odpady:

zářivky a výbojky, autobaterie a monočlánky, vyjeté oleje a použité olej.filttry vč.obalů, použité fritovací oleje, barvy a laky vč.obalů, kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii, nádobky od sprejů, staré a nepotřebné léky a podobně.

nakládka bude kontrolována pracovníky firmy, aby nebyly ukládány odpady od právnických osob a firem. Občané musí prokázat bydliště ve Velkých Přílepech.

 


27. 11. 2017

Pohádka v CVA 3.12.2017 od 16:00 hodin


Zveme všechny děti na vánoční pohádku oblíbeného Divadla NAVĚTVI "Hlídali jsme Ježíška". Opět budeme losovat dárečky!

Předprodej vstupenek na podatelně OÚ, tel. 220 930 535.


22. 11. 2017

Akty v galerii U Korychů


Až do začátku prosince máte možnost navštívit výstavu všestranného výtvarníka a fotografa Tomáše Jungvirta, žijícího střídavě ve Francii, Německu a v Čechách. Jeho tvorba potěšila návštěvníky a výtvarné kritiky na výstavách v mnoha evropských i amerických městech. Sympatický světoběžník zavítal tentokrát do Velkých Přílep. Jeho působivé černobílé akty a plastiky si můžete prohlédnout v galerii Domu U Korychů každé úterý od 14 do 19 hodin a každý pátek po zavolání na telefon 730 157 145. Je samozřejmě možné domluvit si prohlídkou i mimo tyto dny.


14. 11. 2017

Svoz velkoobjemového a kovového odpadu


Sobota 11.listopadu 2017, kontejnery budou přistaveny od 8:00 do 11:00 hod.

Stanoviště:

ul.Kladenská - u Kapličky sv.Gotharda

ul.Kladenská - u točky busu

ul.B.Němcové - u bytových domů

ul.Svrkyňská - u pošty

Sobota 18.listopadu 2017, kontejnery budou přistaveny od 8:00 do 11:00 hod.

Stanoviště:

ul.Roztocká - u panelových domů

ul.U Rybníčku - u bytovek

ul.Peškova, Plachtova - u kruhového objezdu

ul.Nová, Svahová - u zdravotního střediska

křižovatka Roztocká, Okružní

křižovatka Škroupova, Dvořákova

Do kontejnerů neodkládejte papír, sklo, plasty, bioodpad, suť, kovy, nebezpečný odpad a pneumatiky!

Kovový odpad uložte ke kontejnerům!

 


7. 11. 2017

Grantový program obce Velké Přílepy na rok 2018


Grantový program obce Velké Přílepy na rok 2018 - výzva


6. 11. 2017

Změna systému pro informování obyvatelstva - Mobilní rozhlas


Zastupitelstvo obce rozhodlo o výměně systému pro informování obyvatelstva. Nahrazen tak bude stávající systém Mobysis systémem Mobilní rozhlas.

Posílání informací dostavadním systémem Mobisys bude ukončeno k 31.12.2017

Mobilní rozhlas


1. 11. 2017

Obec Velké Přílepy vyhlašuje výběrové řízení na pozici externího redaktora-redaktorky Přílepského zpravodaje


 

Náplň práce: samostatná publicistická činnost, příprava článků. Zajišťování informační úrovně a obsahového zaměření publikovaných materiálů. Pořizování fotografií. Organizování a koordinace  vydávání periodika, spolupráce s grafikem.

Více v rubrice "Nabídky práce"


30. 10. 2017

Vstupenky na pohádku a vánoční koncert v prodeji


Vstupenky na pohádku divadla NAVĚTVI "Dlouhý, Široký a Bystrozraký" (5.11.) a na Vánoční koncert Leony Machálkové (6.12.)jsou v prodeji v podatelně obecního úřadu.


24. 10. 2017

Pošta Velké Přílepy nové telefonní číslo


Pošta Velké Přílepy má nové telefonní číslo 954 225 264. Původní bude funkční do konce měsíce srpna 2017.


15. 8. 2017

Stránka

A picture