Kalendář

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Obsah

Stránka

Šetřeme vodou.


Vážení občané, 

vzhledem k trvajícímu období zvýšených nároků na odběry pitné vody Vás společně s firmou Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. žádáme o šetření vodou z veřejného vodovodu. Tato voda není určena pro plnění bazénů,zálivky, mytí aut apod., je primárně určena pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a jejího využití k hygieně.

Při nadlimitních spotřebách, převyšujících možnosti vodního zdroje a navrhovanou kapacitu zásoby vodojemu a vodovodní sítě může docházet k omezeným dodávkám vody, především ve vyšších částech obce. V případě delších výpadků dodávek vody, bude zajištěno náhradní zásobování projíždějícími cisternami. O takové situaci budeme vždy aktuálně informovat prostřednictvím webových stránek obce.

 

Děkujeme za pochopení a dodržování uvedeného nařízení.

 

Věra Čermáková, starostka obce


3. 8. 2018

VAK Beroun-nové úřední hodiny


Úřední hodiny zákaznického centra VAK Beroun:

Pondělí :  8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Středa:    8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Kontakty na ZC Velké Přílepy

739 524 981

michaela.kucerova@vakberoun.cz

311 747 111 - ZC v Berouně

606 666 990 - hlášení poruch


2. 8. 2018

Parkování na ulici B.Němcové


Žádáme řidiče, aby neparkovali v ulici Boženy Němcové. Vzhledem k opakovaným stížnostem, šetří neoprávněné parkování Policie ČR společně s Obecní policií Velké Přílepy. Parkující řidiči budou pokutováni.  


30. 7. 2018

Uzavírky v době letních prázdnin


V době letních prázdnin budou na území městské části Praha – Suchdol probíhat tyto stavební práce na místních komunikacích:

 

  1. 2.7.2018 – 13.7.2018 bude probíhat rekonstrukce kanalizace v ulici Kamýcká, v úseku od konečné autobusu (Výhledy), přes křižovatku s ulicí Dvorská, až k benzinové pumpě. V uvedené době bude v tomto úseku zaveden kyvadlový provoz řízený semafory. Zároveň bude zakázáno odbočení do/z ulice Dvorská na ulici Kamýcká.
  2. 13.7.2018 – 15.7.2018 bude stejný úsek zmíněný v bodě 1) úplně uzavřen. Objízdné trasy budou vedeny přes Horoměřice, či Roztoky.
  3. 16.7.2018 – 28.8.2018 bude probíhat rekonstrukce vozovky v ulici Kamýcká, v úseku Kosova – Na skalce. V uvedené době bude tento úsek úplně uzavřen. Objízdné trasy budou vedeny přes Horoměřice, či Roztoky.

 

Uzavírky v době letních prázdnin

 

Uzavírka ul. Rýznerova:

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Opatření obecné povahy č. 119/2018 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

I. etapa II. etapa
Uzavírka ul. Rýznerova - mapa č.1 Uzavírka ul. Rýznerova - mapa č.2

 


29. 6. 2018

Informace k volbám do zastupitelstev obcí 5. a 6. října


Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a voleb do zastupitelstev obcí:

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a voleb do zastupitelstev obcí

Více informací na http://www.mvcr.cz/volby.aspx


19. 6. 2018

Knihovna v době prázdnin.


Upozorňujeme čtenáře, že knihovna bude v době letních prázdnin otevřena každé pondělí od 15.00 do 20.00 hodin.


6. 6. 2018

Upozorňujeme občany, že v obci Velké Přílepy bude zahájena revize katastru nemovitostí


Informační leták:

Revize katastru nemovitostí

Informační leták (.pdf)

 


5. 6. 2018

Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1. července 2018


Změny ve vydávání občanských průkazů:

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018

 

Změny ve vydávání cestovních pasů:

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018


4. 6. 2018

Pošta Velké Přílepy-dočasná změna hodin pro veřejnost


Pošta Velké Přílepy - hodiny pro veřejnost platné v období od 4.6. do 31.8.2018:

Pondělí  8:00 - 11:00  14:00 - 16:00    16:30 - 18:00

Úterý    8:00 - 13:00

Středa  8:00 - 11:00   14:00 - 16:00    16:30 - 18:00

Čtvrtek 8:00 - 13:00

Pátek   8:00 - 13:00


30. 5. 2018

Pošta Velké Přílepy nové telefonní číslo


Pošta Velké Přílepy má nové telefonní číslo 954 225 264. Původní bude funkční do konce měsíce srpna 2017.


15. 8. 2017

Stránka

A picture