Kalendář

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Obsah

Stránka

Napouštění bazénů v nadcházející sezóně


VAK Beroun - Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

TISKOVÁ  ZPRÁVA
Napouštění bazénů v nadcházející sezóně


V souvislosti s nadcházející letní sezónou přichází společnost Vodovody a kanalizace Beroun s upozorněním na možnost poklesu tlaku vody ve veřejné vodovodní síti. Tento jev nemusí být vždy důsledkem poruchy, ale může být způsoben nekoordinovaným souběžným napouštěním více zahradních bazénů v jedné lokalitě. VAK Beroun upozorňuje, že vodovodní řady a vodovodní přípojky jsou navrhovány na normové spotřeby obyvatel se zohledněním špičkových odběrů. Plnění bazénů v krátkém časovém úseku tyto návrhové hodnoty překračuje a může docházet ke kolapsům v zásobování vodou v okolních nemovitostech. VAK Beroun proto žádá odběratele, kteří využívají veřejnou vodovodní síť, aby své zahradní bazény napouštěli v souladu s obchodními podmínkami.


Odběr vody při napouštění bazénu by neměl překročit 500 l za hodinu a 5 m3 (5000 l) za 24 hodin. Kdo bude chtít napouštět bazén celý den, může si nastavit bezpečný odběr pomocí jednoduché pomůcky – proud vody k napouštění nesmí naplnit 10 litrové vědro rychleji než za 3 minuty. Nejvhodnější dobou pro plnění bazénů jsou noční hodiny, kdy je spotřeba vody v domácnostech menší. Pokud v té době není v nemovitosti žádný jiný odběr vody, může se v noci napouštět až 8 litry za minutu. Tato spotřeba odpovídá cca jeden a půl minutovému plnění vědra.


Zcela nejlepším řešením je však napouštění zahradních bazénů z cisteren. Již od začátku dubna je zaváženo 4–5 bazénů denně. Od května budou k dispozici dva cisternové vozy. Poptávka po této službě je každoročně vysoká, a proto doporučujeme nenechávat plnění bazénu na poslední chvíli.


Informace o cenách napouštění bazénů z cisteren včetně cen mohou občané získat na telefonním čísle 311 747 125, na Zelené lince 800 100 663, popřípadě osobní návštěvou v sídle společnosti VaK Beroun na adrese Mostníkovská 255, Beroun.


Napouštění bazénů z cisteren si pochopitelně může objednat každý bez ohledu na to, zda jeho domácnost je, či není napojená na veřejnou vodovodní síť.


V Berouně dne 17. 04. 2019


Pro další informace volejte a pište:
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255/3
266 01 Beroun 3
Tel.: 311 747 111
vakberoun@vakberoun.cz

Společnost VaK Beroun je největším vlastníkem a provozovatelem vodohospodářského majetku na Berounsku, Hořovicku. Působí dále na Příbramsku a v oblasti Prahy – západ. Vodohospodářský majetek společnosti představuje jednu miliardu korun a v hodnotě 500 tisíc korun provozuje majetek pro města a obce. Zásobuje pitnou vodou 95 tisíc obyvatel, provozuje 104 čerpacích stanic, 82 vodojemů, 43 čistíren odpadních vod a 11 úpraven pitné vody.


Více informací na www.vakberoun.cz

 

Tisková zpráva ke stažení (.pdf)


18. 4. 2019

Uzávěra hlavní vzletové a přistávací dráhy na Letišti Václava Havla Praha


V květnu bude z důvodu pravidelné jarní údržby a dalších nezbytných prací uzavřena hlavní ranvej 06/24. Oprava bude rozdělena do dvou fází a bude probíhat pouze v denní dobu od 8:00 do 18:00 hodin. V první etapě v období od 10. 5. do 15. 5. 2019 bude letecký provoz probíhat na zkrácené vedlejší dráze pouze ve směru na Kladno, a to z důvodu broušení na křížení drah. V druhé etapě, která je naplánovaná na období od 18. 5. do 23. 5. 2019, se bude brousit a opravovat zbytek hlavní dráhy a provoz bude probíhat na vedlejší dráze 12/30, a to v obou směrech. V nočních hodinách, tedy od 18:00 do 8:00 hodin, bude provoz převeden zpět na hlavní dráhu. Z důvodu efektivního využití období uzávěry hlavní dráhy, které negativně ovlivňuje hustě osídlené oblasti Prahy a Kladenska, budou v tomto období na dráze a v její blízkosti provedeny další nezbytné práce. V případě nepříznivého počasí může být oprava přerušena a termín posunut.

 

I. Etapa údržby
I. Etapa údržby

II. Etapa údržby
II. Etapa údržby


17. 4. 2019

Očkování psů a koček.


Psa nebo kočku můžete nechat naočkovat v úterý 21. května od 18.30 do 19.30 ve dvoře před obecním úřadem. Očkování bude za každého počasí. Cena vakcinace: vteklina 100.- Kč, kombinovaná včetně vztekliny 290.- Kč. Každoroční vakcinace proti vzteklině je povinná pro psy starší 6.měsíců. 


16. 4. 2019

Dovolená SÚ


06. - 10.05.2019 dovolená Ing. Kuchařová

13. - 24.05.2019 dovolená paní Zaorálková


15. 4. 2019

Mimořádný úřední den - SÚ paní Zaorálková


V pondělí 29.04.2019 bude mít paní Zaorálková úřední den náhradou za 1. a 8. 5.2019. 


15. 4. 2019

MUDr Hlavová, dovolená ve čtvrtek 18.4.2019


Ordinace o Velikonocích -  MUDr Hlavová, všeobecný praktický lékař má 18.4.2019 - čtvrtek dovolenou, den předtím ve středu je ordinace jen do 16,30 .  Pátek a pondělí jsou státní svátky. 


9. 4. 2019

Svoz velkoobjemového a kovového odpadu - Sobota 27. dubna 2019 a 4. května 2019


Sobota 27. dubna 2019

kontejnery budou přistaveny od 8.00 do 11.00 hod.

Stanoviště:

  • ul. Kladenská – u kapličky sv. Gottharda
  • ul. Kladenská – u otočky busu, bývalá samoobsluha
  • ul. Boženy Němcové - u bytových domů
  • ul. Svrkyňská – u pošty

Do kontejnerů neodkládejte papír, sklo, plasty, bioodpad, suť, kovy,
nebezpečný odpad a pneumatiky ! Kovový odpad uložte ke kontejnerům.


Sobota 4. května 2019

kontejnery budou přistaveny od 8.00 do 11.00 hod.

Stanoviště:

  • ul. Roztocká – u panelových domů
  • ul. U Rybníčku – u bytovek
  • ul. Peškova, Plachtova – u kruhového objezdu
  • ul. Okružní
  • křižovatka Škroupova, Dvořákova

Do kontejnerů neodkládejte papír, sklo, plasty, bioodpad, suť, kovy,
nebezpečný odpad a pneumatiky ! Kovový odpad uložte ke kontejnerům.


9. 4. 2019

nalezen svazek klíčů


Včera večer byl na točce autobusů v centru obce nalezen svazek klíčů v koženém vínovém pouzdře. Majitel ať zavolá na obecní úřad na tel. 220 930 535, nebo na 730 157 145.


5. 4. 2019

První letošní svoz biopopelnic


Vážení občané, zítra, v pátek 5.dubna 2019 se uskuteční první svoz biopopelnic.


4. 4. 2019

Štěpkování větví


Vážení občané, opět máte možnost štěpkování větví do maximálního průměru 8 cm. Místo na odkládání větví je na hrázi rybníka a je označeno cedulí.


26. 3. 2019

Stránka

A picture