Kalendář

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

  



 

CzechPoint

DSO

  

Obsah

Stránka

Dovolená SÚ


20.05. - 03.06.2019 dovolená paní Zaorálková

20.05. - 03.06.2019 dovolená pan Zedník 


16. 5. 2019

Uzavřený chodník u knihovny


Vážení občané,

z důvodu havárie je uzavřen chodník podél č. p. 129 (Knihovna Velké Přílepy).

Využijte, prosím, chodník na druhé straně křižovatky. Předpokládaná doba uzavírky je cca 20 dní.

Uzavřený chodník

Děkujeme za pochopení.


9. 5. 2019

Napouštění bazénů v nadcházející sezóně


VAK Beroun - Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

TISKOVÁ  ZPRÁVA
Napouštění bazénů v nadcházející sezóně


V souvislosti s nadcházející letní sezónou přichází společnost Vodovody a kanalizace Beroun s upozorněním na možnost poklesu tlaku vody ve veřejné vodovodní síti. Tento jev nemusí být vždy důsledkem poruchy, ale může být způsoben nekoordinovaným souběžným napouštěním více zahradních bazénů v jedné lokalitě. VAK Beroun upozorňuje, že vodovodní řady a vodovodní přípojky jsou navrhovány na normové spotřeby obyvatel se zohledněním špičkových odběrů. Plnění bazénů v krátkém časovém úseku tyto návrhové hodnoty překračuje a může docházet ke kolapsům v zásobování vodou v okolních nemovitostech. VAK Beroun proto žádá odběratele, kteří využívají veřejnou vodovodní síť, aby své zahradní bazény napouštěli v souladu s obchodními podmínkami.


Odběr vody při napouštění bazénu by neměl překročit 500 l za hodinu a 5 m3 (5000 l) za 24 hodin. Kdo bude chtít napouštět bazén celý den, může si nastavit bezpečný odběr pomocí jednoduché pomůcky – proud vody k napouštění nesmí naplnit 10 litrové vědro rychleji než za 3 minuty. Nejvhodnější dobou pro plnění bazénů jsou noční hodiny, kdy je spotřeba vody v domácnostech menší. Pokud v té době není v nemovitosti žádný jiný odběr vody, může se v noci napouštět až 8 litry za minutu. Tato spotřeba odpovídá cca jeden a půl minutovému plnění vědra.


Zcela nejlepším řešením je však napouštění zahradních bazénů z cisteren. Již od začátku dubna je zaváženo 4–5 bazénů denně. Od května budou k dispozici dva cisternové vozy. Poptávka po této službě je každoročně vysoká, a proto doporučujeme nenechávat plnění bazénu na poslední chvíli.


Informace o cenách napouštění bazénů z cisteren včetně cen mohou občané získat na telefonním čísle 311 747 125, na Zelené lince 800 100 663, popřípadě osobní návštěvou v sídle společnosti VaK Beroun na adrese Mostníkovská 255, Beroun.


Napouštění bazénů z cisteren si pochopitelně může objednat každý bez ohledu na to, zda jeho domácnost je, či není napojená na veřejnou vodovodní síť.


V Berouně dne 17. 04. 2019


Pro další informace volejte a pište:
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255/3
266 01 Beroun 3
Tel.: 311 747 111
vakberoun@vakberoun.cz

Společnost VaK Beroun je největším vlastníkem a provozovatelem vodohospodářského majetku na Berounsku, Hořovicku. Působí dále na Příbramsku a v oblasti Prahy – západ. Vodohospodářský majetek společnosti představuje jednu miliardu korun a v hodnotě 500 tisíc korun provozuje majetek pro města a obce. Zásobuje pitnou vodou 95 tisíc obyvatel, provozuje 104 čerpacích stanic, 82 vodojemů, 43 čistíren odpadních vod a 11 úpraven pitné vody.


Více informací na www.vakberoun.cz

 

Tisková zpráva ke stažení (.pdf)


18. 4. 2019

Uzávěra hlavní vzletové a přistávací dráhy na Letišti Václava Havla Praha


V květnu bude z důvodu pravidelné jarní údržby a dalších nezbytných prací uzavřena hlavní ranvej 06/24. Oprava bude rozdělena do dvou fází a bude probíhat pouze v denní dobu od 8:00 do 18:00 hodin. V první etapě v období od 10. 5. do 15. 5. 2019 bude letecký provoz probíhat na zkrácené vedlejší dráze pouze ve směru na Kladno, a to z důvodu broušení na křížení drah. V druhé etapě, která je naplánovaná na období od 18. 5. do 23. 5. 2019, se bude brousit a opravovat zbytek hlavní dráhy a provoz bude probíhat na vedlejší dráze 12/30, a to v obou směrech. V nočních hodinách, tedy od 18:00 do 8:00 hodin, bude provoz převeden zpět na hlavní dráhu. Z důvodu efektivního využití období uzávěry hlavní dráhy, které negativně ovlivňuje hustě osídlené oblasti Prahy a Kladenska, budou v tomto období na dráze a v její blízkosti provedeny další nezbytné práce. V případě nepříznivého počasí může být oprava přerušena a termín posunut.

 

I. Etapa údržby
I. Etapa údržby

II. Etapa údržby
II. Etapa údržby


17. 4. 2019

MUDr Hlavová, dovolená ve čtvrtek 18.4.2019


Ordinace o Velikonocích -  MUDr Hlavová, všeobecný praktický lékař má 18.4.2019 - čtvrtek dovolenou, den předtím ve středu je ordinace jen do 16,30 .  Pátek a pondělí jsou státní svátky. 


9. 4. 2019

Svoz velkoobjemového a kovového odpadu - Sobota 27. dubna 2019 a 4. května 2019


Sobota 27. dubna 2019

kontejnery budou přistaveny od 8.00 do 11.00 hod.

Stanoviště:

  • ul. Kladenská – u kapličky sv. Gottharda
  • ul. Kladenská – u otočky busu, bývalá samoobsluha
  • ul. Boženy Němcové - u bytových domů
  • ul. Svrkyňská – u pošty

Do kontejnerů neodkládejte papír, sklo, plasty, bioodpad, suť, kovy,
nebezpečný odpad a pneumatiky ! Kovový odpad uložte ke kontejnerům.


Sobota 4. května 2019

kontejnery budou přistaveny od 8.00 do 11.00 hod.

Stanoviště:

  • ul. Roztocká – u panelových domů
  • ul. U Rybníčku – u bytovek
  • ul. Peškova, Plachtova – u kruhového objezdu
  • ul. Okružní
  • křižovatka Škroupova, Dvořákova

Do kontejnerů neodkládejte papír, sklo, plasty, bioodpad, suť, kovy,
nebezpečný odpad a pneumatiky ! Kovový odpad uložte ke kontejnerům.


9. 4. 2019

nalezen svazek klíčů


Včera večer byl na točce autobusů v centru obce nalezen svazek klíčů v koženém vínovém pouzdře. Majitel ať zavolá na obecní úřad na tel. 220 930 535, nebo na 730 157 145.


5. 4. 2019

První letošní svoz biopopelnic


Vážení občané, zítra, v pátek 5.dubna 2019 se uskuteční první svoz biopopelnic.


4. 4. 2019

Štěpkování větví


Vážení občané, opět máte možnost štěpkování větví do maximálního průměru 8 cm. Místo na odkládání větví je na hrázi rybníka a je označeno cedulí.


26. 3. 2019

Informace k volbám do Evropského parlamentu


21. 3. 2019

Stránka

A picture