Kalendář

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Obsah

Stránka

  • 1

Nalezené klíče


Dnes byly nalezeny klíče na zelené šňůrce v prostoru autobusové zastávky u pošty. Uloženy v podatelně OÚ. Tel: 220 930 535.


17. 10. 2019

Havárie vodovodu v ul. Polní.


Během prací na vodovodu v ul. Polní došlo k havárii . Upozorňujeme občany v ulici Pod Lomem, že dodávka vody bude obnovena během jedné hodiny. Stavební firma se omlouvá.


12. 10. 2019

Dovolená zákaznické centrum VaK Beroun


Z důvodu dovolené bude v pondělí 14. 10. 2019 a ve středu 23. 10. 2019  zákaznické centrum VakBeroun ve Velkých Přílepech zavřené.

Náhradní kontakty:


7. 10. 2019

Pozor na světelných přechodech


V posledních dnech dochází často k velmi nebezpečnému omezování chodců ze strany řidičů na  světelných přechodech na ulici Pražská a Roztocká. Řidiči předjíždějí auta stojící na červenou a ve snaze rychle projet, ohrožují chodce na přechodech. Došlo k několika velmi nebezpečným zdraví i život ohrožujícím situacím. Řidiči byli identifikováni pomocí kamer a obec a OP budou dělat vše pro to, aby byli řádně potrestáni. Prosíme rodiče, aby poučili své děti o nutnosti řádně se rozhlédnout i v případě, že je na semaforu zelená. Pokud budou občané svědky dalšího porušení předpisů ze strany řidičů, prosíme, aby obecní policii ( sms, mail) nahlásili čas incidentu, to znamená hodinu a alespoň přibližnou minutu. Řidiči budou identifikováni pomocí kamerového systému a předáni k trestnímu řízení. 


26. 9. 2019

Plánované přerušení dodávky elektřiny v ul. Burianova - 10.10.2019, 7:30 - 14:30


INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

10. 10. 2019 (07:30 - 14:30) - plánovaná odstávka č. 110060673314

Burianova - 909 ,  911 ,  913 ,  915 ,  917 ,  919 ,  921 ,  923 ,  925 ,  927

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html


23. 9. 2019

Dodatečný dotační program 2019


Dne 3. 9. 2019 byl na zasedání zastupitelstva schválen a vyhlášen Dodatečný dotační program pro rok 2019. Další informace na tel. čísle: 603 763 690 (místostarostka obce).

Termín pro podání žádostí o dotace je do 25. 9. 2019

Dodatečný dotační program pro rok 2019

Dodatečný dotační program - Podpora spolkového života v roce 2019 pdf
Dodatečný dotační program - Jednorázové projeky v roce 2019 pdf
Dodatečný dotační program - Průvodní dopis k dotacím docx
Příloha - žádost o dotaci - Podpora spolkového života v roce 2019 doc
Příloha - žádost o dotaci - Jednorázové projekty v roce 2019 doc
Příloha č. 1 - Popis projektu docx
Příloha č. 2 - Formulář, vyúčtování dotace doc

5. 9. 2019

nalezen svazek klíčů


Včera večer byl na točce autobusů v centru obce nalezen svazek klíčů v koženém vínovém pouzdře. Majitel ať zavolá na obecní úřad na tel. 220 930 535, nebo na 730 157 145.


5. 4. 2019

První letošní svoz biopopelnic


Vážení občané, zítra, v pátek 5.dubna 2019 se uskuteční první svoz biopopelnic.


4. 4. 2019

Termíny veřejného zasedání zastupitelstva obce


Zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce vyhlášením veřejného zasedání minimálně v těchto termínech :

  • Úterý 23.4.2019 od 19:00
  • Úterý 25.6.2019 od 19:00
  • Úterý 3.9.2019 od 19:00
  • Úterý 5.11.2019 od 19:00
  • Úterý 17.12.2019 od 19:00

 


11. 3. 2019

Stránka

  • 1

A picture