Kalendář

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Obsah

Rubriku dotazy občanů využívejte v případě obecných dotazů, které by mohly zajímat i ostatní návštěvníky stránek.

 

V případě konkrétních dotazů, zejména vztahují-li se přímo k vaší osobě, prosíme, využijte e-maily či telefony příslušných úředníků. Viz kontatky.

 

Ve vlastním zájmu uvádějte funkční e-mailové adresy, na které Vám může být doručena odpověď!

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik má rok ročních období 

Stránka

Vážená paní starostko, slyšel jsem, že obec souhlasí s přeložkou silnice II/240 ( R7-D8) úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnicé D8 a silnicí II. třídy č. II/101 viz. http://www.velke-prilepy.cz/uredni-deska-1/posuzovani-vlivu-na-zivotni-prostredi-1091.html. Je ještě nějaká šance na změnu stanoviska námi volených zastupitelů? Má smysl na Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy dne 21. 12. 2015 donést petici občanů bydlících v obci, kteří budou dotčeni v případě schválení a realizace záměru prachem. hlukem a zdravotně nebezpečnými exhalacemi? Postaví se naši volení zastupitelé za nás? Předem děkuji za odpověď. Petr špindler

Pohlédneme-li zpět do historie, obec o tuto přeložku usiluje už nejméně 15 let. Mnoho let byla tato přeložka silnice 240/II také v územním plánu kraje. Od té doby proběhlo mnoho jednání na naší obci, na kraji, ministerstvu dopravy i v ostatních obcích. Snahou současných i bývalých vedení všech obcí kolem stávající silnice II/240 bylo odklonit dopravu z centra obcí, které jsou už doslova zahlceny projíždějícími automobily ( Velké Přílepy, Tursko, Statenice, Horoměřice ). V roce 2014 vzniklo sdružení obcí dotčených komunikací II/240 - Spolek 101, který si dal za úkol dohlédnout na realizaci tohoto projektu a to i z hlediska životního prostředí, to znamená, aby projekt neměl negativní vliv na obyvatele jednotlivých obcí. ( zahloubení, zelené pásmo apod.)

 

Zastupitelstvo naší obce na posledním zasedání schválilo usnesení, dle kterého žádá projektanta a pořizovatele územního plánu Velké Přílepy o zpracování variantního umístění obchvatu obce (přeložky silnice II/240) na hranici katastru obce a v druhé variantě bez umístění tohoto obchvatu v katastru obce a uložilo pověřenému zástupci obce odpovědnému za územní plán, aby schválená usnesení projednal s projektantem a pořizovatelem územního plánu Velké Přílepy.

 

Petici samozřejmě donést můžete, případně ji podejte na podatelně obecního úřadu.

Věra Čermáková, 13. 12. 2015
Dobrý den, je v plánu rozšířit lékařský dům i o dětského lékaře? Děkuji Martina Řehůřková

Lékařský dům je v soukromém vlastnictví. S obcí majitel nemovitosti konzultoval potřebu odborných lékařů v obci, s některými i jednal, ale k dohodě mezi ním a pediatry nedošlo. Samozřejmě by obec dětského lékaře uvítala.

Věra Čermáková, 3. 12. 2015
Dobrý den, doslechl jsem se, že probíhají jednání o prodloužení linky 316 do Kralup. Máte prosím informace, od kdy by prodloužená linka měla fungovat? Bude se prodloužená trasa týkat všech spojů? Děkuji!

Omlouvám se za pozdní odpověď, ale čekala jsem na jednání s kompetentními zástupci ROPIDU. Linka 316 by měla podle posledních informací fungovat od září příštího roku, tedy od nového školního roku. Mělo by to ale být spojení omezené, tedy zejména pro školáky v ranních a odpoledních či podvečerních hodinách. Moji informaci, prosím, chápejte jako předběžnou.

Věra Čermáková, 1. 12. 2015
Bude se dělat něco se silnici v ulici Svrkyňská? Lidé jdoucí po chodníku jsou vystaveni rozstřikujícím se loužím od automobilů. Děkuji

Komunikace ve Svrkyňské ulici je majetkem kraje. Obec na ní nemůže provádět opravy. Upozorníme na situaci technika Správy údržby silnic Středočeského kraje, aby komunikaci opravili.

Věra Čermáková, 1. 12. 2015
Prosim, kdy je letos posledni svoz bioodpadu? Dekuji

Poslední svoz bioodpadu se koná 27. 11. 2015

Věra Čermáková, 13. 10. 2015
Dobrý den, ráda bych věděla, v jaké fázi je výstavba veřejného osvětlení od rybníčku směrem k hlavní silnici ? Děkuji za odpověd

V současné době se řeší projektová příprava chodníku spolu s veřejným osvětlením. Bohužel obec nemá ve vlastnictví pozemky a tak lze předpokládat, že celková doba přípravy včetně vyřešení práva umístit stavbu zabere minimálně 14 měsíců než bude možno podat žádost o územní rozhodnutí.

Ing. Eva Aulická, 1. 10. 2015
Dobrý den,prosím o uvedení dat kdy budou přistaveny velkoobjemové kontejnery. Děkuji Bozděchová

Odvoz velkoobjemového odpadu plánuje obec v první polovině listopadu, opět ve dvou víkendech, jako je tomu poslední léta. Termín bude včas oznámen vyvěšením plakátů, informací na webu obce a systémem MOBISYS.

Věra Čermáková, 1. 10. 2015
Dobrý den, měla jsem radost z toho, že obec nechala udělat bezpečnostní povrch (červený) před přechody na ulicích Pražská a hlavně Roztocká, kde se přechod ve směru od Roztok nachází za zatáčkou. Velice mě tedy překvapilo, když tento týden byl bezpečnostní povrch u obou přechodů opět odstraněn... Moc tomu nerozumím, ale předpokládám, ze nyní tam skutečně bezpečnostní pruh není. Mohu se zeptat proč? Moc děkuji.

Zhotovitel brzdného pruhu zvolil, bohužel, špatnou frakci vsypu. Provedení neodpovídalo svými technickými parametry požadavkům projektu. Stěrku musel po reklamaci odstranit. Brzdné pruhy budou obnoveny do 31.10.2015. V současné době se čeká na dodávku stěrkové hmoty z Anglie.

Věra Čermáková, 29. 9. 2015
K planovanemu propojeni komiunikaci D8 a D7 - proč je komunikace nejblíže právě u Přílep a to v blízkosti obytné zóny, navíc není ani plánováno žádné "odhlučnění" komuniakce. Starosta Tuchoměřic se naštěstí postavil proti tomuto záměru, přestože se to zásedně týká také zastupitelé Velkých Přílep, žádné připomínky nevznesli? Děkuji za odpověď.

Území pro výstavbu přeložky silnice 240/II je součástí územního plánu Středočeského kraje. Tento územní plán byl platný několik let už před výstavbou Vámi zmiňované obytné zóny. S touto skutečností tedy mělo být počítáno před zahájením výstavby lokality ARI. Pan starosta i zastupitelé Tuchoměřic od roku 2007, kdy byla představena studie přeložky silnice, s vedením trasy souhlasili a nikdy nevznesli jedinou připomínku. Teprve v minulém roce po nových komunálních volbách a v roce letošním zastupitelé Tuchoměřic projevili nesouhlas s trasou komunikace kolem Tuchoměřic a obec podala žalobu k soudu. Dosáhla zrušení Zásad územního rozvoje Středočeského kraje z roku 2011, což znamená úseku od R7 až k obci Tursko. Dotčené obce, včetně naší obce, podaly kasační stížnost v této věci s tím, že dotčené obce se cítí býti účastníky soudního řízení a že bylo rozhodováno o veřejně prospěšné stavbě bez jejich účasti. Bohužel zrušení ZUR přišlo na základě iniciativy Tuchoměřic v době, kdy stavbě byl nakloněn jak Středočeský kraj, tak ministerstvo dopravy a vládě měl být předložen návrh na uvolnění finančních prostředků k financování stavby. Tedy v době, kdy vše směřovalo k tomu, aby stavba mohla být realizována. Doprava, zejména nákladní mohla být během několika let odkloněna z centra obcí a obcím by se dopravně velmi ulevilo. V současné době projektanti připravují změnu vedení trasy v katastru obcí Tuchoměřice, Středokluky. V každém případě to znamení posunutí realizace stavby o mnoho let.

Věra Čermáková, 15. 9. 2015
K dotazu propojení komunikace D7 a D8. Vizualizace navíc není kompletní, chybí podstatná část mezi VP č. 2 výkre. (zřejmě nájezd z Přílep na komunikaci?) Odhadem neodborníka tak bude pro obyvatele Přílep "velkou výhrou." Bylo v plánu uvedeno, jaké dopady to bude mít - např. šíření hluku z komunikace do okolí (obytené domy Bennet) apod.

Celý projekt je zatím ve fázi studie, neexistuje tedy projekt k realizaci stavby. Pokud bude projekt předložen, bude na zastupitelích obce jej připomínkovat a dbát na to, aby komunikace ani hlukem ani prachem neohrozila obyvatele. Uvažuje se o zapuštění komunikace do terénu a zejména o pásmech zeleně podél silnice. Za tímto účelem také vznikl Spolek 101, složený ze starostů obcí, který by měl dohlížet zejména na ekologické aspekty stavby.

15. 9. 2015

Stránka

A picture