Kalendář

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Obsah

Rubriku dotazy občanů využívejte v případě obecných dotazů, které by mohly zajímat i ostatní návštěvníky stránek.

 

V případě konkrétních dotazů, zejména vztahují-li se přímo k vaší osobě, prosíme, využijte e-maily či telefony příslušných úředníků. Viz kontatky.

 

Ve vlastním zájmu uvádějte funkční e-mailové adresy, na které Vám může být doručena odpověď!

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Po kolika kolech jezdí běžné auto 

Stránka

Vážená paní starostko, můžete mi prosím sdělit, jak je naplňována usnesení zastupitelstva č. 138/2015, které bylo schváleno na zasedání zastupitelstva 2. 12. 2015? V tomto usnesení se uvádí, že zastupitelstvo obce žádá projektanta a pořizovatele územního plánu Velké Přílepy o zpracování variantního umístění obchvatu obce (přeložky silnice II/240) na hranici katastru obce a v druhé variantně bez umístění obchvatu v katastru obce, a že se ukládá pověřenému zástupci obce, aby schválené usnesení projednal s projektantem a pořizovatelem územního plánu obce. Můžete sdělit jmenovitě, kdo byl pověřen jednáním za obec, zda toto usnesení předal projektantu a pořizovateli územního plánu Velké Přílepy a zda existuje nějaký doklad, kdy toto usnesení bylo projektantu a pořizovateli územního plánu Velké Přílepy předáno? Děkuji. Petr špindler

Pověřený zastupitel spolupracující s pořizovatelem územního plánu obce byl zvolen pan Kapsa, který však na vlastní žádost se tohoto pověření vzdal 29.10.2014 a od tohoto data je pověřeným zastupitelem pan Hošek. Pan Hošek byl 7.12.2015 na jednání na OÚ v Černošicích, kde předal usnesení zastupitelstva odpovědným osobám. 23.12.2015 bylo odesláno stanovisko obce Velké Přílepy k této přeložce, které reflektuje názor zastupitelstva obce.

28.12.2015
zda je možné opravit úsek silnice spojující Pražskou a Sportovní, tj. úsek Formanské, kde jsou poměrně velké díry a všichni, kteří bydlíme v tomto regionu si denodenně ničíme svoje automobily, ačkoliv obec dostává na každého z nás daňový příjem na obyvatele??

Oprava povrchu ulice Formanské v křížení s ulicí Pražská se nebude v nejbližší době realizovat, protože, bohužel, tato komunikace není v majetku obce, ale v soukromých rukách.

Věra Čermáková, 28.12.2015
Dobrý den, zajímalo by mě, jak je to s uprchlíky ve Velkých Přílepech. Je pravda, že je v objektu ženské věznice detenční zařízení pro uprchlíky a že v září jich odsud několik uteklo? Ráda bych věděla, a nejen já, myslím, že by to zajímalo všechny občany Velkých Přílep, jak to ve skutečnosti s běženci v naší obci je. Děkuji předem za konkrétní odpověď. Renáta Šťastná,U Rybníčku 237

Bohužel se někteří naši občané stali obětí mediální kachny a nezodpovědné novinářské práce. Ve věznici ve Velkých Přílepech běženci nejsou a nebudou umístěni. Tuto informaci jsem si dnes 28. prosince pro jistotu ověřila na ředitelství Vězeňské služby ČR.

Věra Čermáková, 28.12.2015
Vážená paní starostko, Děkuji za odpovědí. Dovoluji si Vás, snad již naposled, otravovat s dotazy důvodu, že vyjádření dotčené obce v rámci posuzování vlivu na životní prostředí má určitě větší váhu, než vyjádření části obyvatel obce: 1) Můžete mi sdělit jména zastupitelů - předsedů jednotlivých výborů, kteří budou připravovat vyjádření obce k záměru" Přeložka silnice II/240 ( R7-D8) úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnice D8 a silnicí II. třídy č. II/101“? 2) Můžete uvedené zastupitele seznámit s naším vyjádřením, které najdete ke stažení na Internetu na adrese: http://uloz.to/xan3bdHG/petice-obchvat-v.ppdf (heslo pro stažení: „obchvat“)? 3) Mohu, až mi sdělíte jména zodpovědných zastupitelů za vyjádření, je kontaktovat osobně. Moc děkuji. Petr Špindler

Vyjádření obce připravují předsedové stavebního a dopravního výboru a výboru pro životní prostředí. Ing. Hošek, Ing. Šembera a Ing. Bečka Ph.D.

 

Samozřejmě, zastupitele s tímto Vašim vyjádřením seznámím na veřejném zasedání 21.12. 2015

 

Zmíněné zastupitele můžete kontaktovat elektronicky - příjmení@velke-prilepy.cz nebo osobně na veřejném zasedání.

Věra Čermáková, 17.12.2015
Muzete prosim upresnit, kteri konkretni predsedove vyboru jsou cleny skupiny pripravujici vyjadreni obce k zameru zminovaneho v diskusi?

Vyjádření obce připravují předsedové stavebního a dopravního výboru a výboru pro životní prostředí. Ing. Hošek, Ing. Šembera a Ing. Bečka Ph.D.

Věra Čermáková, 17.12.2015
Vážená paní starostko, děkuji za Vaši odpověď, ve které jste napsala, že s obec k záměru v rámci EIA vyjádří a že toto vyjádření bude respektovat vůli zastupitelstva. 1) Můžete mi sdělit jaká je vůle zastupitelstva, je pro stávající variantu obchvatu cca 100-300 m od obydlí obyvatel obce nebo bude požadovat její oddálení od zastavěné části obce? 2) Budete toto vyjádření schvalovat na veřejném zasedání zastupitelstva dne 21. 12. 2015 nebo je již schváleno? 3) Můžete toto vyjádření zveřejnit na stránkách obce. Předem děkuji za čas, který mi věnujete. Petr Špindler

Samozřejmě se obec v rámci posuzování vlivu na životní prostředí vyjádří. Byla stanovena tříčlenná skupina z řad předsedů jednotlivých výborů a ti po prostudování záměru vyjádření obce připraví. Je předčasné se v tuto chvíli zmiňovat, jaké znění bude jejich zpráva mít.

Vyjádření obce umístíme do sekce Mohlo by Vás zajímat - Přeložka II/240.

Věra Čermáková, 15.12.2015
Vážená paní starostko, děkuji za rychlou reakci. Můžete závěry z jednání pověřeného zástupce obce s projektantem, pokud existují a jsou v písemné podobě a to především plány variantního umístění obchvatu a plán stavebních úprav v zájmu ochrany zdraví občanů (např. protihlukové stěny, zapuštění komunikace pod úroveň terénu, zalesnění okolí komunikace apod.), zveřejnit na webu obce nebo mi poradit, kde je najdu? Ještě bych se rád zeptal, zda by byla obec/obecní úřad ochoten se zapojit do přípravy vyjádření/petice pro Středočeský kraj, které vychází z oznámení na úřední desce obce Velké Přílepy, kterou také naleznete na Internetu na adrese: http://www.velke-prilepy.cz/uredni-deska-1/posuzovani-vlivu-na-zivotni-prostredi-1091.html, kde se uvádí, že máme možnost jako občané se vyjádřit k záměru" Přeložka silnice II/240 ( R7-D8) úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnice D8 a silnicí II. třídy č. II/101“, která půjde velmi blízko našim obydlím, viz přiložený nákres ve vyjádření/petici, kterou naleznete ke stažení na Internetu na adrese: http://uloz.to/xan3bdHG/petice-obchvat-v.ppdf (heslo pro stažení: „obchvat“)? Předem děkuji za odpovědi. Petr Špindler

K jednání s projektantem nebyl nikdo ze zastupitelů pověřen. S krajem teď obec komunikuje za účelem získání informací o projektu samotném. V současné době je zpracovávána EIA - posuzování vlivů na životní prostředí a k této dokumentaci se obec ve lhůtě vyjádří. Vyjádření bude respektovat vůli zastupitelstva. Samozřejmě vyjádřit se a připomínkovat tento dokument může i každý občan či občanské sdružení.

Věra Čermáková, 14.12.2015
Vážená paní starostko, slyšel jsem, že obec souhlasí s přeložkou silnice II/240 ( R7-D8) úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnicé D8 a silnicí II. třídy č. II/101 viz. http://www.velke-prilepy.cz/uredni-deska-1/posuzovani-vlivu-na-zivotni-prostredi-1091.html. Je ještě nějaká šance na změnu stanoviska námi volených zastupitelů? Má smysl na Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy dne 21. 12. 2015 donést petici občanů bydlících v obci, kteří budou dotčeni v případě schválení a realizace záměru prachem. hlukem a zdravotně nebezpečnými exhalacemi? Postaví se naši volení zastupitelé za nás? Předem děkuji za odpověď. Petr špindler

Pohlédneme-li zpět do historie, obec o tuto přeložku usiluje už nejméně 15 let. Mnoho let byla tato přeložka silnice 240/II také v územním plánu kraje. Od té doby proběhlo mnoho jednání na naší obci, na kraji, ministerstvu dopravy i v ostatních obcích. Snahou současných i bývalých vedení všech obcí kolem stávající silnice II/240 bylo odklonit dopravu z centra obcí, které jsou už doslova zahlceny projíždějícími automobily ( Velké Přílepy, Tursko, Statenice, Horoměřice ). V roce 2014 vzniklo sdružení obcí dotčených komunikací II/240 - Spolek 101, který si dal za úkol dohlédnout na realizaci tohoto projektu a to i z hlediska životního prostředí, to znamená, aby projekt neměl negativní vliv na obyvatele jednotlivých obcí. ( zahloubení, zelené pásmo apod.)

 

Zastupitelstvo naší obce na posledním zasedání schválilo usnesení, dle kterého žádá projektanta a pořizovatele územního plánu Velké Přílepy o zpracování variantního umístění obchvatu obce (přeložky silnice II/240) na hranici katastru obce a v druhé variantě bez umístění tohoto obchvatu v katastru obce a uložilo pověřenému zástupci obce odpovědnému za územní plán, aby schválená usnesení projednal s projektantem a pořizovatelem územního plánu Velké Přílepy.

 

Petici samozřejmě donést můžete, případně ji podejte na podatelně obecního úřadu.

Věra Čermáková, 13.12.2015
Dobrý den, je v plánu rozšířit lékařský dům i o dětského lékaře? Děkuji Martina Řehůřková

Lékařský dům je v soukromém vlastnictví. S obcí majitel nemovitosti konzultoval potřebu odborných lékařů v obci, s některými i jednal, ale k dohodě mezi ním a pediatry nedošlo. Samozřejmě by obec dětského lékaře uvítala.

Věra Čermáková, 03.12.2015
Dobrý den, doslechl jsem se, že probíhají jednání o prodloužení linky 316 do Kralup. Máte prosím informace, od kdy by prodloužená linka měla fungovat? Bude se prodloužená trasa týkat všech spojů? Děkuji!

Omlouvám se za pozdní odpověď, ale čekala jsem na jednání s kompetentními zástupci ROPIDU. Linka 316 by měla podle posledních informací fungovat od září příštího roku, tedy od nového školního roku. Mělo by to ale být spojení omezené, tedy zejména pro školáky v ranních a odpoledních či podvečerních hodinách. Moji informaci, prosím, chápejte jako předběžnou.

Věra Čermáková, 01.12.2015

Stránka

A picture