Kalendář

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Obsah

Rubriku dotazy občanů využívejte v případě obecných dotazů, které by mohly zajímat i ostatní návštěvníky stránek.

 

V případě konkrétních dotazů, zejména vztahují-li se přímo k vaší osobě, prosíme, využijte e-maily či telefony příslušných úředníků. Viz kontatky.

 

Ve vlastním zájmu uvádějte funkční e-mailové adresy, na které Vám může být doručena odpověď!

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik má zdravý člověk prstů na jedné ruce 

Stránka

Paní starostko, reaguji na Vaši odpověď, ve věci: stížnosti na hluk ze statku v ulici Roztocká 134, pokládám tedy i já svůj dotaz.V případě, že areál není zkolaudován, je evidentní, že jej majitelé ani provozovatelé nemohou využívat pro společenské ani soukromé akce. Zde tedy došlo k porušení zákona, vy jako představitelka obce o něm víte budete podávat návrh na stavební odbor, aby situaci nějak řešil přímo s majiteli? A za druhé po kolaudaci se tedy na zmíněném statku budou moci například hudební akce konat i po 22.hodině?

Dokud objekt nebude zkolaudován k novému účelu využití, neměly by se v něm
konat hromadné akce s účastí veřejnosti. Pokud by k tomu došlo, je v
kompetenci stavebního úřadu věc řešit. Pokud majitel získá patřičná
povolení, musí nadále dbát na to, aby nenarušoval noční klid. I v případě
udělení výjimky na prodloužení akce, nesmí ani v této době obtěžovat hlukem
ostatní občany.

Věra Čermáková, 19.08.2015
Mohu se zeptat proč děláte 1 stání pro invalidu u školky? Takováhle gesta jsou sice možná krásná, ale chce se to trošku zamyslet, jestli tam nějaký invalida skutečně pojede. Vy jako radnice mate předpokládám seznam vydaných takových povoleních, tak se ptám, zda tam někdo takový bude jezdit. Sedmdesátiletý děda určitě do školky jezdit nebude a cílová skupina vozící dítka do školky naštěstí moc invalidní není.

 

Místo pro invalidu na parkovišti u mateřské školy bylo vybudováno v souladu s požadavkem  na bezbariérové stání dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Věra Čermáková, 18.08.2015
Vážená paní starostko, obracím se na Vás se svou stížností na provozovatele statku ve Velkých Přílepech v Roztocké ulici 134. V sobotu dne 15.08.2015 se konala nějaká oslava s hudební produkcí na statku. Hlučnost této produkce trvala do hodin hodně pozdních cca 1:30 hod. Proslovy účastníků akce do mikrofonu a hudba byly tak hlasité, že se nedalo spát, vzbouzela mě, syna a i jiné obyvatele bytových domů, které se v okolí statku nachází. Nemám nic proti soukromému podnikání na druhou stranu, si majitelé (provozovatelé), statku musí být vědomi, že nelze takovouto hlučností rušit noční klid a každý za svoje jednání musí nést odpovědnost. Nejedná se o první takovou to akci, která byla do pozdních hodin a rušila občany, nyní mi však již došla trpělivost. V letní parnou noc mám otevřená okna a i když jsem je do ložnice zavřela bylo to stejné. Zajímalo by mě, jak celou situaci budete, jako starostka obce řešit, nebo zda si mám podat podnět k přestupkovému řízení . V každém případě pokud vy jako představitel obce nic neuděláte, pro příště jsem již pevně rozhodnuta po 22 hodině volat policii třeba i opakovaně. Provozovatelé statku by měli brát ohledy na ostatní spoluobčany. Děkuji za součinnost a jsem s pozdravem Novotná

Na statku v Roztocké ulici bylo provedeno šetření stavebního úřadu. Areál není dosud zkolaudován k pořádání akcí, ke kterým byl využíván - koncerty rockové hudby apod. Obec byla s výsledkem šetření seznámena a až do doby splnění všech podmínek by objekt neměl být využíván k těmto účelům.

Věra Čermáková, 18.08.2015
Dobry den , rada bych se zeptala na podrobnosti ohledne parkoviste u MS: - od kdy ma byt v provozu - jak je resen chodnik, ktery tam nikde neni a 1.9. se blizi , deti budou do skoly chodit jak? - cela stavba je zbytecna a nebezpecna, privadet dopravu do teto casti je nesmysl, blizkost hriste atd. - cesta je siroka tak na jedno auto, jak se budou vyhybat navzajem a do toho chodci? - ma obec stavebni povoleni do ktereho je mozno nahlednout a reseni situace videt? - nebylo treba k teto stavbe zmeny uzemniho rozhodnuti? Dekuji.

Předpokládáme, že parkoviště ( 1. etapa výstavby ) bude v provozu od začátku nového školního roku. Parkoviště bylo povoleno územním rozhodnutím a to řeší

2 etapy výstavby :

1.etapa: 7 parkovacích míst + 1 stání pro invalidu + obratiště

2.etapa: chodník podél fotbalového hřiště + 2 podélná parkovací stání

 

Ulice zůstává nadále neprůjezdná a doprava se výstavbou parkoviště nenavýší.

Do lokality před mateřskou školu bude jezdit stejný počet automobilů jako v loňském školním roce. Naopak navýšením parkovacích míst se doprava, zejména kolem osmé hodiny ranní, zklidní a situace bude bezpečnější než tomu bylo při nahodilém parkování v ulici Na Parcelách v minulých letech. Bohužel, dnešní trend dovážení dětí automobily až před školní budovy dopravní situaci na místních komunikacích ztěžuje.

Věra Čermáková, 13.08.2015
Vážení, byl bych rád, aby nás občany seznámila obec s výsledky hlukových a emisních studií na Pražské, včetně intenzit dopravy. Mimo jiné jsou u pošty vyjeté koleje hluboké 15 cm , takže prosím o info, kdy se bude pokládat nový asphalt, protože pokud jsou peníze na rekonstrukce přechodů, tak se jistě najdou I peníze na rekonstrukce povrchů.

Hluková ani speciální emisní studie nebyly na ulici Pražská prováděny. Pouze k žádosti o dotaci na komunální zametací stroj muselo být doloženo množství prachových částic z vozovek dle údajů o denním počtu vozidel, projíždějících ulicemi Pražská, Kladenská,Roztocká a Svrkyňská. Zpracovatel vycházel z celostátního sčítání dopravy v roce 2010 a dopravního průzkumu, provedeného obcí. Tato Studie proveditelnosti je k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadu v kanceláři starostky. Co se týká stavu vozovek II. a III. třídy, ( např. u pošty ) tyto jsou v  majetku kraje, jejich oprava je tedy povinností kraje, nikoliv obce. Obec nemůže spravovat cizí majetek. Bezpečnostní opatření na těchto komunikacích nebo podél komunikací( ostrůvky na přechodech, nové osvětlení, bezbariérové chodníky ) provádí obec se souhlasem KSÚS, kraje a s přispěním dotace SFDI. Dotace na rekonstrukci povrchů silnic II. a III. třídy ( v případě naší obce ulice Pražská, Svrkyňská, Roztocká, Kladenská a Podmoráňská) může získat pouze Středočeský kraj.

   

Věra Čermáková, 12.08.2015
Připadá vám normální, že u zrekonstruované čistírny odpadních vod, jste nebyli schopni ani udělat pořádné trávníky či jinou zeleň. Styďíte se za to paní starosko, vůbec vám to nevadí?!

Finální úprava areálu je dle smlouvy v povinnostech realizační firmy, tedy firmy POHL CZ,a.s., nikoliv obce. Čistírna odpadních vod je zatím ve zkušebním provozu, areál se bude ještě upravovat. Jistě uznáte, že setí travin a výsadba dřevin v tomto teplém počasí a bez dostatku vláhy by nebylo vhodné. Vysetí trávy je plánováno na měsíc září. 

 

Věra Čermáková, 12.08.2015
Dobrý den, nejedná se sice o dotaz, ale o reakci na kritiku Přílepského zpravodaje. Osobně jsem s jeho formátem i obsahem spokojena. Vždy je možné zlepšovat, ale s ohledem na velikost obce si myslím, že zpravodaj není zase tak špatně udělaný, jak si myslí pisatel/ka přede mnou. Já osobně jsem se zpravodajem strávila příjemné chvíle u kávy :-). Mimochodem je docela s podivem, že někdo, kdo je schopen napsat "kanály umožňovali" si dovolí o jiných tvrdit, že ničí kulturu tištěného slova. Těším se na další zpravodaj Ivana Kudry

-

28.07.2015
Dobrý den, mám dotaz ohledně Přílepského zpravodaje. Jaké jsou finanční náklady na zpravodaj? Byla vypsaná veřejná soutěž na výrobu? Proč se na to ptám? Je to ostuda, když obec neumí udělat zpravodaj (ostatně je to vizitka vedení) ani na úrovni studentských novin, typografická pravidla neznají, editor je někdo kdo neumí pracovat s textem a grafika neexistuje (pokud si někdo nemyslí, že je to co nejvíce druhů písem a barev!) Fotografie jsou víc než amaterské. Ničíte kulturu tištěného slova. A hloupé odpovědi je to jenom zpravodaj neberu, i dopis, tiskova zpráva, pozvánka mají svá pravidla atd.. Pokud je neznáte máte mezery ve vzdělání. Pro spoluobčany, které by papírová katastrofa zajímala podrobně dam fotografie s ukázkou a rozborem na FB stránky ProPřílepy, protože tato obec evidentně odmítá komunikační kanály, které by umožnovali zpětnou vazbu a nejsou pro ni redigovatelné, což je vždy podezřelé, nedemokratické a v dnešní době nevídatelné, přijde mi, že "informovat" je pro toto vedení ideální..jako v jedné pisničce: Nikdo nic nepochopí. Nikdo se nic nedoví.

Přílepský zpravodaj není dokonalý, plní však funkci, která je úkolem obecního periodika. Informuje o dění, dává slovo spolkům a zájmovým organizacím a podle manuálu pro přípravu obecních zpravodajů dává přednost fotografiím, na kterých se občané poznají, před fotografiemi profesionálních fotografů. Občané jsou ve zpravodaji vyzýváni, aby přispěli svými názory, zážitky a zkušenostmi k jeho přípravě.
Obec v žádném případě neodmítá zpětnou vazbu, o čemž svědčí i Váš příspěvek a naše odpověď na něj. Každý občan může získat informace na zasedání zastupitelstva, elektronickou poštou či přímo na obci.

24.07.2015
Proč nemá starostka a mistostarosta na web strankach uvedený životopis (jako volič chci vědět co jsou zač?)

Na webových stránkách naší obce nejsou životopisy zastupitelů, pokud by Váš zájem o podrobnější informace trval, můžeme Vám s panem místostarostou žádané informace poskytnout elektronicky či osobně.

24.07.2015
Hezký den. Děkuji za přehledný diagram rozpočtu obce na těchto stránkách. Mám k němu dva dotazy: 1. Z jakého důvodu je skutečný rozpočet vyšší než ten schválený? 2. Výdaje jsou přibližně o čtvrtinu vyšší než příjmy. Z čeho se tento deficit hradí? Děkuji.

1. Schválený rozpočet je rozpočet, který byl schválen zastupitelstvem obce
jako základní, tedy při schvalování rozpočtu obce na daný rok. Skutečný
rozpočet je rozpočet, který obsahuje základní rozpočet a navíc jsou do něj i
zahrnuty rozpočtové opatření, které jsou schvalovány zastupitelstvem v
průběhu roku, na který je základní rozpočet schválen. Tyto rozpočtové změny
jsou reakcí správce rozpočtu zejména na vývoj rozpočtu na daný rok nebo na
požadavky začlenění finančních prostředků na investice, které nebyly při
tvorbě základního rozpočtu předpokládaly,avšak vývoj činností na obci ukázal
potřebu jejich začlenění do rozpočtu a jejich realizaci.
2. Schodek rozpočtu může být řešen úvěrem, nebo pokrytí přebytkem
hospodaření obce z minulých let. Letošní schodek je pokryt přebytkem
hospodaření obce z minulých let. Schodek je způsobem realizací mnoho
investičních akcí, které byly dlouhodobě připravovány.

Tomáš Hošek, 21.07.2015

Stránka

A picture