Kalendář

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Obsah

Rubriku dotazy občanů využívejte v případě obecných dotazů, které by mohly zajímat i ostatní návštěvníky stránek.

 

V případě konkrétních dotazů, zejména vztahují-li se přímo k vaší osobě, prosíme, využijte e-maily či telefony příslušných úředníků. Viz kontatky.

 

Ve vlastním zájmu uvádějte funkční e-mailové adresy, na které Vám může být doručena odpověď!

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik má zdravý člověk dohromady prstů na obou rukou 

Stránka

Bude se dělat něco se silnici v ulici Svrkyňská? Lidé jdoucí po chodníku jsou vystaveni rozstřikujícím se loužím od automobilů. Děkuji

Komunikace ve Svrkyňské ulici je majetkem kraje. Obec na ní nemůže provádět opravy. Upozorníme na situaci technika Správy údržby silnic Středočeského kraje, aby komunikaci opravili.

Věra Čermáková, 01.12.2015
Prosim, kdy je letos posledni svoz bioodpadu? Dekuji

Poslední svoz bioodpadu se koná 27. 11. 2015

Věra Čermáková, 13.10.2015
Dobrý den, ráda bych věděla, v jaké fázi je výstavba veřejného osvětlení od rybníčku směrem k hlavní silnici ? Děkuji za odpověd

V současné době se řeší projektová příprava chodníku spolu s veřejným osvětlením. Bohužel obec nemá ve vlastnictví pozemky a tak lze předpokládat, že celková doba přípravy včetně vyřešení práva umístit stavbu zabere minimálně 14 měsíců než bude možno podat žádost o územní rozhodnutí.

Ing. Eva Aulická, 01.10.2015
Dobrý den,prosím o uvedení dat kdy budou přistaveny velkoobjemové kontejnery. Děkuji Bozděchová

Odvoz velkoobjemového odpadu plánuje obec v první polovině listopadu, opět ve dvou víkendech, jako je tomu poslední léta. Termín bude včas oznámen vyvěšením plakátů, informací na webu obce a systémem MOBISYS.

Věra Čermáková, 01.10.2015
Dobrý den, měla jsem radost z toho, že obec nechala udělat bezpečnostní povrch (červený) před přechody na ulicích Pražská a hlavně Roztocká, kde se přechod ve směru od Roztok nachází za zatáčkou. Velice mě tedy překvapilo, když tento týden byl bezpečnostní povrch u obou přechodů opět odstraněn... Moc tomu nerozumím, ale předpokládám, ze nyní tam skutečně bezpečnostní pruh není. Mohu se zeptat proč? Moc děkuji.

Zhotovitel brzdného pruhu zvolil, bohužel, špatnou frakci vsypu. Provedení neodpovídalo svými technickými parametry požadavkům projektu. Stěrku musel po reklamaci odstranit. Brzdné pruhy budou obnoveny do 31.10.2015. V současné době se čeká na dodávku stěrkové hmoty z Anglie.

Věra Čermáková, 29.09.2015
K planovanemu propojeni komiunikaci D8 a D7 - proč je komunikace nejblíže právě u Přílep a to v blízkosti obytné zóny, navíc není ani plánováno žádné "odhlučnění" komuniakce. Starosta Tuchoměřic se naštěstí postavil proti tomuto záměru, přestože se to zásedně týká také zastupitelé Velkých Přílep, žádné připomínky nevznesli? Děkuji za odpověď.

Území pro výstavbu přeložky silnice 240/II je součástí územního plánu Středočeského kraje. Tento územní plán byl platný několik let už před výstavbou Vámi zmiňované obytné zóny. S touto skutečností tedy mělo být počítáno před zahájením výstavby lokality ARI. Pan starosta i zastupitelé Tuchoměřic od roku 2007, kdy byla představena studie přeložky silnice, s vedením trasy souhlasili a nikdy nevznesli jedinou připomínku. Teprve v minulém roce po nových komunálních volbách a v roce letošním zastupitelé Tuchoměřic projevili nesouhlas s trasou komunikace kolem Tuchoměřic a obec podala žalobu k soudu. Dosáhla zrušení Zásad územního rozvoje Středočeského kraje z roku 2011, což znamená úseku od R7 až k obci Tursko. Dotčené obce, včetně naší obce, podaly kasační stížnost v této věci s tím, že dotčené obce se cítí býti účastníky soudního řízení a že bylo rozhodováno o veřejně prospěšné stavbě bez jejich účasti. Bohužel zrušení ZUR přišlo na základě iniciativy Tuchoměřic v době, kdy stavbě byl nakloněn jak Středočeský kraj, tak ministerstvo dopravy a vládě měl být předložen návrh na uvolnění finančních prostředků k financování stavby. Tedy v době, kdy vše směřovalo k tomu, aby stavba mohla být realizována. Doprava, zejména nákladní mohla být během několika let odkloněna z centra obcí a obcím by se dopravně velmi ulevilo. V současné době projektanti připravují změnu vedení trasy v katastru obcí Tuchoměřice, Středokluky. V každém případě to znamení posunutí realizace stavby o mnoho let.

Věra Čermáková, 15.09.2015
K dotazu propojení komunikace D7 a D8. Vizualizace navíc není kompletní, chybí podstatná část mezi VP č. 2 výkre. (zřejmě nájezd z Přílep na komunikaci?) Odhadem neodborníka tak bude pro obyvatele Přílep "velkou výhrou." Bylo v plánu uvedeno, jaké dopady to bude mít - např. šíření hluku z komunikace do okolí (obytené domy Bennet) apod.

Celý projekt je zatím ve fázi studie, neexistuje tedy projekt k realizaci stavby. Pokud bude projekt předložen, bude na zastupitelích obce jej připomínkovat a dbát na to, aby komunikace ani hlukem ani prachem neohrozila obyvatele. Uvažuje se o zapuštění komunikace do terénu a zejména o pásmech zeleně podél silnice. Za tímto účelem také vznikl Spolek 101, složený ze starostů obcí, který by měl dohlížet zejména na ekologické aspekty stavby.

15.09.2015
Dobrý den, díky za krásně upravené přechody na Pražské ulici a chodníky v okolí hlavní křižovatky. Jediné, co mi tam ještě chybí je zábradlí podél knihovny. Dokonce na to upozornili i naši kluci cestou do školy. Je tam sice nově pruh trávníku, ale stejně tam zábradlí stále pocitově postrádáme. Je v plánu ho ještě dodělat? Děkuji za informaci.

Bohužel, se zábradlím kolem knihovny nesouhlasil při projednávání dokumentace Odbor dopravy České policie, proto nebylo zábradlí kolem knihovny součástí projektu. Budeme se snažit v budoucnu tuto situaci změnit a zábradlí dodatečně instalovat. Zatím plánujeme na podzim tohoto roku v zeleném pruhu vysadit keře, aby byl chodník od komunikace alespoň vizuálně oddělen.

Věra Čermáková, 15.09.2015
Dobrý den, na webu ZŠ se objevila smlouva školy s jakousi agenturou na zájezd do UK v hodnotě 400 tis. Je škola oprávněna k podpisu smluv v této hodnotě. Kontroluje obec, jako zřizovatel, zda škola neutrácí zbytečně? Zakázka sice později byla školou vypovězena, nicméně zájezd na tři dny za 400 tis je docela luxusní záležitost. Děkuji za odpověď JN

Základní škola získala dotace na uspořádání tématického zájezdu žáků do UK.
Agentura, s níž podepsala smlouvu, byla vybrána na základě výběrového
řízení. Ředitelka školy je oprávněna smlouvu podepsat a obec pravidelně
sleduje, jak škola hospodaří. Zrušeno bylo jiné výběrové řízení ( studijní
pobyt pro učitele angličtiny ), do něhož se nepřihlásila žádná z cestovních
agentur. I tato cesta pro učitele měla být valnou částí hrazena z dotace.

Věra Čermáková, 21.08.2015
Dobrý den, ráda bych věděla, v jaké fázi je stavební povolení pro ulici Pod Lomem? Předem děkuji za odpověď.

Obec v současné době zařizuje stavební povolení na ul. Spojovací a Pod
Hajnicí. Jedná se o ulice s větší frekvencí a v havarijním stavu. Vzhledem k
investičním možnostem obce se realizace ul. Pod Lomem předpokládá až po
vyřešení rekonstrukce jmenovaných ulic. V současné době se zjištuje stav
dešťové kanalizace v ul. Pod Lomem. Ta byla obcí realizována zřejmě okolo
roku 2000, ale nikdy nebyla evidována. Projekt z roku 2011 s ní nepočítal a
tak musí být upraven.

Věra Čermáková, 21.08.2015

Stránka

A picture