Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Obsah

Rubriku dotazy občanů využívejte v případě obecných dotazů, které by mohly zajímat i ostatní návštěvníky stránek.

 

V případě konkrétních dotazů, zejména vztahují-li se přímo k vaší osobě, prosíme, využijte e-maily či telefony příslušných úředníků. Viz kontatky.

 

Ve vlastním zájmu uvádějte funkční e-mailové adresy, na které Vám může být doručena odpověď!

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Po kolika kolech jezdí motorka 

Stránka

Dobrý den,chtěla bych se prosím zeptat,kdy budou vyveženy popelnice v ulici Na Parcelách.14denní svoz byl naposledy 28.12.2015.Děkuji za odpověď.

Dle smlouvy na rok 2015, která je platná do konce ledna 2016, je termínem svozu vždy lichý týden. Popelnice tedy byly vyváženy znovu 4. ledna 2016. Další vývoz se uskuteční 18. ledna. Pokud máte problém s nadbytečným odpadem, firma je ochotna 18. ledna, vzhledem k této atypické situaci ) odvézt pytel s odpadem, postavený u popelnice.

Věra Čermáková, 15.01.2016
Dobrý den, proč je opět zdražen odvoz odpadu? Má vůbec naše obec nějaké výhody/příspěvky z toho, že má hned za humny skládku?

Dobrý den,

dovoluji si reagovat na Váš dotaz, který se ovšem nezakládá na
pravdivé informaci. Dne 21. 12. 2015 jsme odhlasovali na Zastupitelstvu
ceny za svoz komunálního odpadu na rok 2016, které jsou součástí
smlouvy na www.velke-prilepy.cz/abc-z-uradu-obce/potrebuji-si-vyridit/ [1].
Ceny vycházejí z výsledků Výběrového řízení na svoz odpadu v
obci, které bylo vyhodnoceno na konci prosince 2015. Vhledem k
vysoutěžené nižší ceně jsme u všech (s výjimkou biopopelnic -
tam ceny zůstávají) snížili ceny. Např. u nejběžnější
popelnice 120 l s týdenním svozem jsme upravili cenu z původních
2100 Kč na 2000 Kč.
Jsme tak možná jedinou obcí ve Středočeském kraji, která šla
proti proudu a popelnice zlevnila.
S pozdravem
David Bečka

07.01.2016
Dobrý den, proč obec souhlasí s tím aby se doprava z ulice Pražská přesunula do ulice Skvrynšká? Máte studii která by doložila že většina stávající dopravy přes ulici pražská bude mířit na pražský okruh, a neodkloní se před VP do Prahy.

Vážený pane Martine W.
Předem Vám chci poděkovat za Váš dotaz.
V příloze této odpovědi je ortofotomapa v měřítku 1 : 5 000, kde je červeně označena budoucí nově vybudovaná komunikace II. třídy, která bude plnit funkci přeložky silnice II/240 (R7 - D8) - úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101. Z výše uvedeného vyplývá, že tranzitní doprava se nebude přesouvat z ulice Pražské do ulice Svrkyňské, ale na budoucí komunikaci. Po vybudování přeložky, která nebude plnit funkci Pražského okruhu, bude časově i ekonomicky výhodné (spotřeba času a PHM) pro tranzitní dopravu, využívat právě tuto přeložku. Navíc Obec trvá na vybudování světelného signalizačního zařízení na křižovatce Pražská, dodávce měření úsekové rychlosti na ulici Kladenské a dalších telematických prvků, které tranzitní automobilové dopravě uberou na komfrotu čili přinesou jistá omezení. Přeložka je stavbou Ředitelství silnic a dálnic a Středočeského kraje a jimi zadané studie na základě dopravně inženýrských výpočtů tento Vámi vyřčený scénář nepodporují. Po vybudování přeložky by intenzity v obou směrech měly klesnout na polovinu. Jak jistě víte, doprava je velmi dynamický organismus a teprve čas a chování řidičů přinese reálně měřitelné výsledky.

S pozdravem

Ing. Lubomír Šembera

příloha:
Obchvat_VP.jpg (774.0 kB)

Ing. Lubomír Šembera, 06.01.2016
Vážená paní starostko, Děkuji za předchozí odpověď. Můžete mi prosím stanovisko obce Velké Přílepy k přeložce silnice II/240 ( R7-D8) úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnice D8 a silnicí II. třídy č. II/101 , které reflektuje názor zastupitelstva a které bylo schváleno 21. 12. 2015 na zasedání zastupitelstva, napublikovat na www stránkách obce. Nemohu ho najít nebo špatně hledám. Bylo toto stanovisko odesláno jen na Středočeský krajský úřad v rámci zjišťovacího řízení k vlivu výše uvedené přeložky na životní prostředí (EIA) nebo bylo zasláno i jinam? Děkuji. Petr Špindler

Stanovisko obce k přeložce silnice II/240 je od dnešního dne umístěno v sekci Mohlo by Vás zajímat. Stanovisko bylo zasláno na Středočeský kraj v rámci zjišťovacího řízení EIA.

Věra Čermáková, 30.12.2015
Vážená paní starostko, můžete mi prosím sdělit, jak je naplňována usnesení zastupitelstva č. 138/2015, které bylo schváleno na zasedání zastupitelstva 2. 12. 2015? V tomto usnesení se uvádí, že zastupitelstvo obce žádá projektanta a pořizovatele územního plánu Velké Přílepy o zpracování variantního umístění obchvatu obce (přeložky silnice II/240) na hranici katastru obce a v druhé variantně bez umístění obchvatu v katastru obce, a že se ukládá pověřenému zástupci obce, aby schválené usnesení projednal s projektantem a pořizovatelem územního plánu obce. Můžete sdělit jmenovitě, kdo byl pověřen jednáním za obec, zda toto usnesení předal projektantu a pořizovateli územního plánu Velké Přílepy a zda existuje nějaký doklad, kdy toto usnesení bylo projektantu a pořizovateli územního plánu Velké Přílepy předáno? Děkuji. Petr špindler

Pověřený zastupitel spolupracující s pořizovatelem územního plánu obce byl zvolen pan Kapsa, který však na vlastní žádost se tohoto pověření vzdal 29.10.2014 a od tohoto data je pověřeným zastupitelem pan Hošek. Pan Hošek byl 7.12.2015 na jednání na OÚ v Černošicích, kde předal usnesení zastupitelstva odpovědným osobám. 23.12.2015 bylo odesláno stanovisko obce Velké Přílepy k této přeložce, které reflektuje názor zastupitelstva obce.

28.12.2015
zda je možné opravit úsek silnice spojující Pražskou a Sportovní, tj. úsek Formanské, kde jsou poměrně velké díry a všichni, kteří bydlíme v tomto regionu si denodenně ničíme svoje automobily, ačkoliv obec dostává na každého z nás daňový příjem na obyvatele??

Oprava povrchu ulice Formanské v křížení s ulicí Pražská se nebude v nejbližší době realizovat, protože, bohužel, tato komunikace není v majetku obce, ale v soukromých rukách.

Věra Čermáková, 28.12.2015
Dobrý den, zajímalo by mě, jak je to s uprchlíky ve Velkých Přílepech. Je pravda, že je v objektu ženské věznice detenční zařízení pro uprchlíky a že v září jich odsud několik uteklo? Ráda bych věděla, a nejen já, myslím, že by to zajímalo všechny občany Velkých Přílep, jak to ve skutečnosti s běženci v naší obci je. Děkuji předem za konkrétní odpověď. Renáta Šťastná,U Rybníčku 237

Bohužel se někteří naši občané stali obětí mediální kachny a nezodpovědné novinářské práce. Ve věznici ve Velkých Přílepech běženci nejsou a nebudou umístěni. Tuto informaci jsem si dnes 28. prosince pro jistotu ověřila na ředitelství Vězeňské služby ČR.

Věra Čermáková, 28.12.2015
Vážená paní starostko, Děkuji za odpovědí. Dovoluji si Vás, snad již naposled, otravovat s dotazy důvodu, že vyjádření dotčené obce v rámci posuzování vlivu na životní prostředí má určitě větší váhu, než vyjádření části obyvatel obce: 1) Můžete mi sdělit jména zastupitelů - předsedů jednotlivých výborů, kteří budou připravovat vyjádření obce k záměru" Přeložka silnice II/240 ( R7-D8) úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnice D8 a silnicí II. třídy č. II/101“? 2) Můžete uvedené zastupitele seznámit s naším vyjádřením, které najdete ke stažení na Internetu na adrese: http://uloz.to/xan3bdHG/petice-obchvat-v.ppdf (heslo pro stažení: „obchvat“)? 3) Mohu, až mi sdělíte jména zodpovědných zastupitelů za vyjádření, je kontaktovat osobně. Moc děkuji. Petr Špindler

Vyjádření obce připravují předsedové stavebního a dopravního výboru a výboru pro životní prostředí. Ing. Hošek, Ing. Šembera a Ing. Bečka Ph.D.

 

Samozřejmě, zastupitele s tímto Vašim vyjádřením seznámím na veřejném zasedání 21.12. 2015

 

Zmíněné zastupitele můžete kontaktovat elektronicky - příjmení@velke-prilepy.cz nebo osobně na veřejném zasedání.

Věra Čermáková, 17.12.2015
Muzete prosim upresnit, kteri konkretni predsedove vyboru jsou cleny skupiny pripravujici vyjadreni obce k zameru zminovaneho v diskusi?

Vyjádření obce připravují předsedové stavebního a dopravního výboru a výboru pro životní prostředí. Ing. Hošek, Ing. Šembera a Ing. Bečka Ph.D.

Věra Čermáková, 17.12.2015
Vážená paní starostko, děkuji za Vaši odpověď, ve které jste napsala, že s obec k záměru v rámci EIA vyjádří a že toto vyjádření bude respektovat vůli zastupitelstva. 1) Můžete mi sdělit jaká je vůle zastupitelstva, je pro stávající variantu obchvatu cca 100-300 m od obydlí obyvatel obce nebo bude požadovat její oddálení od zastavěné části obce? 2) Budete toto vyjádření schvalovat na veřejném zasedání zastupitelstva dne 21. 12. 2015 nebo je již schváleno? 3) Můžete toto vyjádření zveřejnit na stránkách obce. Předem děkuji za čas, který mi věnujete. Petr Špindler

Samozřejmě se obec v rámci posuzování vlivu na životní prostředí vyjádří. Byla stanovena tříčlenná skupina z řad předsedů jednotlivých výborů a ti po prostudování záměru vyjádření obce připraví. Je předčasné se v tuto chvíli zmiňovat, jaké znění bude jejich zpráva mít.

Vyjádření obce umístíme do sekce Mohlo by Vás zajímat - Přeložka II/240.

Věra Čermáková, 15.12.2015

Stránka

A picture