Kalendář

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Obsah

Rubriku dotazy občanů využívejte v případě obecných dotazů, které by mohly zajímat i ostatní návštěvníky stránek.

 

V případě konkrétních dotazů, zejména vztahují-li se přímo k vaší osobě, prosíme, využijte e-maily či telefony příslušných úředníků. Viz kontatky.

 

Ve vlastním zájmu uvádějte funkční e-mailové adresy, na které Vám může být doručena odpověď!

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Po kolika kolech jezdí běžné auto 

Stránka

K mému dotazu ohledně poplatku za přihlášení k trvalému pobytu - 1) ptal jsem se, proč musím předládat vypis z katastru nemovitostí, když se uřednice může podívat do katastru sama a pokud to neumí, zda je k tomu vyškolíte. Taková je praxe na jiných OÚ, např. v Černošicích. Na úřadě je CZECHPOINT, lze tedy takovéto informace ověřovat přímo úředníkem. To je podstata mého dotazu bez ohledu na to, o jaký úkon se jedná. 2) Jednalo se o přihlášení nájemníka nemovitosti k trvalému pobytu. V tomto případě jsem svůj souhlas potvrzoval nájemní smlouvou, kde je toto explicitně uvedeno a navíc svojí osobní přítomností, což jsem stvrdil podpisem na evidenčním listě. Moji totožnost si úřednice ověřila dle OP.K záměně ani omylu tak docházet nemohlo, protože si pracovnice může ověřit v evidenci obyvatel, že jsem tam již hlášen k trvalému pobytu a musel jsem tedy již dříve předložit platný výpis z katastru nemovitostí. 3)Dále v úkonu (tedy k vlastnímu přihlášení k trvalému pobytu), který zmiňuji, nehraje žádnou roli, zda je nebo není cizím statním příslušníkem. Tedy znovu se ptám - změní úřad přístup k tomuto úkonu (případně i k jiným) a úředník si sám ověří údaje z registrů aniž by vyžadoval od žadatele úřední, často placená potvrzení?

V bezplatném náhledu do katastru není majitel uvedený s rodným číslem, tudíž může dojít k nesrovnalosti. Pokud by zaměstnankyně nahlédla do Czechpointu, je tento úkon zpoplatněn jako pořízení výpisu. Údaj v OP dokazuje Váš trvalý pobyt, nikoliv vlastnictví nemovitosti. Pravděpodobně jste již někdy výpis z katastru na evidenci obyvatel předložil, ale ze zákona by výpis neměl být staršího data. Také občanství hraje roli, ohlašovny přihlašují k trvalému pobytu pouze občany ČR. Pro lepší informaci, prosím, nahlédněte do sekce webu obce Potřebuji si vyřídit.

Věra Čermáková, 16.07.2015
Dobrý den, obracím se na vás jakožto na zřizovatele základní školy s dotazem ohledně školní družiny. Dle informací, které děti písemně obdržely, hrozí aktuálně nepřijetí dětí od třetí třídy do družiny. Při současném provozu v okolí školy je nemyslitelné, aby škola situaci neřešila a dala od problému ruce takzvaně pryč. Domnívám se, že v obci, ve které drtivá většina rodičů dojíždí za prací do Prahy, by se mělo počítat s vysokým zájmem o družinu a včas udělat taková opatření, která povedou ke zvýšení kapacity. Prosím o informaci jaké opatření zřizovatel - Obec Velké Přílepy v tomto případě přijme. Velice děkuji, s pozdravem Jitka K.

Dobrý den, o této neblahé situaci jsme již mluvila s paní ředitelkou. Převis dětí ze třetí třídy, které by nemohly navštěvovat družinu, není velký. Doufám, že přes prázdniny toto společně vyřešíme. V této situaci by pomohla loajalita rodičů, kteří jsou na mateřské dovolené, či mají jiný způsob hlídání dítěte, s pracujícími matkami, aby mohly být umístěny především děti zaměstnaných matek.  

Věra Čermáková, 16.07.2015
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak je možné,že vězenkyně jsou mimo cely téměř celý den a zejména v letních měsících jejich hlasité pokřikování a chychotání které ruší jinak poklidnou čast obce.Mám se se stížností obrátit na věznici?A druhá otáka, kdy a jestli se začne stavět mezi věznicí a ulicí Sportovní?Děkuji za odpovědi

Dobrý den, Vaši stížnost ohledně chování vězenkyň adresujte, prosím, na Vazební věznici Ruzyně, Staré nám. 3, Praha 6, případně na věznici ve Velkých Přílepech. Obec nemůže nikterak ovlivnit denní režim vězeňkyň ani jejich hlasové projevy. Z Vaší zprávy také není jasné, kde máte adresu trvalého pobytu a kde jste tedy rušeni. Stavba v lokalitě mezi firmou Bláha a Sportovní ulicí je zatím ve stadiu studie. Nejdříve musí být dokončen územní plán obce.    

Věra Čermáková, 16.07.2015
Chtěla bych poděkovat všem,kdo se podíleli na sobotním dni pro děti u rybníka... nové atrakce,nové úkoly,nová témata...hezké !! Dcerka byla nadšená :) hlavně z ceny :) děkuji Věra Řezaninová

Děkujeme za milou reakci, jsme rádi, že se akce líbila :-)

29.06.2015
Dnes jsem byl na našem OÚ s novým nájemnikem našeho domu kvůli přihlášení k trvalému pobytu. Meli jsme platnou najemní smlouvu, ve které je souhlas k přihlášní k TP a osobní přítomností jsem potvrzoval souhlas. Zastupující úřednice však vyžadovala ověřený výpis z katastru nemovitostí. Na dotaz proč, když se mohou podívat do katastru a ověřit spravnost mi odpověděla, že zastupuje odpovědnou úřednici a pokud nepředložím, nepřihlásí. Musel jsem tedy ve vedlejší kanceláři zaplatit za výpis 150,-, a to i přes to, že jsem jim ukázal informace ze spravního odboru MěÚ Černošice, kde je jasně řečeno, že buď výpis z katastru NEBO nájemní smlouvu. Vložila se do toho starostka Čermáková s tím, že se to týká pouze nájemních domů. To je totální nesmysl a když jsem jí ukázal text, požadovala ověřenou nájemní smlouvu. Argumentoval jsem, že v textu dále stojí, že není požadováno v případě, kdy vlastník je osobně přítomen a potvrdí souhlas na přihlašovacím lístku. Dotazem na MěÚ Černošice jsem si ověřil, že to je opravdu tak, jak mají napsáno v informacích a že pokud by potřebovali ověřit informaci v katastru, tak se přeci do něho mohou podivat... Proč to tedy jinde jde a zde ne? Změní úřad 6 let nesmyslně zavedenou praxi a přestane od občanů zbytečně požadovat 15-250,- Kč za výpis z katastru nemovitostí? Proškolí úřednice, aby dokázaly nahlédnout do katastru a informaci ověřit? Děkuji za odpověď a za nápravu. http://www.mestocernosice.cz/mesto/mestsky-urad/potrebuji-si-zaridit-/agendy-evidence-obyvatel/prihlaseni-trvaleho-pobytu/

Dle Zákona o evidenci obyvatel 133/2000 Sb. § 10, odst. 6 písm. c)musí žadatel předložit doklad o vlastnictví domu nebo bytu, to znamená výpis z katastru nemovitostí ( fyzicky ). V registru obyvatel uvidí pracovnice na podatelně pouze adresu trvalého pobytu, nikoliv vlastnictví nemovitosti, v katastru nemovitostí není uvedeno rodné číslo a mohlo by tak dojít k záměně. Pro jistotu jsme toto ještě dnes konzultovali s právním odborem MÚ Černošce. V případě, který tazatel zmiňuje, se navíc jednalo o cizí státní příslušnici. Jako taková musela nahlásit trvalý pobyt na cizinecké policii, nikoliv na ohlašovně obecního úřadu. Dle informací MěÚ Černošice se připravuje úprava zákona o evidenci obyvatel a katastrálního zákona

Věra Čermáková, 15.06.2015
Dobrý den, můžete prosím vznést požadavek na ROPID, zda by bylo možné, aby v odpolední špičce (15:00 - 18:00) nekončila každá druhá vlaková souprava na Dejvické? Osobně jezdím na autobus č.316, který odjíždí z Bořislavky v 15:30 a díky v tuto dobu osmiminutovým intervalům metra se mi jízda z práce prodlužuje o 5 minut, než tomu bylo dříve. S otevřením nových stanic metra jsem očekávala opačný efekt... :-( Na ROPID jsem psala i osobně, ale na vyřízení dotazu si vyhrazují 30 dnů, takže zatím neodpověděli. Děkuji.

Obec při vyjednávání nových jízdních řádů na tento problém upozorňovala.

Bohužel na jízdní řády Metra naše obec nemá vliv. Nicméně mohu ujistit, že zástupci ROPIDu nás ujistili, že po prvních týdnech provozu nové trasy Metra A budou stav vyhodnocovat. Doufejme, že také uznají stávající stav za nevyhovující, a že v časech 15 - 18 hodin bude každý vlak končit minimálně v zastávce Petřiny.

Tomáš Hošek, místostarosta, 20.04.2015
Dobrý den, nenašel jsem na webu vyhlášku/nařízení týkající se otevřeného ohně na vlastním pozemku. Potřeboval bych spálit malé množství suché trávy a živého plotu, ale je pravděpodobné, že tím znečistím ovzduší na krátkou dobu a nechtěl bych platit nějakou pokutu. Prosím tedy o info.

Zákaz pálení v obydlené části platí plošně. Biologický odpad můžete zdarma odložit v kompostárně Jena, případně si zakoupit v podatelně OÚ biopopelnici. Do konce tohoto měsíce budou umístěny v obci dva kontejnery na biodpad, kam můžete odpad také odložit, a to v ulici Dany Medřické a v ulici Okružní.    

Věra Čermáková, starostka, 13.04.2015
Dobry den, kdy bude probihat zapis do MS? Dekuji za odpoved. Petra

Dobrý den, veškeré informace o zápisu do mateřské školy jsou zveřejněny na úřední desce obce. S pozdravem

Věra Čermáková, 31.03.2015
Kdy lze očekávat nabídku kontejnerů (viz poslední zasedání představenstva)? Proč je odvoz bioodpadu dražší než odvoz směsného odpadu (cena za popelnici)? Proč nejsou uveřejněny dotazy (spíše odpovědi na ně) i přes potvrzení o jejich umístění v rubrice?

Dobrý den, nevím jakou nabídku kontejnerů máte na mysli. Obec zažádala o dotaci na pořízení kompostérů, zatím ale nevíme, jaký bude výsledek. Co se týká ceny za svoz bioodpadu, na jeho odvoz vynakládá obec větší množství finančních prostředků než za odvoz směsného odpadu. Obec zvažuje umístění jednoho zkušebního kontejneru na trávu během letních měsíců, kam by občané mohli odkládat zdarma posečenou trávu a řešením pro domácnosti je i zmiňované pořízení kompostéru. S pozdravem

Věra Čermáková, 31.03.2015
Dobrý den, zvažuje se nějaké alternativní spojení z Velkých Přílep do Dejvic kvůli omezenému provozu na Jenerálce? Vzhledem k hodinové cestě do Dejvic by to bylo víc než vhodné, protože autobus 350 má 30ti minutové intervaly a hned druhý den po omezení na Jenerálce ho využilo mnohem více lidí.

Dobrý den,

Změny  MHD v  souvislosti s omezením provozu v okolí Jenerálky se neplánují.  V prvním dnu omezení došlo ke nevhodnému nastavení semaforů, které měly  za následek výrazné zpoždění všech autobusových linek. Naposledy dnes jsem situaci konzultoval s ROPIDem. Dle informací z ROPID se situaci podařilo vyřešit a nyní jsou zpoždění minimální a nárazová. Omezení bude trvat v různých úsecích cca 6 měsíců. V případě, že se budete chtít vyhnout tomuto úseku je možné v Horoměřicích přestoupit na linku 355, jedoucí přes Lysolaje do cílové stanice Dejvická.

S pozdravem

Tomáš Hošek

 

19.03.2015

Stránka

A picture