Kalendář

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Obsah

Rubriku dotazy občanů využívejte v případě obecných dotazů, které by mohly zajímat i ostatní návštěvníky stránek.

 

V případě konkrétních dotazů, zejména vztahují-li se přímo k vaší osobě, prosíme, využijte e-maily či telefony příslušných úředníků. Viz kontatky.

 

Ve vlastním zájmu uvádějte funkční e-mailové adresy, na které Vám může být doručena odpověď!

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik je jedna plus jedna 

Stránka

Dobry den, kolik bude parkovacich mist u skolky? Kdyz se rozsirovala skola taky se parkoviste nestavelo v bezprostedni blizkosti . Vim ze je to problem ale vzhledem k tomu ze deti v MS jsou jen mistni, prekvapuje mne, ze se na to tak tlaci. Ke skole s prvnakem taky nezajedete, musite zastavit na parkovisti a dojit. Je velice smutne ze kvuli pohodlnosti lidi se kazi takovy hezky prostor primo pred skolkou. Hriste je hojne vyuzivano detmi a s parkovistem se tam provoz zvysi a nebude to bezpecne. Neni jine reseni?

Máte v mnohém pravdu, ale apelovat na někoho, aby chodil pěšky z centra sice můžeme, ale dle zkušeností z minula neuspějeme. Navíc parkoviště u otočky autobusu je před osmou hodinou ranní také většinou plné. Nová parkovací místa u MŠ nemají vybízet k nárůstu dojíždění, ale předejdeme tak hektickým situacím, kdy najede najednou na malý prostor větší počet aut a ta pak z nedostatku místa parkují před vjezdy do domů, složitě se vyhýbají apod.

Vybudováním dalších parkovacích míst by mělo naopak dojít ke zklidnění situace. Parkoviště nijak nebude ohrožovat děti, pohybující se na dětském hřišti.  

Věra Čermáková, starosta, 09.02.2015
Dobrý den, prosím o vysvětlení několika záležitostí z investiční činnosti obce. Bydlíme v Halasově ulici a v poslední době se nestačíme divit, co se v našem okolí děje. Dle Vašeho vyjádření se zde investuje 300 tis. Kč z obecního rozpočtu na rozšíření úzké komunikace v zatáčce a výstavbu s tím související opěrné zdi. Chodník nikde. Aktuálně se však zdá, že se investuje do parkoviště u lékárny pro majitele této nemovitosti. Prosím o informace co je zamýšleno v Halasově ulici v zatáčce, kde do dnešního dne není chodník, pouze zrcadlo. 1)Plánujete tuto cestu zprovoznit v obou směrech což by bylo v rozporu se zveřejněnými studiemi a návrh dopravních opatření pro zklidnění provozu? Jde o obytnou zónu! Včera 2.2. byly vykáceny vzrostlé keře u mateřské školky. Opravdu krása. Všude se zeleň vysazuje a u nás kací? 2) Cílem vykácení je opravdu parkoviště jak nám bylo sděleno v MŠ? 3) Plánuje se zprůjezdnění ulice okolo mateřské školky z ulice Halasova do ulice Na parcelách? Tzn. zvýšení dopravy u hřiště a u mateřské školy na tranzitní stupeň jako na Kladenské, která mimochodem také nemá chodníky vyřešeny a lidé zde uskakují před auty? 4) Není vhodnější lokalita na parkoviště u ulice v Lískách s dobrou dostupností do školy i školky s daleko nižší intenzitou pohybu dětí? 5)Kdy byla prosím zastupitelstvem schválena investice do kácení keřů u mateřské školky a parkoviště a v jaké výši? 6) Proč nejsou zápisy ze zasedání zastupitelstva úplné? Tj. proč neobsahují přílohy, na které je v zápise odkazováno? Není tak zápis neúplný? Bez příloh se zde člověk vlastně nic nedozví. 7) Kolik parkovacích míst je u MŠ plánováno? Je tato změna v územním plánu? Není vhodnější s rodiči komunikovat a nechat je rozhodnout zda budou s dětmi chodit po přílepech pěšky? Ani pokus o nějakou anketu či diskusi s občany či rodiči dětí z MŠ jsem nezaznamenal? 8) Kde lze prosím nalézt tyto investiční akce ve volebním programu vítězného sdružení Tradice-Budoucnost? Děkuji Zaviačič

1. Obec Velké Přílepy neinvestuje do parkoviště  pro lékařský dům v Halasově ulici, tyto úpravy jdou zcela na vrub majitele objektu a jsou podmínkou k vydání souhlasu s užíváním. Ordinace vyžadují vyřešení dopravy v klidu.

V ulici Halasova skutečně plánujeme rozšíření stávající vozovky a výstavbu opěrné zdi. Opěrná zeď je nutná pro výstavbu chodníku, který bude navazovat na stávající chodníky v ul. Halasova a Haškova.

2. Vykácení keřů v propojce mezi ul. Máchova a Na Parcelách je z důvodu prosvětlení prostor MŠ a vybudování parkoviště pro MŠ. Vzhledem k navýšení kapacity MŠ je nutno vyřešit dopravu v klidu. Výstavba parkoviště bude spojena i s parkovou úpravou dané oblasti. Veškeré  takovéto zásahy jsou však v první fázi spojeny s kácením. Navíc jalovec chvojka je jedovatý, může způsobit některé alergické reakce a blízkost MŠ tedy není vhodná.

3. Zprůjezdnění propojky Máchova - Na Parcelách zatím neuvažujeme i když je toto v územně plánovací dokumentaci obce.

4. Pozemek, kde je plánováno parkoviště je dle ÚP komunikací. Pozemek V Lískách, který máte zřejmě na mysli je zelení a nemůžeme na něj umístit stavbu.

5.Kácení prováděli zaměstnanci obce a zbytky rostlinného původu byly odvezeny a uloženy zdarma v kompostárně. Investice tedy byly minimální.

6. Zápisy ze zasedání jsou úplné, podrobné, včetně příloh. K zápisu přikládáme nově dokonce CD se záznamem ze zasedání. Máte na mysli zřejmě Usnesení. Usnesení se vyvěšuje bez příloh. Každý zájemce však může nahlédnout do zápisů na obci.

7.V současné době je zpracováváno dopravní řešení.

Pokud by rodiče chtěli chodit s dětmi po Přílepech pěšky, jistě by tak už dávno učinili. Bohužel, máme opačnou zkušenost. Během opravy povrchu ulice Na Parcelách byla obec vystavena výtkám, že rodiče nemohou zajet až k MŠ a od parkoviště v centru musí k MŠ dojít pěšky. Je to, bohužel, otázka dnešního hektického a zároveň pohodlného životního stylu. 

8. Ve volebním programu Tradice-Budoucnost tato investice opravdu nefigurovala. Volební programy většinou představují plánované větší mnohamilionové akce např. stavbu ČOV, vodovodního přivaděče, tělocvičny, atd.....Stavby drobnějšího charakteru často vznikají tehdy, pokud si to situace naléhavě vyžádá. V tomto případě to byla výstavba nového pavilonu MŠ. 

Věra Čermáková, 05.02.2015
Dobrý den, dnes tj. 3.2. jsem si všiml vykácených jalovců u Mateřské školky, zajímalo by mě, kdo rozhodl o vykácení uvedených dřevin. Dále by mě zajímalo, kdy bylo o tomto rozhodnuto a zda věc prošla nějakých řízení (např.územní,stavební). Především mě ale zajímá jaký má důvod vykácet dětem přírodní hrací prvek a jednu z mála vzrostlé zeleně v obci, potažmo přímo u školky. Věřím, že to není začátek zběsilého plánu zde vybudovat parkoviště. Děkuji za zodpovězení všech otázek.

Jalovce v sousedství MŠ byly vykáceny vzhledem k nutnosti zaměření pozemku na výstavbu parkoviště pro MŠ. Dle územního plánu je tento pozemek komunikací.Co se týká řízení o povolení kácení, povolení se vydává pro stromy, jejichž obvod ve výšce 130 cm nad úrovní terénu je větší, než 80 cm a nebo pro souvislou výsadbu keřů o celkové výměře větší než 40 m2. Dřeviny nedosahující těchto parametrů nevyžadují povolení, nesmí však náležet do významného krajinného prvku, nesmí být situovány ve zvláště chráněném území či být památným stromem. Vykácené stromy budou nahrazeny náhradní výsadbou. Jalovec jako herní prvek pro děti není vhodný, protože je jedovatý.

05.02.2015
prosím provadíte ještě vyměnu občanskych prukazu?nebo se musí do podskalsky?

"Venkovským" matrikám byla tato kompetence odebrána před několika lety. Dnes výměnu občanských průkazů zajišťují úřady ve velkých městech, a to bez ohledu na trvalé bydliště žadatele. V dosahu jsou městské úřady v Kralupech nad Vltavou a Kladně a zejména úřady pražských městských částí (nejblíže sídlí ÚMČ Praha 6, Čs. armády 23). Můžete se obrátit i přímo na Městský úřad Černošice sídlící v Praze 2, Podskalská 19.

 

PhDr. Jana Benešová, matrikářka, 04.02.2015
Dobrý den,rád bych znal odpověď na ulici Na Parcelách.Nadělili jste nám nových 50 aut,bez možnosti parkování.Přilehlá zeleň je rozrytá,všude bahno,následně mraky prachu.Děkuji

Vzhledem k tomu, že byl postaven nový pavilon MŠ a navýšena kapacita žáků, musí obec rozšířit počet parkovacích míst. Parkoviště bude vybudováno během letošního léta. Kvůli zaměření pozemku a následné stavbě byly vykáceny keře kolem plotu MŠ. Omlouváme se za případné bláto na pozemcích v tomto vlhkém a nepříznivém počasí. Vše bude po stavbě upraveno a během stavby budeme dbát na udržení pořádku na komunikacích. 

Věra Čermáková, starostka, 03.02.2015
Kde jsou podmínky grantového řízení obce a do kdy se podávají žádosti? Nebo je to jen pro kamarády, kterým se to potajmu řekne? Děkuji.

Vážený pane Nováku,

podmínky grantového programu, včetně žádosti, naleznete od vyhlášení na úřední desce uredni-deska-1/grantovy-program-2015-888.html?ftresult=grant

a také v sekci abc z úřadu obce abc-z-uradu-obce/formulare/

Nejsteli si jist, ve které sekci se hledaný dokument nachází, doporučuji použít vyhledávací okénko, které najdete v pravém sloupci našich webových stránek.

 

Kateřina Jungbauerová, 21.01.2015
Dobrý den, plánujeme s přítelem svatbu a podle matriky spadáme do Velkých Přílep. Rádi bychom se zeptali, kde je všude možnost si naplánovat svatbu (myslíme místa), případně co dělat pokud chceme svatbu na jiném, netradičním místě než přímo na úřadě v Přílepech, jak dlouho dopředu je nutné stanovit termín svatby a jestli budou potřeba nějaké zvláštní doklady nebo formuláře. Předem moc děkuji.

Dobrý den paní Němcová,

matrika Velké Přílepy má dvě úředně stanovená místa k uzavření manželství, která jsou schválená zastupitelstvem obce. Je to jednak obřadní místnost-galerie (Pražská 45), která funguje celoročně, a jednak hrad Okoř, kde se konají sňatky přibližně od dubna do začátku října. Pokud tedy máte zájem o svatbu na méně tradičním místě, než je obřadní síň, tak Vám romantický hrad mohu jen doporučit. Ne náhodou je o tyto sňatky každoročně velký zájem.

Pro obřadní síň se nevypisuje svatební kalendář, termín je třeba si zamluvit nejméně měsíc před plánovaným datem sňatku. Zato pro hrad každoročně svatební kalendář vzniká, a to ve spolupráci se starostou obce Okoř p. Procházkou (obec je vlastníkem hradu). Na letošní sezónu bude kalendář hotov do konce tohoto měsíce a poté zveřejněn na stránkách hradu včetně informací o tom, jak dál postupovat; přes tyto stránky se též provádí rezervace vybraného termínu. Po složení rezervační zálohy u pana starosty následuje návštěva matriky za účelem vyřízení formalit, zejména se jedná o vyplnění dotazníku k uzavření manželství a domluvu o podobě obřadu. S sebou je třeba vzít platné občanské průkazy, originály rodných listů, ev. rozsudek soudu o rozvodu nebo úmrtní list (též originály), ev. rodné listy společných dětí (originály). To platí, pokud jsou snoubenci občany ČR; u cizinců je vše složitější a je nutná individuální konzultace. Jednání na matrice trvá až hodinu, a je proto třeba si na ně vyhradit dostatek času. Mělo by se tak stát nejpozději měsíc před sňatkem, leč vhodné je tuto návštěvu neodkládat, protože cca od dubna se na matrice tvoří fronty snoubenců.

Pro úplnost bych ještě měla dodat – vzhledem k Vaší poznámce o tom, že spadáte pod matriku V. Přílepy –, že uzavřít manželství je možné kdekoliv v ČR bez ohledu na trvalý pobyt a příslušnost k matrice. Ale pevně věřím, že dáte přednost naší matrice.

 

PhDr. Jana Benešová, matrikářka, 14.01.2015
Dobrý den, zajímalo by mě, na základě čeho si společnost Regios za odvoz odpadu zvedla ceny pro rok 2015 skoro o 10! procent (svoz 1xtýdně). Pokud vím, ekonomové nám tvrdí, že inflace se pohybuje lehce nad 0, ceny pohonných hmot také značně poklesly. Nezaznamenala jsem ani informace o investici do kvalitnějších zpracovatelských technologií, a jiný důvod na případné zvýšení nákladů, kterým pravděpodobně argumentovali, mě nenapadá. Děkuji.

Ceny za svoz odpadu navýšilo svým rozhodnutím zastupitelstvo obce, aby tak snížilo ztrátovost z minulých let, kdy obec za svoz odpadů doplácela ze svého rozpočtu. Porovnejte, prosím, ceny za svoz odpadů v okolních obcích, kde platí každý občan s trvalým pobytem pevně stanovený poplatek. Například v obci Horoměřice zaplatí čtyřčlenná rodina s dospělými dětmi 2.880 Kč ročně. Pokud si v naší obci zaplatí čtyřčlenná rodina vývoz popelnice každý týden, zaplatí 2100,-Kč. Pokud bude důsledně třídit odpad, může v případě čtrnáctidenního svozu ušetřit dalších 1.000.- Kč.

Věra Čermáková, 13.01.2015
Prosím,končí mi platný cestovní pas a chci si ho obnovit.Děláte je u Vás na úřadě a v které úřední hodiny.Děkuji za odpověď.Knotková Eva

Matrika nevystavuje cestovní pasy, občané s trvalým pobytem na okrese Praha-západ přísluší v této záležitosti pod Městský úřad Černošice se sídlem v Podskalské 19, Praha 2, 1. patro, oddělení osobních dokladů. Kontakt pro případné dotazy na vedoucí oddělení pí R. Vyhňákovou: 601 378 507, 221 982 475.

 

 

PhDr. Jana Benešová, 08.01.2015
Dobrý den, v zápisu z posledního zastupitelstva je uvedeno navýšení částky na akci Halasova na 300000Kč. V této ulici bydlím a o žádné akci tu nevím. Mohu prosím vědět co zde obec plánuje pro zlepšení našeho bydlení? Rozpočet na rok 2015 jsem na webu nenašel. Děkuji

Částka je určena na rozšíření úzké komunikace v zatáčce a výstavbu s tím související opěrné zdi. Rozpočet obce na rok 2015 je na webu k dispozici - abc-z-uradu-obce/povinne-informace/

Věra Čermáková, 06.01.2015

Stránka

A picture