Kalendář

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Obsah

Rubriku dotazy občanů využívejte v případě obecných dotazů, které by mohly zajímat i ostatní návštěvníky stránek.

 

V případě konkrétních dotazů, zejména vztahují-li se přímo k vaší osobě, prosíme, využijte e-maily či telefony příslušných úředníků. Viz kontatky.

 

Ve vlastním zájmu uvádějte funkční e-mailové adresy, na které Vám může být doručena odpověď!

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Po kolika kolech jezdí běžné auto 

Stránka

Dobrý den, když už se tady ta otázka otevřela, jaká je roční výše příspěvku obce na provozní náklady pro MŠ? Děkuji

Neinvestiční příspěvek na provoz, pro kalendářní rok 2014 byl schválen ve výši 1 350 000 Kč a vzhledem k budoucímu navyšování kapacit byl posílen na 2 000 000 Kč.

Doplnění:

Vzhledem k budoucímu navýšení kapacity MŠ Jablíčko byl navržen příspěvek na provoz pro kalendářní rok 2015 ve výši 2 000 000,- Kč (jednání zastupitelstva 16.12.2014.)

Šárka Musilová, Libuše Smidžárová, 26.11.2014
Dobrý den, v minulosti jsem se ptala, kdy bude probíhat dodatečný zápis do MŠ. Paní Smidžárová odpověděla, že v listopadu. Jelikož je půlka listopadu a aktuální informace žádná, ptám se znovu, kdy bude zápis do MŠ? Zároveň si myslím, že by veřejnost jistě uvítala aktualizované informace o výstavbě MŠ. Další dotaz směřuji na paní starostku a ptám se, zda budou projednávány příspěvky na dítě, které se nedostane do státní MŠ? Pokud tyto příspěvky nebudou schváleny, považuji to za dvojitou diskriminaci občanů, resp. nepřijatých dětí, jelikož přijaté děti mají místo ve státní školce a ještě dostávají příspěvek. Proč přijaté děti dostávají příspěvek a nepřijaté ne? Všechny trvale hlášené děti jsou přeci vašimi občany? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

informace o samotném zápisu "oznámení"  jsou vyvěšeny na úřední desce, vývěskách, nástěnkách MŠ , na vratech MŠ od 20.10.2014. Samotný zápis bude probíhat  19. a  20.11. Pokud informace chybí na některém z volně přístupných míst, nelze vyloučit strhnutí. Libuše Smidžárová

Postup výstavby MŠ můžete sledovat v sekci fotogalerie, ve které jsou umísťovány aktuální snímky bezprostředně po dalším z kontrolních dnů. Co se týká příspěvků rodičům, jejichž dítě se nedostalo do MŠ, zřizované obcí, k tomu uvádím: tato myšlenka vznikla v době, kdy zastupitelstvo ještě nezvažovalo výstavbu dalšího pavilonu MŠ jablíčko. Situace se tedy změnila a kapacita MŠ se navýší o dalších 50 dětí. Navíc výstavba nového pavilonu je nemalým zásahem i do rozpočtu obce. Je na novém zastupitelstvu, aby rozhodlo, zda přesto bude příspěvek poskytován. Nejedná se v žádném případě o diskrimanci občanů, protože rodiče děti v mateřské škole, kterou zřizuje obec, žádné příspěvky nepobírají.  Věra Čermáková

14.11.2014
Prosím o rychlou odpoved!!!..paní starostka uvádí zápis 18-19.11,ale někde jsem četla,že 19-20.11...děkuji za info...ješte dotaz k zápisu,Mužu přijít kdykoli nebo to opet probíhá formou zápisu na urč.hodinu..nemám ,kdo by mne zapsal a nechodím do školky..chodím do práce..jak na to???

Dobrý den, velice se omlouvám, vzniklo nedopatření. Zápis probíhá ve dnech 19.11.a 20.11. 2014. Oznámení je  vyvěšeno na úřední desce obce. Do časového rozpisu zápisu je možno se zapsat od úterý  18.11.2014 v MŠ Jablíčko. 

Informace v předchozím textu byla opravena, aby nedošlo k dalším omylům.

Libuše Smidžárová, 14.11.2014
Dobrý den, Bylo by možné opravit lampu v Janáčkově ulici? Zhasina se cca v minutovych intervalech. Díky

Dobrý den,

poruchy osvětlení s konkrétní lokalizací, prosím, hlašte v podatelně OÚ. Kontakty: podatelna@velke-prilepy.cz tel.: 220 930 535

Kateřina Jungbauerová, 13.11.2014
Prosím o informaci na koho se obrátit v případě, že poklopy kanalizace na ulici při přejetí autem rezonují do domu. Díky za odpověď předem.

Dobrý den, 

kanalizace spadá do správy VaK Beroun, případně se můžete obrátit na pana Pilaře na e-mail: pilar@velke-prilepy.cz, který je zodpovědným pracovníkem za obec v této problematice.

Kateřina Jungbauerová, 13.11.2014
Dobrý den paní Smidžárová, děkuji za odpověď ohledně zápisu do MŠ. V době internetu a elektronické komunikace bych čekala, že informace o zápisu do MŠ bude hlavně vyvěšena na webových stránkách MŠ, tam jsem je marně očekávala. Kdybych vám nezaslala dotaz, tak bychom zápis promeškali. :-( Dobrý den paní Čermáková, děkuji za odpověď ohledně příspěvků. Nicméně si myslím, že dodatečné navýšení kapacity o 50 dětí bude nedostatečné a opět nepokryje všechny žadatelé o státní MŠ. V zastupitelstvu nedochází k veliké obměně jejich členů, takže již teď můžete vědět, jak se k tomu případně postavíte. Z vašeho vyjádření je patrné, že se k uvedenému stavíte negativně. Abych si upřesnila informace, obec žádným způsobem nepřispívá na přijaté děti do MŠ, nedostávají žádné příspěvky? Děkuji

Kapacita MŠ i vzhledem k navýšení zřejmě nebude stačit a poptávka bude vyšší. Bohužel současná kritéria neumožňují dát přednost těm, co přijetí do MŠ nejvíce potřebují. Vždy jsem byla zastáncem kritéria, že přednost by měly dostat děti zaměstnaných rodičů, nakonec mateřské školy ve svém prvopočátku byly z tohoto důvodu zřízeny. Bohužel, toto kritérium musela paní ředitelka z důvodu současné legislativy a doporučení krajského úřadu vypustit. Osobně to nepovažuji za šťastné. Nemáte pravdu v tom, že v zastupitelstvu nedošlo k veliké obměně. Máme 6 nových zastupitelů, to je více než polovina. Jejich názor ohledně příspěvku rodičům, jejichž dítě nebylo přijato, opravdu v této chvíli nemohu předjímat. Obec samozřejmě hradí provozní náklady MŠ, a jsou to nemalé náklady, neposkytuje ovšem dětem ani rodičům příspěvky, jak zněla Vaše původní otázka.     

Věra Čermáková, 13.11.2014
Kdy dojde k zasypání hlubokých děr v ulici Pod Lomem. V rámci snahy o snížení prašnosti v obci je nezbytné vybudovat vozovku v této ulici. Kdy se tak stane?

Díry v ulici Pod Lomem byly již zasypány. Ulice Pod Lomem je v seznamu ulic, kde je nutné co nejdříve komunkaci vybudovat. Bohužel náklady budou vysoké a obec je nyní v situaci, kdy musí řešit přednostně finančně náročné projekty

- rekonstrukce ČOV, stavba nového pavilonu MŠ atd. V roce 2015 však budou oba projekty dokončeny a je předpoklad, že obec posléze bude disponovat s větším množstvím prostředků na opravy komunikací. 

Věra Čermáková, 27.10.2014
Proč starostka Věra Čermáková (Tradice-Budoucnost) svolala ustavující zasedání zastupitelstva Velkých Přílep vyvěšením oznámení na úřední desku dne 20.10.2014, tedy v době, kdy to § 91/1 zákona o obcích neumožňuje (ustavující zasedání po volbách lze svolat nejdříve deset dní od okamžiku oficiálního zveřejnění výsledků voleb Státní volební komisí). Lhůta pro návrhy na neplatnost voleb uběhla v pátek 24.10.2014 v 16:00 hod., svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva zveřejněním na úřední desce dříve než v pátek po 16. hodině je porušením zákona.

Dobrý den, paní Králíková, jsem potěšena, že Vás zajímají události v obci Velké Přílepy, ačkoliv zde nemáte evidovaný trvalý pobyt. Zasedání lze svolat dříve, pokud nebylo v termínu deseti dnů po vyhlášení voleb podán návrh na neplatnost voleb a jsou k tomu naléhavé důvody. Jde tedy o procesní porušení zákona o obcích, rozhodnutí zastupitelstva jsou i v tomto případě platná a nezpochybnitelná. Důvodem dřívějšího svolání zasedání byla lhůta pro výběrové řízení na dodavatele komunálního stroje tak, aby obec nepřišla o přislíbenou dotaci ( podání žádosti o dotaci na komunální zametací stroj schválilo zastupitelstvo 19. března 2014 )Domnívám se, obec Velké Přílepy má už takovou rozlohu komunikací, že stroj na čištění je nezbytností a využití dotací ušetří obci peníze, které by jinak musela vynaložit z vlastního rozpočtu. Věra Čermáková

27.10.2014
Dobry den, kdy bude dalsi vitani obcanku? Dekuju

Vítání občánků se koná v neděli 19. října 2014.

V. Čermáková, 13.10.2014
máme ve Velkých Přílepech vyhlášku na rušení denního klidu v neděli? Děkuji

Dobrý den, bohužel takovou vyhlášku zatím nemáme. Názory na případnou vyhlášku, která by zakazovala v neděli např. sekání trávy apod. byly v minulém zastupitelstvu rozporuplné.Pokud by docházelo k pravidelnému rušení klidu a enormnímu hluku ze strany sousedů a nebyla možná domluva, můžete podat konkrétní podnět obecnímu úřadu. 

V. Čermáková, 13.10.2014

Stránka

A picture