Kalendář

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Obsah

Rubriku dotazy občanů využívejte v případě obecných dotazů, které by mohly zajímat i ostatní návštěvníky stránek.

 

V případě konkrétních dotazů, zejména vztahují-li se přímo k vaší osobě, prosíme, využijte e-maily či telefony příslušných úředníků. Viz kontatky.

 

Ve vlastním zájmu uvádějte funkční e-mailové adresy, na které Vám může být doručena odpověď!

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik má zdravý člověk dohromady prstů na obou rukou 

Stránka

Ráda bych se zeptala,proč je na nové přihlášce do MŠ údaj,jestli je rodič zaměstnancem úřadu,školky či školy?, Chápu to správně,že děti těchto zaměstnanců mají přednost před ostatními dětmi??Vidím to jako každý rok na opětovný boj o místo v MŠ a tudíž je jasné,že za toto kriterium bod nebude:(Důvod??

Dobrý den, v současné době jsou kritéria vyvěšena. Pracovní pozice není hlavním kritériem. V žádném případě nepřijdete o žádné body. Na přihlášce jsou údaje, které v případě rovnosti bodů a věku mohou být zohledněny. Přeji hezký den Smidžárová 

09.04.2014
Dobrý den, rád bych zareagoval na článek ze zpravodaje, kde si nově otevřená lékárna stěžuje na nedostatečnou návštěvnost. Vzhledem k tomu, že nemají webové stránky jsem Vás chtěl poprosit, zda byste jim mohli vzkázat, že naprostá většina místních občanů je od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 v práci. Rád podporuji lokální podnikatele (případně v blízkém okolí), ale musí mít otevřeno. Děkuji. S pozdravem, MK

Lékárna má standardní otevírací dobu a je určena těm (např.starší osoby, maminky na mateřské dovolené), kteří nedojíždějí za prací do Prahy a nemohou si tedy léky vyzvednout tam. 

09.04.2014
Dobrý den, proč bylo uzavřeno miniparkoviště u školy? Bylo to jediné místo u školy, kde se dalo relativně bezpečně vysadit ráno děti do školy. Děkuji Petr

Pozemek za školou nikdy nebyl určen k parkování osobních vozů. Tato plocha slouží k zásobování školy, většinou kuchyně a jako manipulační plocha při odvozu komunálního odpadu. Najíždění a vyjíždění osobních aut v době největšího provozu bylo z hlediska bezpečnosti dopravy v zatáčce silnice II.třídy neakceptovatelné. K parkování slouží mimo jiné parkoviště v centru obce u autobusové točky a podél Kladenské ulice. I zde mohou být děti tzv. vyloženy a dovedeny ke škole.  

Věra Čermáková, 09.04.2014
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda platí den otevřených dveří v MŠ Jablíčko 3.4.2014 - v jakých hodinách se můžeme do školky přijít podívat? Díky

Dobrý den,

den otevřených dveří je naplánován na den 3.4.2014 od 13,00 hod. do 16,00 hod. V tento den si budete moci prohlédnout jednu třídu jak ve starém pavilonu, tak i v novém pavilonu, zároveň  je možné si vyzvednout žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a  v rámci možností bude odpovězeno na všechny dotazy týkajících se MŠ. Přeji hezké odpoledne Smidžárová 

Libuše Smidžárová, ředitelka MŠ Jablíčko, 28.03.2014
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, komu mám zaplatit fakturu za vodu, abych se nedostal do nějakého právního problému? Smlouvu mám uzavřenou se společností Stavokomplet, ale nyní služby provozuje společnost VaK Beroun, kterou jsem požádal o novou smlouvu, ale nedostal jsem na svůj požadavek žádnou odpověď. Děkuji za odpověď. Petr Špindler

Dobrý den.

 

V rámci koncesního řízení musí nový provozovatel převzít všechny uzavřené smlouvy.

Právně je to tak,  že obec poskytuje provozovatelům pouze koncesi k uzavírání smluv a výběru plateb, tedy tito provozovatelé zastupují v této záležitosti obec a to pouze po dobu, pokud mají s obcí platnou smlouvu na tuto koncesi (provozování VaK).

Můžete tedy bez obav platit novému provozovateli. 

Informace o tom jsme již zveřejňovali a s novými fakturami má provozovatel pro jistotu zasílat i infoleták, kde to znovu zdůrazňuje.


Petr Morysek
místostarosta

28.03.2014
Dobrý den, chtěl bych si nechat udělat vrtanou studnu ve Smetanově 350. Slyšel jsem ale, že voda z vrtů není pitná. Prosím, máte nějaké info např. z Hygienické stanice nebo nějaký kontakt, kde bych zjistil aktuální stav podzemních vod? Děkuji Jiří Vadroň

Dobrý den,

zatím nemáme zprávu, že by u nových vrtů byla voda nepitná. Jsou to všechno vrty, kdy jde voda z větších hloubek. Problémy, o kterých víme, mají některé staré mělké studny a to většinou s dusičnany a bakteriologickým znečištěním, které souvisí spíše s lokálními průsaky ze starých žump či hospodářských budov či s dlouhodobým nepoužíváním těchto zdrojů. 

Petr Morysek, 26.02.2014
Dobrý den, nemohu na stránkách obce nikde najít informaci o příslušném sběrném dvoru. Vím, že sběrný dvůr je v Roztokách, ale pokud vím, tak tam od obyvatel, hlášených v Přílepech, berou jen elektro odpad. Nebo mají VP s Roztokami nějakou smlouvu ? Děkuji .BH

Dobrý den,

sběrný dvůr v Roztokách odebírá elektroodpad i od občanů Velkých Přílep. Stačí se prokázat OP, že máte bydliště ve Velkých Přílepech. Malé přístroje ( žehličky, varné konvice apod. ), žárovky a baterie můžete odevzdat ve vstupní hale Obecního úřadu Velké Přílepy.

Ostatní velkoobjemový odpad odevzdejte při sběru v měsíci květnu na předem vyhlášených stanovištích. Termíny svozu budou včas zveřejněny.

Věra Čermáková, 26.02.2014
Dobrý den, ráda bych se informovala na kdy je plánován svoz velkokapacitního odpadu. Alespoň přibližně. Děkuji Jitka K

Dobrý den,

svoz velkoobjemového odpadu provádí obec dvakrát ročně, tedy na podzim a na jaře. Svoz plánujeme na měsíc květen. Svoz bude rozdělen opět dle katastru. Jednu sobotu Kamýk u Velkých Přílep, druhou sobotu Velké Přílepy. Informace o termínech naleznete včas na stránkách obce, případně Vám, pokud jste zaregistrována, přijde informace na mobil. 

Věra Čermáková, 26.02.2014
Dobrý den, chci se zeptat, kdy bude znám termín zápisu do Mateřské školky Jablíčko. Současně kdy budou zveřejněny kritéria pro přijetí. Kdo tyto kritéria vytváří a na základě čeho jsou stanovovány preference? Děkuji za odpověď. Petra Z.

Správní řízení pro přijetí dětí do MŠ od školního roku 2014/2015 proběhne v měsíci dubnu. Veškeré informace týkající se správního řízení včetně data budou v dostatečném termínu zveřejněny na stránkách OÚ a MŠ. Vzhledem k tomu, že počet žadatelů převyšuje počet předpokládaných volných míst pro školní rok 2014/2015 budou sestaveny Kritéria pro přijímání. Kritéria budou vyvěšena v době zápisu na místě obvyklém. Den otevřených dveří je naplánován 3.4.2014. 

Libuše Smidžárová, ředitelka MŠ, 20.02.2014
Dobrý den, rád bych se zeptal na důvody ukončení diskuzního fóra. Krátký odkaz na "vyšetřování trestního oznámení" neobsahuje žádné vysvětlení. Diskuzní fórum bylo místem, kde se občané Přílep mohli dozvědět spoustu zajímavých a užitečných informací a kde spolu mohli komunikovat, sdělovat si zkušenosti, vyměňovat si informace atd. Zrušením fóra tato možnost odpadá a zůstává pouze jednostranný informační kanál od obce k občanům. Domnívám se, že by bylo vhodné vysvětlit konkrétní důvody takto radikálního kroku. Děkuji.

Dobrý den, 

důvodem zrušení diskuzního fóra je opravdu podání trestního oznámení na neznámého pachatele a následné vyšetřování policií ČR. Opakovaně docházelo k psaní příspěvků pod cizím jménem a tím k poškození pověsti skutečných osob, které se brání výše zmíněným způsobem. Díky tomuto vyšetřování jsme odhalili také technické problémy, které z naší strany, ač nechtěně, způsobily průtahy ve vyšetřování policie. Diskuzní fórum bylo nemoderované a informace zde zveřejněné byly často zavádějící. Všechny tyto skutečnosti vedly k rozhodnutí, že není vhodné dále provozovat diskuzi na stávají platformě. V této sekci můžete pokládat konkrétní otázky, členové zastupitelstva přislíbili součinnost při odpovídání. Nadále máte také možnost se s konkrétním dotazem obrátit e-mailem na kteréhokoliv zastupitele, po případně řešit své požadavky telefonicky či osobně na OÚ Velké Přílepy.

10.02.2014

Stránka

A picture