Kalendář

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Obsah

Rubriku dotazy občanů využívejte v případě obecných dotazů, které by mohly zajímat i ostatní návštěvníky stránek.

 

V případě konkrétních dotazů, zejména vztahují-li se přímo k vaší osobě, prosíme, využijte e-maily či telefony příslušných úředníků. Viz kontatky.

 

Ve vlastním zájmu uvádějte funkční e-mailové adresy, na které Vám může být doručena odpověď!

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik je jedna plus jedna 

Stránka

Prosím o vysvětlení proč obec kupuje dům čp 130 za 8.4 mil. Kč? S jakým veřejně prospěšným záměrem? Kolik činí odhad hodnoty této nemovitosti?

Obec kupuje dům č.p. 130 za cenu 8.400.000 Kč. Znalecký posudek hovoří o ceně 10 769 990 Kč. Důvody, proč se obec rozhodla pro koupi této nenovosti, jsou dva : obec potřebuje nové prostory např. pro umístění nové kapacitně vyhovující školní kuchyně, prostor pro klubovou činnost, pro rozšíření obecního úřadu, prostory bychom rádi nabídli např. i dětskému lékaři apod. Budova čp. 130 tvoří nedílnou součást centra obce. Obec se obávala, že budova ( ve své podstatě velmi hezká a kvalitně vystavěná) bude v budoucnu chátra a hyzdit centrum obce, či bude zakoupena pro účel, který by nebyl ve prospěch občanů naší obce. Jakou bude plnit funkci v budoucnu bude výsledkem jednání zastupitelů, projektantů, architektů apod. Rekonstrukce budou probíhat postupně dle finančních možností obce. Plánujeme, že obec rekonstrukci zahájí výstavbou školní kuchyně.

Věra Čermáková, 02.12.2016
Vážený pane Hošek, děkuji na odpověď k stavu schvalování územního plánu obce (UP). Na základě informací, které jsou zveřejněny v Přílepském zpravodaji 4/2016 kde uvádíte, cituji „O přeložce II/240 se jedná již desetiletí. Je to veřejně prospěšná stavba Středočeského kraje, která má i podporu ministerstva dopravy. Slibujeme si od ní především přesun tranzitní dopravy z obce a zklidnění centra obce. Přeložka byla předmětem mnoha někdy hodně tvrdých jednání. Poslední z nich řešila umístění této komunikace. Výsledem je navržená trasa dále od zástavby naší obce, než bylo v původním návrhu. Tento koridor bude zanesen do územního plánu.“ 1) Můžete zveřejnit mapku kde je tento koridor zakreslen dále než je v současně dostupných podkladech k UP na http://www.velke-prilepy.cz/uzemni-plan/, kudy vlastně tedy vede? 2) Proč je tento koridor je stále součástí UP obce, když byl tento koridor rozhodnutím soudu v úseku Tuchoměřice (R7) - Tursko ZRUŠEN? Cituji z webu Středočeského kraje (https://www.kr-stredocesky.cz/web/uzemni-planovani/zasady-uzemniho-rozvoje-stredoceskeho-kraje): „„Koridor silnice II/101 a II/240: úsek Tuchoměřice (R7) - Tursko". Krajský soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 30. března 2015, č. j. 50 A 63/2014 - 45 tuto veřejně prospěšnou stavbu zrušil. Středočeský kraj podal dne 1. 7. 2015 do rozsudku Krajského soudu v Praze kasační stížnost. Nejvyšší správní soud svým rozsudkem ze dne 4. 9. 2015 č. j. 4 As 153/2015 - 60 tuto kasační stížnost zamítl.“ Děkuji za odpovědi. Petr Špindler

Dobrý den,
1. mapu finálního vedení koridoru bohužel nemohu zveřejnit, jelikož finální podoba koridoru nebyla Středočeským krajem doposud oficiálně zveřejněna. Výsledkem jednání obcí a Středočeského kraje bylo mimo jiné příslib úprav v ulici Kladenská, ale hlavně posunutí koridoru této přeložky dále od zástavby naší obce a to na střed vzdálenosti mezi obytnými domy obce Velké Přílepy a Svrkyně. Fyzicky se jedná o oddálení od obce o desítky metrů od původního koridoru. Zastupitelé obce dlohodobě souhlasí s přeložkou II/240, jelikož tato stavba výrazně ulehčí dopravě v naší obci. Hlasy některých zastupitelů vést přeložku mimo katastr obce Velké Přílepy je v tomto ohledu pouze populistické. Jiné řešení nemá a nemělo šanci na úspěch.
2. Návrh ÚP má své pravidla. Změny mohou být prováděny v tomto případě na základně připomínek a námitek po společném či veřejném projednávání. Zastupitestvo nemůže svévolně měnit tento návrh, který odpovídá schválenému zadání. Ano, máte pravdu, v součastné době tato komunikace není uvedena v ZUR SČK. Avšak SČK intenzivně na tomto projektu pracuje a do ZUR se v nejbližších měsících vrátí. Situaci jsme několikrát konzultovali na SČK, kde doporučují zanechat tuto komunikaci v návrhu územního plánu. V případě vypuštění bychom museli následně řešit změnu ÚP,což jsou opět další náklady, kterým v tomto případě lze předejít ponecháním přeložky v návrhu ÚP.

S pozdravem

Tomáš Hošek, 09.11.2016
Dobrý den, pokud tento kos u cukrářství není v majetku obce, proč byl odříznut a pracovní četa ho odvezla? Díky Makal

Dobrý den, pane Makale, je pravda, že jsem se zprvu domnívala, že koš je Váš a patří k zařízení cukrárny. Následně jste mě ubezpečil, že koš patří obci a vzhledem k tomu, že byl již starý a zrezivělý, tak jste jej z vlastní iniciativy natřel. Máte naprostou pravdu, koš je již ve špatném stavu a tak jej zaměstnanci technických služeb odstranili a bude v budoucnu nahrazen košem novým.?
S pozdravem

Věra Čermáková, 09.11.2016
Dobrý den, v září měla být vydána vyhláška o Veřejném projednávání návrhu Územního plánu. Byla již vydána? Pokud ano, kde ji najdu? Pokud ne, kdy předpokládáte její vydání a kdy bude možno se k UP vyjadřovat? Děkuji. Petr Špindler

Dobrý den,
Ano, máte pravdu, že časový harmonogram projednávání ÚP předpokládal vydání vyhlášky o Veřejném projednávání návrhu územního plánu na září 2016. Zastupitelstvo obce se však rozhodlo v červenci 2016 rozporovat stanovisko Životního prostření SČK, což do celého harmonogramu přináší zpoždění. Aktuálně čekáme na vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj. Více se dovíte v posledním obecním zpravodaji. Aktuální odhadovaný termín Veřejného projednávání je leden - únor 2017. Bohužel.
S pozdravem

Tomáš Hošek, 08.11.2016
Dobrý den , zajímalo by me když by byl odtazen osobní automobil kde je odstavne parkoviště pro Obec Velké Přílepy a Tursko. Děkuji za odpověď

Obecní policie neprovádí odtahy vozidel splňující podmínky pro provoz na pozemních komunikací dle zákona. Obecní policie v součinnosti s obcí (vlastníkem komunikací) pouze doporučuje (navrhuje) odtahy vozidel, které jsou autovraky dle zákona a pozbyly možnost provozu na pozemních komunikacích. Vždy před odtahem je vyrozuměn majitel vozidla.

Obecní policie Velké Přílepy, 07.11.2016
Dobrý den, přidávám se k nepochopení malby na zastávce 316 Pražská.ZUŠ Libčice má jistě talentované umělce, ale malba vypadá jako vytvořená pouličními chuligány a připomíná vlakové nádraží v pražských Holešovicích. E.Hesslerová přesně vystihla co by mělo zdobit naší obec.

Vážený pane Kopáčku,
Reaguji na Váš dotaz, týkající se malby zdi na autobusové zastávce Pražská ve Velkých Přílepech směr Praha.
Měli jsme zatím pouze pozitivní ohlasy na naši snahu zkrášlit holý beton zdí malbou a to včetně Vámi zmiňované. Zeď malují žáci výtvarné třídu ZUŠ z Libčic, pod vedením jejich pedagoga a malba byla pojata schválně jako protiklad výtvarného počinu paní Elišky Hesslerové. Připomínám také, že projekt není zatím dokončen, a tak věřím, že až bude dílo hotovo, pochopíte náš záměr.
Děkuji a přeji Vám hezký den.

Zuzana Kučerová - kulturní referent obce, 01.11.2016
Který hlupák vymyslel takový příjezd ke školce?

To už dnes těžko dohledáme. Ulice Na Parcelách, kterou se ke školce přijíždí, byla vystavěna ve třicátých letech minulého století a budova mateřské školy v roce 1980. V té době ale byly děti doprovázeny rodiči do mateřské školy pěšky.

Věra Čermáková, 01.11.2016
Dobry den, jiz podruhe se ptam jak casto obec vynasi kose podel chodniku na Prazske ulici. Nebo zda to maji obcane delat sami. Jiz treti den je napr.u Cukrarstvi preplneny a nikoho to zjevne nezajima. dekuji Makal

Pracovní četa vysypává koše pravidelně v celé obci a dosud jsme nezaznamenali žádné stížnosti. Vysypáváme ovšem pouze koše, patřící do majetku obce. Pokud máte na mysli žlutý koš s připevněnou reklamou na zmrzlinu poblíž cukrárny, tak koše tohoto druhu obec nevlastní a koš si musí vysypat sám vlastník.

Věra Čermáková, 27.10.2016
Dobrý den,vždy když míjíme zastavku bus 316 na Pražské, si říkám, zda-li neměla být malba ,která charakterizuje tak pěkně obec VP i na protější zastávce busu. Velká škoda že druhá malba není "sladěna" s tou prvni.Nedalo by se s tím něco udělat ještě??

Zdravím Vás a k Vašemu dotazu, koncepce pomalování zdí na zastávkách autobusu 316 na Pražské byla pojata jako dva protiklady. Zastávka směr do obec je dílem paní výtvarnice Elišky Hesslerové a opačná strana byla daná k dispozici mladým budoucím výtvarníkům ze ZUŠ Libčice.

Zuzana Kučerová, 18.10.2016
Kdy se konečně opraví vjezd do Sportovní ulice, tím je míněna ulice Formanská, je to opravdu ostuda a neochota vedení obce, stejně tak kdo opraví dlažbu v ulici Sportovní (po poruše vody), občané této ulice si ničí své automobily a stav je již několik let opavdu žalostný!!!

Dobrý den,
Formanská ulice není v majetku obce Velké Přílepy a proto obec nemůže investovat do cízího majetku. Bohužel se jednání s majitelem daného pozemku nedaří vyjednat odprodej či darování daného pozemku. Neochota není tedy na straně obce naopak. Obec připravuje projekt na přechod pro chodce mezi ulicemi Spojovací - Formanská. Položení zámkové dlažby urgujeme u provozovatele vodovodů a kanalizací VaK Beroun.


S pozdravem

Tomáš Hošek, 10.10.2016

Stránka

A picture