Kalendář

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Obsah

Rubriku dotazy občanů využívejte v případě obecných dotazů, které by mohly zajímat i ostatní návštěvníky stránek.

 

V případě konkrétních dotazů, zejména vztahují-li se přímo k vaší osobě, prosíme, využijte e-maily či telefony příslušných úředníků. Viz kontatky.

 

Ve vlastním zájmu uvádějte funkční e-mailové adresy, na které Vám může být doručena odpověď!

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik je jedna plus jedna 

Stránka

Dobrý den, chtěla bych se zeptat kolik bude pro školní rok 2016/2017 otevřeno tříd pro prvňáčky. Nepodložená informace, že třídy budou maximálně 2, by mi přišlo při tak vysokém počtu dětí, které odcházejí z MŠ, nedostatečné. Předem děkuji za odpověď

Dobrý den,
v tuto chví­li by bylo ze strany vedení­ obce  nezodpovědné spekulovat o počtu budoucí­ch prvních tříd, protože tato informace nám doposud nebyla dána vedením školy z důvodu stále probíhajících odvolacích řízení a stále probíhajícím odkladům školní docházky.
Pevně doufáme ve správné rozhodnutí paní ředitelky podle budoucího konečného počtu žáků pro kvalitu vzdělávání v naší obci!

Mgr. Marie Válková, místostarostka, 9. 5. 2016
Dobry den, chtel bych se zeptat, zda je v obci nejakym zpusobem regulovan volny pohyb psu, pokud ano, jak, a pokud ne, zda planujete tento stav zmenit. Prakticky kazdy den se potkavam s majiteli psu, kteri nechavaji sve mazlicky pobihat zcela volne bez ohledu na male deti, je jim uplne jedno, ze pes dorazi a steka na maminky s kocarky atd ...

Chov zájmových zvířat upravuje obecní vyhláška č.1/2004. Bod č. 9. říká:

Venčení zájmových zvířat na katastru obce je přípustný za předpokladu:

- pes bude opatřen obojkem,známkou a vodítkem
- osoba doprovázející zvíře bude dbát na to,aby nedocházelo k poškozování a znečišťování veřejného prostranství a veřejných zařízení (dojde li přesto k znečištění okamžitě odstraní jeho exkrementy)
Pokud bude pes obtěžovat kolemjdoucí osoby, nahlaste, prosím, tuto skutečnost obecní policii.
Vyhláška je už zastaralá a uvažujeme o její změně, stále je ale platná.

20. 4. 2016
Dobrý den, rád bych se informoval, kdy bude termín svozu nebezpečného odpadu. Před měsícem jsem navrhoval v MENU vytvoření položky UKLÁDÁNÍ ODPADŮ, kde by byly přehledně informace o svozu různých druhů odpadů. Uvažujete o tom? Děkuji, Martin Hofrichter

O termínu svozu ještě jednáme se svozovou firmou, pravděpodobně první polovina května.

Věra Čermáková, 20. 4. 2016
Dobrý den, na jaký termín je prosím plánované neformální setkání s občany nad aktuálním návrhem územního plánu? Předem děkuji za odpověď.

Setkání nad připravovaným územním plánem se bude konat v pondělí 25. dubna od 18.00 hodin v CVA. Pozvánka je na webu obce.

20. 4. 2016
Určí obec místo, kam bude možné ukládat ořezané větve apod., aby je obec později zpracovala novým štěpkovačem, či je třeba tyto ukládat do velkoobjemových kontajnerů na zeleň? Kdy a kde tyto budou umístěny.

Obec určila dvě místa k odkládání ořezaných větví ze soukromých zahrad. Občané mohou větve vozit k fotbalovému hřišti, případně na pozemek mezi rybníkem a ČOV. Obě odkladiště budou označena cedulkou. Větve budou průběžně štěpkovány, štěpku je možné odebrat zpět na zahrady. Umístění velkoobjemových kontejnerů bude na totožných místech jako loňského roku a to pravděpodobně od 30. dubna. Kontejnery budou umístěny pouze přes víkendy. Podrobnou informaci zveřejníme včas na webových stránkách obce.

2. 4. 2016
Dobrý den, ráda bych se informovala o termínu veřejného setkání s občany nad vyhodnocením připomínek od pořizovatele územního plánu ve Velkých Přílepech. Toto setkání bylo slíbeno pane místostarostou Hoškem na listopadovém zasedání zastupitelstva. Zároveň by mne zajímalo, zda je možné vyhodnocení připomínek, až bude doručeno, uveřejnit i na internetových stránkách obce. Předem děkuji za odpověď. KP

Vypořádání připomínek od pořizovatele územního plánu nemáme k dnešnímu dni stále k dispozici. Po odbržení tohoto dokumentu, bude tento dokument poskytnut zasetupitelstvu obce a následně bude i zveřejněn. Občané se mohou seznámit s aktuálním stavem návrhu územního plánu obce Velké Přílepy u pořizovatele, nebo na plánované neformální diskuzi, která proběhne v druhé polovině dubna v CVA (pravděpodobně v sobotu dopoledne) a to bez ohledu zda obdržíme vypořádání připomínek od pořizovatele územního plánu či nikoliv. Veřejné projednávání nad návrhem územního plánu vyhlašuje pořizovatel územního plánu obce, tedy OÚ Černošice. Toto projednávání budu zveřejněno v dostatečném předstihu, jak ukládá zákon.

T.Hošek, 29. 3. 2016
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je nutné stavit nový velký bytový dům na pozemku 16/1 (vedle bytových domů v Roztocké ulici)? Děti dnes vysedávají před počítači, tablety ....a mají málo možností sportovních aktivit v obci. Proto by bylo na zváženou, jestli nepostavit na výše uvedeném pozemku raději pořádné sportoviště pro děti ze širokého okolí. Za odpověď děkuje a zdraví J. Jirmusová, Roztocká ul. č.217

To vše záleží na rozhodnutí vlastníka pozemku. Osobně se domnívám, že otevřené hřiště v této lokalitě vedle rušné křižovatky by z hygienických důvodů nebylo vhodné. Pokud máte na mysli kryté sportoviště ( halu ), to by bylo jistě vhodnější.

Věra Čermáková, 29. 3. 2016
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, proč k vjezdu ke kontejnerům na tříděný odpad z ulice Peškova je nově umístěna dopravní značka zákaz vjezdu všech motorových vozidel? Třídím poctivě a toto mě opravdu omezuje! Pokud je to kvůli tomu, že si okolní obyvatelé stěžují, pak by obec měla najít jiný způsob, a ne to řešit takto stupidně! Zákaz vjezdu ke kontejnerům jsem opravdu ještě nikde neviděl! Zajímalo by mě, koho to napadlo! To, že obec nemá sběrný dvůr, je také ve třídění velmi omezující. Umístit dvakrát do roka kontejner na objemový odpad pro tak velkou lokalitu a navíc na jeden den, je směšné! Uvítal bych, kdyby informace ke TŘÍDĚNÍ ODPADŮ byly jako položka v menu na hlavní stránce obce. Dál bych se chtěl zeptat, kam odkládat nebezpečný odpad? Co s takovým potravinářským olejem z domácnosti? Vím, že většina lidí toto neřeší a vylévá ho do odpadkových košů či do kanalizačních odpadů! Proč by ale obec nemohla mít sběrnou nádobu, ze které by se zajistila ekologická likvidace tohoto odpadu? Děkuji za odpovědi, Martin Hofrichter

Dopravní značka , o které hovoříte, je v této lokalitě dle vyjádření obecní policie delší dobu. Vzhledem k tomu, že obec nevlastní tyto komunikace, doporučuji obrátit se na vlastníka pozemku a komunikace. Bohužel, svoz velkoobjemového odpadu musí obec řešit tak, jak dělá doposud, tedy určeným svozem. Stejným způsobem je řešen nebezpečný odpad. Zřízení nádoby na olej z domácností a jeho následnou likvidaci obec zváží jako podnět.

14. 3. 2016
Dobrý den, prosím o odpověď vedení úřadu na následující otázky týkající se dotazníkového šetření. Kdo dotazník a podle jaké metodologie vypracoval? Jak a kým bude vyhodnocován? A zejména, kdy a jakou formou budou výsledky prezentovány? A závěrem, budou-li tyto výsledky mít nějaké konkrétní výstupy? Děkuji PS

Dotazník připravil Výbor pro komunikaci s veřejností při zastupitelstvu obce. Obecní úřad samozřejmě zajímá, zda jsou občané o dění v obci dostatečně  informováni a z jakých zdrojů tyto informace získávají.  Smyslem dotazníku bylo získat názory občanů,  na jejichž základě by se mohla komunikace zlepšit. Dotazník vyhodnotí  Výbor pro komunikaci s veřejností a výsledky předá vedení obce a zastupitelům. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách obce a v Přílepském zpravodaji. Nutno upozornit, že vzhledem k malému zájmu respondentů nebudou tyto výsledky dostatečně reprezentativní. Zatím bylo odevzdáno necelých 50 vyplněných dotazníků z 1250 rozeslaných.  Přesto mohou být získané odpovědi určitým vodítkem pro zlepšení jednání úředníků OÚ s občany, pro inovaci webových stránek obce i pro přípravu Přílepského zpravodaje.

12. 2. 2016
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s rozšiřováním kapacity základní školy ve Velkých Přílepech. Bude budova I. stupně stačit náporu prvňáčků v příštím roce a letech příštích? Na stránkách obce jsem našla veřejnou zakázku na rekonstrukci budovy II. stupně ZŠ, ze které pro mě není čitelné, na kolik bude navýšena její kapacita. Na stránkách školy se píše o chystané rekonstrukci podlah (?) v této budově. Na letošním zápise do prvních tříd jsem zaslechla informaci, že bude přijato maximálně 60 dětí. Předškoláků v MŠ Jablíčko je ale víc a to nepočítám děti z jiných spádových školek. Nelíbí se mi představa přeplněných tříd ve škole, ale teď nemám jistotu, jestli se vůbec do školy vejde moje dítě. Děkuji předem za odpověď. Helena Muchová

Dobrý den, obec má v plánu navýšit kapacitu II. stupně základní školy, která je nedostatečná a v příštích několik letech by se škola dostala do problémů. Kapacita I. stupně byla již navýšena a je dostatečná pro žáky s trvalým pobytem v obci Velké Přílepy, to znamená, že děti z Velkých Přílep s trvalým pobytem budou přijaty. Je předčasné hovořit o tom, jak početné budou třídy, a to vzhledem k možnosti odkladů a přestupů na jiné školy.

Věra Čermáková, 29. 1. 2016

Stránka

A picture