Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

VAK Beroun - dovolená


Dne 13. - 27.7.2018 bude kancelář Velké Přílepy zavřena z důvodu dovolené.

Kontakty na ZC Velké Přílepy:

311 747 111 - ZC v Berouně

606 666 990 - hlášení poruch


10. 7. 2018

Uzavírky v době letních prázdnin


V době letních prázdnin budou na území městské části Praha – Suchdol probíhat tyto stavební práce na místních komunikacích:

 

  1. 2.7.2018 – 13.7.2018 bude probíhat rekonstrukce kanalizace v ulici Kamýcká, v úseku od konečné autobusu (Výhledy), přes křižovatku s ulicí Dvorská, až k benzinové pumpě. V uvedené době bude v tomto úseku zaveden kyvadlový provoz řízený semafory. Zároveň bude zakázáno odbočení do/z ulice Dvorská na ulici Kamýcká.
  2. 13.7.2018 – 15.7.2018 bude stejný úsek zmíněný v bodě 1) úplně uzavřen. Objízdné trasy budou vedeny přes Horoměřice, či Roztoky.
  3. 16.7.2018 – 28.8.2018 bude probíhat rekonstrukce vozovky v ulici Kamýcká, v úseku Kosova – Na skalce. V uvedené době bude tento úsek úplně uzavřen. Objízdné trasy budou vedeny přes Horoměřice, či Roztoky.

 

Uzavírky v době letních prázdnin

 

Uzavírka ul. Rýznerova:

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Opatření obecné povahy č. 119/2018 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

I. etapa II. etapa
Uzavírka ul. Rýznerova - mapa č.1 Uzavírka ul. Rýznerova - mapa č.2

 


29. 6. 2018

Stavební úřad - dovolená.


Upozorňujeme stavebníky, že ve dnech 27.6. - 10.7. čerpá dovolenou Ing. Eva Aulická, ve dnech 28.6. až 10.7. 2018 Ing. Dana Kuchařová.


27. 6. 2018

Informace k volbám do zastupitelstev obcí 5. a 6. října


Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a voleb do zastupitelstev obcí:

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a voleb do zastupitelstev obcí

Více informací na http://www.mvcr.cz/volby.aspx


19. 6. 2018

Knihovna v době prázdnin.


Upozorňujeme čtenáře, že knihovna bude v době letních prázdnin otevřena každé pondělí od 15.00 do 20.00 hodin.


6. 6. 2018

Upozorňujeme občany, že v obci Velké Přílepy bude zahájena revize katastru nemovitostí


Informační leták:

Revize katastru nemovitostí

Informační leták (.pdf)

 


5. 6. 2018

Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1. července 2018


Změny ve vydávání občanských průkazů:

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018

 

Změny ve vydávání cestovních pasů:

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018


4. 6. 2018

Pošta Velké Přílepy-dočasná změna hodin pro veřejnost


Pošta Velké Přílepy - hodiny pro veřejnost platné v období od 4.6. do 31.8.2018:

Pondělí  8:00 - 11:00  14:00 - 16:00    16:30 - 18:00

Úterý    8:00 - 13:00

Středa  8:00 - 11:00   14:00 - 16:00    16:30 - 18:00

Čtvrtek 8:00 - 13:00

Pátek   8:00 - 13:00


30. 5. 2018

Pošta Velké Přílepy nové telefonní číslo


Pošta Velké Přílepy má nové telefonní číslo 954 225 264. Původní bude funkční do konce měsíce srpna 2017.


15. 8. 2017

kontejnery na bioodpad


Žádáme občany, aby do přistavených kontejnerů na bioodpad vhazovali opravdu pouze bioodpad ze svých zahrádek a nikoliv suť, zdivo, směsný odpad, kusy nábytku a další. Jinak hrozí, že již kontejnery nebudou přistavovány.


26. 6. 2017

Stránka

  • 1