Kalendář

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Obsah

Uzavření manželství

Snoubenci si domluví termín a obřadní místo k občanskému sňatku osobně na matrice. Matrikářka jim podá informace o úředně stanovených i tzv. jiných vhodných místech k uzavření manželství v daném matričním obvodu a seznámí je se svatebním kalendářem pro daný rok. Tento kalendář platí pro všechna obřadní místa s výjimkou hradu Okoř, který má samostatný kalendář i odlišný postup rezervace – více na www.obecokor.cz. Všichni snoubenci nejpozději měsíc před zamýšleným datem sňatku na matrice vyplní dotazník k uzavření manželství a předloží potřebné doklady.

On-line rezervace termínu pro sňatečný obřad v roce 2019

Upozornění : V případě zvolení termínu či místa sňatečného obřadu, jenž nejsou úředně stanoveny, je rezervace pouze předběžná. Uskutečnění takového sňatečného obřadu je možné pouze po dohodě a odsouhlasení matrikou. 

V případě, že nenaleznete v rezervačním systému Váš ideální termín, kontaktujte nás na tel. č. 220 930 770 nebo na emailu matrika@velke-prilepy.cz.

Potřebné doklady

  1. platný občanský průkaz
  2. rodný list
  3. u rozvedených – rozsudek o rozvodu s razítkem nabytí právní moci nebo v podobě výstupu z autorizované konverze dokumentu
  4. u ovdovělých – úmrtní list zemřelého partnera/zemřelé partnerky
  5. u snoubenců, kteří již mají spolu jedno či více dětí – rodný list dítěte/rodné listy dětí

 

Tyto informace platí pro občany ČR s trvalým pobytem na území ČR; v případě občanů ČR bez trvalého pobytu na našem území a zejména v případě cizinců je záležitost mnohem složitější, je proto nutné, aby se ve vlastním zájmu na doklady informovali u matrikářky nejméně v tříměsíčním předstihu před zamýšleným termínem sňatku.

 

Úředně stanovená doba k sňatku

Čtvrtek 8-13,30 h

Pátek 8-12,30 h

 

Obřadní místa – úředně určená

  1. obřadní síň OÚ Velké Přílepy (Pražská čp. 45 - Galerie) (foto)
  2. obřadní síň hradu Okoř (virtuální prohlídka)
  3. obřadní síň OÚ Holubice (čp. 175) (foto)
  4. obřadní síň OÚ Úholičky (Náves čp. 10) (foto)
  5. obřadní síň OÚ Lichoceves (Noutonice čp. 22)

 

Tzv. jiná vhodná místa k sňatku

Zde se dle zákona o správních poplatcích hradí poplatek ve prospěch OÚ Velké Přílepy ve výši 1.000 Kč. V tomto poplatku není zahrnuta event. částka za pronájem místa; ta se hradí vlastníkovi/nájemci objektu.

Tímto jiným vhodným místem je např. románská rotunda Narození Panny Marie v Holubicích (odsvěcená) (foto) – informace sdělí na OÚ Holubice, tel.: 315 786 086, e-mail: info@holubicekozinec.cz

Zámecký park v Úholičkách – informace podá kontaktní osoba Z. Böhmová, e-mail: zuzana.bohmova@uholicky.cz, tel. 222 321 631.

Nový mlýn – zahrady, www.novymlyn.unas.cz , kontakt: Sidonie Jiravová sidinovymlyn@gmail.com.

 

Provozní a správní poplatky

účinnost od 1. 2. 2018, ke stažení: Sazebník poplatků (.pdf)

 

SŇATEČNÝ OBŘAD V JEDNOTLIVÝCH OBŘADNÍCH SÍNÍCH Provozní poplatek (včetně DPH) Správní poplatek
Svatební obřad konaný mimo stanovenou dobu na úředně určeném místě ve dnech pondělí až sobota 1.000,- Kč 1.000,- Kč
Svatební obřad konaný mimo stanovenou dobu na úředně určeném místě ve dnech neděle a státní svátek 3.000,- Kč 1.000,- Kč
             
             
JINÉ VHODNÉ MÍSTO Provozní poplatek (včetně DPH) Správní poplatek
Svatební obřad konaný mimo úředně určené místo ve stanovené době 1.000,- Kč 1.000,- Kč
Svatební obřad konaný mimo úředně určené místo ve dnech pondělí až sobota 2.000,- Kč 1.000,- Kč
Svatební obřad konaný mimo úředně určené místo ve dnech neděle a státní svátek 3.000,- Kč 1.000,- Kč
A picture