Kalendář

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Obsah

Kalendář pravidelného svozu


Velkoobjemový odpad
a svoz šrotu

 -

Nebezpečný odpad

 -

Elektroodpad

  -

Termíny označené * jsou pouze orientační.

Odpady

 


Sběr pneumatik - V sobotu 17. listopadu bude ve dvoře pošty přistaven kontejner, do kterého můžete odevzdat staré pneumatiky k likvidaci. Kontejner bude přístupný od 7.00 do 11.00 hodin.


 

Obec provozuje systém nakládání s odpadem v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a obecně závaznou vyhláškou obce Velké Přílepy č.1/2015

 

 Směsný odpad (popelnice)

Směsný odpad je vyvážen podle uzavřené smlouvy týdně, jednou za 14 dní či jednou měsíčně. Svoz 1x měsíčně je povinné minimum pro jednu domácnost.

Smlouvu o odstraňování směsného odpadu lze uzavřít v úředních hodinách na podatelně OÚ.

Talon na jednorázový svoz lze zakoupit za 70 Kč pro 120l popelnici a 130 Kč pro 240l popelnici. Talonem označené popelnice jsou vyváženy svozovou firmou následující svozový den. Svozový den je pondělí (*).

(*) Vyjímkou jsou ulice Krátká a Ke Křížku, kde je svozový den středa.

 

 Tříděný odpad

Tříděný odpad v kontejnerech je vyvážen následovně: sklo: lichý pátek, tetrapack: sudá středa, plast: pondělí, středa a pátek, papír:  úterý a pátek

 

Rozmístění kontejnerů na tříděný odpad
  papír plast kartony sklo oděvy kovy elektro bioodpad
Okružní 1 5 4 1 2 1     1
Okružní 2 1 2   1        
E. Destinové 3 3 1 1   1    
Pod Lesem 3 3 1 1 1      
Roztocká 1 1   1        
Svrkyňská 2 3 1 1        
Erbenova 2 2            
U Rybníčku 1 1   1 1      
Kladenská           1 1 1
B. Němcové               1
D. Medřické               1
Sportovní 1 1            

zobrazit mapu

 

 Bioodpad

Kontejnery na rostlinný odpad byly přistaveny 10. 4. Ke kontejnerům v ulicích Okružní, B. Němcové a Dany Medřické přibylo další stanoviště v ulici Kladenská, a to u stodoly před křižovatkou s ulicí Polní.

Kontejnery budou umístěny po celé vegetační období a průběžně po naplnění vyváženy. Prosíme, dbejte o to, aby do kontejnerů byl vhazován pouze rostlinný materiál.

 

Červené kontejnery na bioodpad jsou umístěny v ulicích:

 • Okružní
 • Dany Medřické
 • Boženy Němcové
 • Kladenská   

    zobrazit mapu

 

Odvoz bioodpadu lze také objednat uzavřením smlouvy na odvoz bioodpadu v popelnicích o objemu 120 nebo 240l. Smlouva viz směsný odpad.

Dne 6.4.2018 začal pravidelný svoz biopopelnic. Popelnice budou vyváženy každý sudý pátek.

Bioodpad (větve, trávu, listí, hnůj) je také možné zdarma uložit v množství cca přívěsného vozíku za auto v Zahradnictví a kompostárně JENA (směr Tursko, bývalý vojenský objekt na kopci vpravo) v Po-Pá 7:00-17:00.

 

Do kontejnerů patří: Do kontejnerů nepatří:
 • rostliný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve)
 • zbytky jíídel včetně potravin s prošlou zárukou
 • zbytky ovoce, zeleniny, slupky,
 • výkaly drobných domácích zvířat
 • maso
 • kosti
 • uhynulá zvířata
 • olej z potravin
 • obaly od potravin (sklo, plast, kov)

 

 Větve

Obec získala v roce 2015 dotaci z OPŽP na pořízení štěpkovače.

Občané mají možnost po celou sezónu shromažďovat větve z keřů a stromů do průměru 8 cm na sběrné místo označené cedulí „Na štěpkování“. Štěpka bude použita na úpravu povrchu cest a jako mulč, zájemci ji případně mohou odebrat pro vlastní použití.

Ořezané větve je možné odkládat mezi rybníkem a čističkou odpadních vod. (Stanovište u fotbalového hřiště bylo zrušeno.)

Mapa

 

 Kovy

Označené popelnice jsou určeny na drobný kovový odpad z domácností.
Popelnice jsou umístěny v ulici Kladenská, vedle autobusové točky a v ulici Emy Destinové.

 

 Spotřebiče a drobný elektroodpad

Malé elektrospotřebiče a zařízení je možno vyhazovat do kontejnéru umístěného ve dvoře Domu u Korychů v ulici Kladenská. Drobný elektroodpad společně s použitými bateriemi a úspornými žárovkami je také možno odkládat do označených nádob u vchodu obecního úřadu.

 

 Baterie a úsporné zářivky

Použité baterie a úsporné zářivky můžete vyhazovat do označených nádob na obecním úřadě nebo je odevzdat při pravidelném svozu nebezpečného odpadu. Použité baterie lze také vyhazovat do označených krabic v budově základní školy.

 


  Nebezpečný a velkoobjemový odpad

Zářivky, barvy, oleje apod. se sváží zpravidla dvakrát ročně (na jaře a na podzim), totéž platí i o objemovém odpadu a železném šrotu.

Termíny svozu vyhlašuje OÚ na úřední desce a obecním webu.

 

 Druhotné suroviny

Druhotné suroviny vykupuje v obci i sběrna firmy MIVO v Kladenské ulici (bývalý lom na konci obce pod Křížkem)

Úterý, středa a čtvrtek od 10 do 16 hodin.

 

 

 

Další informace Vám poskytne:

OÚ, tel.: 220 930 535

REGIOS a.s., Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy, tel.: 220 930 524

A picture