Kalendář

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Obsah

Probíhající dopravní omezení

na komunikaci II/240 od Velkých Přílep směrem k Tursku

Pozn: Poslední aktualizace 2.4.2019.  O změnách Vás budeme operativně informovat na těchto stránkách.

  • Oprava silnice II/240 mezi Velkými Přílepy a Turskem (8.4. - 8.7.)

Oprava povrchu silnice II/240 po dobu od 8. 4. do 8. 7. za úplné uzavírky v 5 etapách

Objízdná trasa je určena pro osobní dopravu. (Nákladní doprava s omezením do 6t(tranzit)).

1. etapa

1. etapa cca 7 dnů od obce Velké Přílepy k věznici (oprava propustku)
2. etapa cca 12 dnů od věznice k čerpací stanici KM PRONA
3. etapa cca 12 dnů od čerpací stanice KM PRONA k začátku obce Tursko
4. etapa cca 30 dnů od začátku obce Tursko na Čestmírovo náměstí (k obecnímu úřadu)
5. etapa cca 30 dnů od Čestmírova náměstí (od OÚ) ke konci obce Tursko směrem na Kralupy

Dokumenty :       Objízdná trasa                 Dopravní omezení

V souvislosti s touto opravou dojde v termínu 8.4. - 7.6. ke změně trasování  MHD 316

  • Spoje jedoucí Praha - Kralupy n.Vl. a zpět. - ponechány bezezměn.
  • V ranních hodinách : Praha - V.Přílepy - Svrkyně - Holubice,Kozinec - Holubice ( vybrané spoje budou pokračovat  Holubice, Kozinec - Tursko) a zpět.
  • V odpoledních hodinách : Praha - V.Přílepy - Svrkyně - Holubice,Kozinec - Holubice ( vybrané spoje budou pokračovat  jako polookružní spoj  Tursko - Holubice, Kozinec - V.Přílepy - Praha).
  • Bude posílen provoz linky 456 v úseku Holubice - Tursko - Libčice n.Vl.


Jízdní řády v době uzavírky :   BUS 316   BUS 954    BUS 456    BUS 458 

            Informační leták ROPID

POZOR ! Objízdná trasa je vedena po komunikacích III.třídy. Počítejme se zpožděním spojů.

Linka 316 v době uzavírky

8.dubna - 31.května Zastávky BUS beze změn, BUS 316 veden přes ul. Svrkyňská Bus v běžné trase
8.duben - 7.červen Zastávky BUS beze změn, BUS 316 veden přes ul. Svrkyňská Bus v běžné trase
1.června - 8.července BUS 316 veden přes ul. Svrkyňská, Spojovací
8.červen - 8.červenec BUS 316 veden přes ul. Svrkyňská, Spojovací
A picture