Kalendář

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Obsah

Formuláře


Svoz odpadu

Prohlášení plátce poplatku komunálního odpadu

 

Povolení kácení dřevin

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

 

Zábor

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za zábor veřejného prostranství

 

Žádost o grant v rámci grantového programu obce 

Aktuální termíny podání žádostí :

1. kolo : 1.12.2017           2.kolo : 1.6.2018

Informace : Předpokládaný termín vyhlášení dotačního programu obce na rok  2019 je únor 2019. 

 

Silniční správní úřad – místní komunikace

Žádost o povolení připojení / úpravu připojení* / ke komunikaci

 

Žádost o povolení zvláštního užívání / uzavírky komunikace / k provádění stavebních prací a stanovení dopravních podmínek

 

Žádost o povolení vyhrazeného parkování pro osoby těžce postižené na zdraví

 

 

Reklama

Online objednání reklamního letáku na úvodní stránce webu obce 

Online objednání prezentace v sekci SLUŽBY, FIRMY, OBCHODY a v Interaktivní mapě

 

A picture