Kalendář

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Obsah

Zpět

Dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí Přeložka II/240

Dokumentace podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí záměru "Přeložka silnice II/240(D7-D8) - úsek mezi rychlostní dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č.II/101" je zveřejněna v Informačním systému EIA (http://www.cenia.cz/eia) pod kódem záměru PHA1073

Dokumentace je k dispozici k nahlížení rovněž na obecním úřadě v kanceláři starostky vždy v úřední hodiny.

Písemné vyjádření k dokumentaci je lze zaslat písemně ve lhůtě 30 dní ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Středočeského kraje.   

Vyvěšeno: 13. 5. 2019

Datum sejmutí: 6. 6. 2019

Zodpovídá: Věra Čermáková

Zpět

A picture