Zasedání zastupitelst

Nejbližší termín:

14.9.2021 19:00

Další plánované termíny:   

 2.11., 14.12.2021

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

 

 

 

 • č. 4/2019 (zrušeno) Obecně závazná vyhláška obce Velké Přílepy o místním poplatku z pobytu

 

 • č. 3/2019 Obecně závazná vyhláška obce Velké Přílepy  o místním poplatku ze psů

 

 • č. 2/2019 Obecně závazná vyhláška obce Velké Přílepy, kterou se ruší obecně závazná vyhláška 

 

 • č. 1/2019 (zrušeno) Obecně závazná vyhláška obce Velké Přílepy - o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

 

 • č. 3/2018 Obecně závazná vyhláška obce Velké Přílepy o poplatku za komunální odpad (aktualizováno k 16.12.2020)

 

 • č. 2/2018 Obecně závazná vyhláška obce Velké Přílepy o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Velké Přílepy

 

 • č. 1/2018 Obecně závazná vyhláška obce Velké Přílepy - O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

 

 • č. 2/2017 Obecně závazná vyhláška obce Velké Přílepy - Spádovost MŠ Jablíčko Velké Přílepy

 

 • č. 1/2017  Obecně závazná vyhláška obce Velké Přílepy - Spádovost ZŠ Velké Přílepy

 

 • č. 2/2016 Obecně závazná vyhláška obce Velké Přílepy o nočním klidu

 

 

 • č. 1/2015 (zrušeno) Obecně závazná vyhláška obce Velké Přílepy o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Velké Přílepy

 

 • č.1/2014  (zrušeno) Obecně závazná vyhláška obce Velké Přílepy o místním poplatku ze psů.

 

 • č.2/2013 (zrušeno) Obecně závazná vyhláška obce Velké Přílepy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.

 

 • č.1/2013 Obecně závazná vyhláška obce Velké Přílepy o regulaci sázkových her, loterií a podobných her

 

 • č.1/2011 (zrušeno) Obecně závazná vyhláška obce Velké Přílepy o úpravě podmínek odběru pitné vody z vodovodu v obci Velké Přílepy

 

 • č.4/2009 Obecně závazná vyhláška obce Velké Přílepy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

 • č.3/2009 (zrušeno) Obecně závazná vyhláška obce Velké Přílepy o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

 

 

 

 • č.1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Velké Přílepy o pojmenování veřejných prostranství v obci

 

 • č.6/2007 (zrušeno) Obecně závazná vyhláška obce Velké Přílepy o nakládání s odpady

 

 • č.5/2007 (zrušeno) Obecně závazná vyhláška obce Velké Přílepy o místním poplatku za provozovaný hrací přístroj

 

 • č.4/2007 (zrušeno) Obecně závazná vyhláška obce Velké Přílepy o místním poplatku z ubytovací kapacity

 

 • č.3/2007 Obecně závazná vyhláška obce Velké Přílepy O pojmenování veřejných prostranství v obci

 

 • č.2/2007 Obecně závazná vyhláška obce Velké Přílepy O pojmenování veřejných prostranství v obci

 

 • č.1/2007 Obecně závazná vyhláška obce Velké Přílepy O pojmenování veřejných prostranství v obci

 

 

 • č.3/2006 Obecně závazná vyhláška obce Velké Přílepy o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

 

 • č.2/2006Obecně závazná vyhláška obce Velké Přílepy, kterou se mění vyhláška č.1/2006, kterou se zřizuje obecní policie v obci Velké Přílepy

 

 • č.1/2006 Vyhláška obce Velké Přílepy, kterou se zřizuje obecní policie v obci Velké Přílepy

 

 • úplné znění (zrušeno) obecně závazné vyhlášky obce Velké Přílepy č.5/2002 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

 

 • č.2/2004 (zrušeno) novela vyhlášky č.5/2002 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

 

 • č.1/2004 o veřejném pořádku,čistotě obce,o chovu zájmových zvířat,ochraně vodních zdrojů,ochraně ovzduší

 

 • č.1/2003 o pojmenování veřejných prostranství v obci

 

 • č.5/2002 (zrušeno) o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

 

 • č.4/2002 o poplatku za užívání veřejného prostranství

 

 • č.3/2002 o pojmenování veřejných prostranství v obci

 

 • č.2/2002 (zrušeno) o místním poplatku ze psů

 

 • č.1/2002 (zrušeno) o poplatku za připojení nemovitosti na vybudované stavby vodovodu,kanalizace a plynových řadů obce – zhodnocení stavebního pozemku

 

 • č.2/2001, kterou se mění a doplňuje vyhlášku obce č.2 ze dne 27.3.1996 o závazné části územního plánu sídelního útvaru obce
  výkres 1 (201 kB), výkres 2 (215 kB)

 

 • č.2/2000 o pojmenování veřejných prostranství v obci

 

 • č.1/1998 (zrušeno) o místním poplatku za provozovaný výherní přístroj

 

 • č.2/1997 o pojmenování veřejných prostranství

 

 • č.1/1997 (zrušeno) o poplatku z ubytovací kapacity

 

 • č.2/1996 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru obce
  výkres (208 kB)

 

 • č.5/1995 o pojmenování veřejných prostranství

 

A picture