Kalendář

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Obsah

Rekonstrukce místní komunikace Nová, Velké Přílepy

Zjednodušené podlimitní řízení dle §53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Výzva k účasti (.pdf)

Zadávací dokumentace (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 1. 10. 2018 23:00

Smlouva o dílo (.doc)

Projektová dokumentace (.zip)

Výkaz / výměr (.xls)

vložil: Jan Čermák, 3. 10. 2018 23:45

Dodatečné informace č. 1:

Vysvětlení zadávací dokumentace (.pdf)

Příloha č. 1 - šifrovací klíč (.zip)

vložil: Jan Čermák, 18. 10. 2018 22:45

Polyfunkční dům obce Velké Přílepy

Výzva k podání nabídek (.docx)

Zadávací dokumentace (.docx)

vložil: Jan Čermák, 25. 7. 2018 21:50

Slepý rozpočet (.xslx)

Přílohy (.zip, 64.4 MB)

vložil: Jan Čermák, 26. 7. 2018 20:00

Dodatečné informace č. 1:

Dodatečné informace č.1 (.pdf)

Slepý rozpočet nový (.xlsx)

Projektová dokumentace nová (.zip)

vložil: Petr Jakubíček, 1.8.2018 14:01

Otevírání obálek s nabídkami

Protokol o otevírání obálek s nabídkami (pdf)

vložil: Petr Jakubíček, 3.10.2018 17:01

Jednání s účastníkem před podpisem smlouvy

Protokol o jednání s vítězem před podpisem smlouvy 1 (pdf)

Protokol o jednání s vítězem před podpisem smlouvy 2 (pdf)

vložil: Petr Jakubíček, 3.10.2018 17:01

Smlouva

Smlouva o dílo (.pdf)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 20. 9. 2018 14:57

Školní zahrada MŠ Jablíčko - herní prvky

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace (.pdf)

Přiloha č. 1 - Technická specifikace (.docx)

Příloha č. 2 - Smlouva o dílo (.doc)

Příloha č. 3 - Krycí list nabídky (vzor) (.doc)

Příloha č. 4 - Čestného prohlášení (vzor) (.doc)

Příloha č. 5 - Mapa s vyznačeným plochy a inženýrskými sitěmi (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 24. 7. 2018 19:30

Oznámení o výběru dodavatele (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 16. 8. 2018 20:00

 

Rekonstrukce ulice Spojovací - 2. etapa

Zakázka malého rozsahu (ZMR) dle Pravidel pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností  pohybu nebo orientace pro rok 2018 vydaných Státním fondem dopravní infrastruktury, nespadající pod aplikaci zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřených zakázek.

Výzva k podání nabídky - Zadávací dokumentace (.pdf)

Projektová dokumentace (.zip)

Výkaz - výměr (.xlsx)

Smlouva o dílo (.doc)

vložil: Jan Čermák, 23. 5. 2018 19:00

 

Vysvětlení zadávací dokumentace (.pdf)

Příloha č.1 - Výkaz výměr - Světelné signalizační zařízení Pražská-Spojovací (.xlsx)

vložil: Jan Čermák, 30. 5. 2018 14:00

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 (.pdf)

Příloha č.1 - Výkaz, výměr SSZ (.xlsx)

vložil: Jan Čermák, 5. 6. 2018 15:55


Vysvětlení zadávací dokumentace č.3 (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 8. 6. 2018 15:30

 

Protokol o otevírání obálek (.pdf)

Protokol o posouzení kvalifikace a posouzení nabídek (.pdf)

Zpráva o hodnocení nabídek (.pdf)

Oznámení o výběru dodavatele (.pdf)

Smlouva o dílo (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 13. 7. 2018 9:30

 

Dodatek č.1 ke Smlouvě od dílo (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 25. 9. 2018 12:30

 

A picture