Kalendář

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Obsah

Workout hřiště ve Velkých přílepech

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace (.pdf)

Přiloha č. 1 Technická specifikace (docx)

Příloha č. 2 Smlouva o dílo (doc)

Příloha č. 3 Krycí list nabídky (doc)

Příloha č. 4 Vzor čestného prohlášení (.doc)

Příloha č. 5 Mapa s vyznačením plochy umístění sítě (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 20. 4. 2018 23:00

 


Soutěž o návrh na "Plán využití centra obce Velké Přílepy"

Soutěžní podmínky (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 3. 4. 2018 18:50

 


Projektová dokumentace pro provádění stavby - polyfunkční dům se školním klubem a školní kuchyní, Velké Přílepy

Výzva k podání nabídky (.pdf)

Smlouva o dílo (.docx)

Přílohy - Technické podklady (.zip)

vložil: Jan Čermák, 2. 3. 2018 11:56

 

Kamýcké  vyhlídky ve Velkých Přílepech - Projektová dokumentace pro provádění stavby

Výzva k podání nabídky (.pdf)

Příloha č.1 (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 7. 2. 2018 22:30

 

A picture