Kalendář

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

DSO

  

Obsah

Vybavení kanceláří nábytkem v nové budově základní školy včetně dopravy a montáže, Velké Přílepy

Zakázka malého rozsahu, nespadající pod aplikaci zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k účasti (.pdf)

Zadávací dokumentace - soutěžní podmínky (.pdf)

Výkaz výměr (.pdf)

Vzor smlouvy o dílo (.pdf)

 

Půdorys 1. NP (.pdf)

Půdorys 2. NP (.pdf)

Půdorys 3. NP (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 4. 5. 2017 21:00

 

Vybavení tříd nábytkem v nové budově základní školy včetně dopravy a montáže, Velké Přílepy

Zakázka malého rozsahu, nespadající pod aplikaci zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k účasti (.pdf)

Zadávací dokumentace - soutěžní podmínky (.pdf)

Výkaz výměr (.pdf)

Vzor smlouvy o dílo (.pdf)

 

Půdorys 1. NP (.pdf)

Půdorys 2. NP (.pdf)

Půdorys 3. NP (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 4. 5. 2017 21:00

 

Velké Přílepy - Rekonstrukce komunikace v ulici Pod Lomem

Zakázka malého rozsahu, nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Výzva k účasti (pdf) 

Zadávací dokumentace - soutěžní podmínky (pdf)

Vzor smlouvy o dílo (doc)

 

A, B Průvodní a souhrnná technická zpráva (pdf)

C.1 - Situace širších vztahů (pdf)

C.2 - Koordinační situace (pdf)

vložil: Jan Čermák, 16. 6. 2016, 13:24

 

Smlouva o dílo (pdf)

vložil: Jan Čermák, 8. 12. 2016, 20:00

 

A picture