Kalendář

Zastupitelstvo obce

Veřejné zasedání zastupitelstva obce proběhne

22.6.2023

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

  CzechPoint

datovka

 

DSO

Aktuální počasí

Počasí dnes:

10. 6. 2023

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 21 až 25°C. Noční teploty 14 až 10°C.

Svátek

Svátek má Gita

Obsah

Stránka

Věc: Vyjádření obce Velké Přílepy k záměru „Přeložka silnice II/240 (R7-D8) úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101


V souladu s usnesením č.138/2015 ze dne 2.12.2015 a na podkladě společného jednání dne 18. 12. 2015 se předsedové stavebního výboru, dopravního a bezpečnostního výboru a výboru pro životní prostředí obce Velké Přílepy dohodli na společném vyjádření k záměru „Přeložka silnice II/240 (R7-D8) úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“:

 

  1. Souhlasíme s vybudováním přeložky silnice II/240 (R7-D8) úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“ za předpokladu, že stavba bude realizována jako jedno dílo v celém úseku.
  2. Požadujeme posun přeložky II/240 co nejdále od stávající zástavby od obce Velké Přílepy (ulice Boženy Němcové) na samotnou hranici katastru obce Velké Přílepy.
  3. Požadujeme zahloubení tělesa komunikace pod stávající úroveň terénu v celém rozsahu katastru obce Velké Přílepy.
  4. Nesouhlasíme s plánovanými protihlukovými stěnami z betonu či jiných materiálů a požadujeme je nahradit přírodním valem se zelení v šířce min. 20 m od středu tělesa komunikace v celém rozsahu katastru obce Velké Přílepy.
  5. Obec Velké Přílepy požaduje novou analýzu / revizi odhadu počtu automobilů využívající výše uvedenou komunikace v období 2020 - 2040. Domníváme se, že tyto počty jsou podhodnocené, protože vycházejí z neaktuálních průzkumů a sčítání současné intenzity provozu pouze v dotčených obcích. Nebyla brána v úvahu tranzitní doprava v souvislosti s absencí severního obchvatu hlavního města Prahy. Z tohoto nesprávného odhadu dále pak vycházejí rozptylová, hluková,  akustická a další studie, jejichž výsledky jsou tímto výrazně zkresleny.
  6. Obec Velké Přílepy nesouhlasí s odvodněním tělesa silnice v katastru obce Velké Přílepy do Podmoráňského potoka. Tato varianta odvodnění by mohla v případě přívalových dešťů znamenat ohrožení zástavby na západním okraji obce Velké Přílepy.
  7. Obec Velké Přílepy požaduje, aby výstavba celého díla  probíhala bez průjezdů težké techniky přes centrum obce Velké Přílepy a tím se maximálně omezily negativními vlivy v průběhu stavby na své okolí v bezprostřední blízkosti obce Velké Přílepy.
  8. Projednávaná studie EIA na tuto stavbu probíhá bez platného umístění konečné trasy v ZÚR Středočeského kraje, což může mít v konečném důsledku za následek chybné závěry studie EIA na danou stavbu.

Věříme, že naše námitky a připomínky budou zohledněny v připravované studii EIA  i zapracovány do následné dokumentace připravované přeložky silnice II/240 (R7-D8) úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101 a  v konečném důsledku realizace této stavby bude přínosem pro naší lokalitu.

Dále bychom přivítali větší informovanost o přípravě této stavby včetně pravidelných diskuzí nad připomínkami a námitkami jednotlivých dotčených obcí.


30. 12. 2015 Zobrazit méně

Stránka

A picture