Kalendář

Zastupitelstvo obce

Veřejné zasedání zastupitelstva obce proběhne

22.6.2023

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

  CzechPoint

datovka

 

DSO

Aktuální počasí

Počasí dnes:

10. 6. 2023

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 21 až 25°C. Noční teploty 14 až 10°C.

Svátek

Svátek má Gita

Obsah

Stránka

Vyhodnocení dotazníků


Vyhodnocení dotazníků, zaměřených na informovanost občanů o dění v obci a na komunikaci s Obecním úřadem

Zpracovala Eva Martínková

20. 3. 2016


 

Dotazníková akce proběhla od 25. ledna do 15. března 2016. Do domácností bylo prostřednictvím Přílepského zpravodaje distribuováno 1200 dotazníků. Vrátilo se 87 vyplněných dotazníků, což představuje 7, 26 procent z celkového počtu distribuovaných dotazníků.

Vzhledem k tomu, že nemáme údaje o věku, vzdělání a pohlaví respondentů, nemůžeme s jistotou říci, zda je tento vzorek dostatečně reprezentativní. Předpokládáme-li ale, že co dotazník, to názor jedné domácnosti, pak je možné brát zjištěné údaje jako názorový vzorek přílepské populace.


 

Cítíte se dostatečně informováni o dění v obci?

77 ano

10 ne


 

Odkud čerpáte informace o dění v obci?

(většinou bylo zatrženo několik možností)

Přílepský zpravodaj – 81

Nástěnky a vývěsky – 45

Webové stránky – 74

Mobisys – 28

Přímá komunikace se zástupci obce – 8 


 

Jste spokojeni s webovými stránkami obce?

60 ano

23 ne

4 web nesleduje

 

Důvod nespokojenosti (citace z odpovědí):

Nesystematicky řazené informace

Nikdy tam nemohu nic najít, stránky nejsou intuitivní, po chvíli hledání to většinou vzdám.

Stránky by bylo nutné zjednodušit.

Je třeba výrazně odlišit datum vložení informace od data konané akce, je to matoucí.

Informací je dost, ale špatně se vyhledávají.

Web stránka má velmi nepřehlednou navigaci, 4 položky ve vodorovném menu a pak 24 položek ve svislém menu. Velmi zmatečné je otevírání některých položek do nového okna.

Home page zcela nepřehledná

Jsou webové stránky přehledné?

58 ano

25 ne

(4 nesledují)


 

Chybí vám na webových stránkách nějaké informace?

58 ne

25 ano

(4 nesledují)


 

Jaké informace dotazovaným na webu chybí (citace z odpovědí):

Chybí diskusní fórum – stačilo by pro registrované

Lépe pojatou rubriku „Dotazy občanů“, diskusní fórum

Nějaká diskuse

Info o vnitřním fungování obce, diskusní fórum, vadí mi cenzura dotazů občanů

Informace o škole a školce, o provozu věznice

Sportovní aktivity, historie obce

Aktuální zprávy o činnosti obce a jednotlivých výborů

Zprávy o činnosti obce, investiční záměry

Včasné termíny velkoobjemových svozů

Podrobnější informace o dění v obci

V hlavním menu chybí položka „Odpady“ s trvalou informací, co a kam vytřídit, data svozu nebezpečného odpadu

Historie obce

Turistické zajímavosti, kam na výlet

Informace o hospodaření, větší transparentnost ve výdajích obce, možnost srovnání nákladů v položkách aktuálního roku s roky jinými


 

Kolikrát jste v posledním roce navštívili Obecní úřad?

Odpovědi v rozpětí 0 až 30, v průměru 2,8 návštěv ročně


 

Byli jste na Obecním úřadu spokojeni při osobním jednání?

60 ano

22 ne

5 nevyplněno


 

Důvody nespokojenosti (citace odpovědí):

Neochota paní v podatelně – extrémně nepříjemný přístup

Podatelna by si zasloužila trochu reprezentace v jednání

Hrozný přístup při platbě popelnic

Arogance v podatelně

Odměřenost v podatelně

Ponižující jednání úřednice v podatelně

Neochota úřednice v podatelně 3 x

Neochota i při telefonování

Při jednoduchém dotazu, vyžadujícím několikavteřinovou odpověď, nás z podatelny odkázali na úřední hodiny

Nepříjemná úřednice

Opakovaně špatná zkušenost s paní v podatelně. Vždy si připadám, že obtěžuji, jsem poučena nemilým hlasem, že to mám na webu. Chodím tam vyloženě nerada.

Nevstřícnost, pocit, že otravuji

Pokaždé je osoba v podatelně neochotná, důležitá a arogantní

Matrika neochota

Matrika!!!

Arogantní chování matrikářky

Paní matrikářku Benešovou asi obtěžujeme (naprosto neprofesionální přístup a nepříjemné chování)

Dlouhodobá nepřítomnost matrikářky

Paní asistentka Falgeová není moc ochotná

Byrokratický přístup ve vyžadování dokladů od občana, které nejsou nutné a úřad si je může sám ověřit

Arogance stavebního úřadu, respektive jeho zaměstnanců

Pochvalné připomínky: jednání paní starostky, jednání paní Evy Aulické


 

Jste pravidelným čtenářem Přílepského zpravodaje?

85 ano

2 ne

Jste spokojeni s jeho současnou podobou?

83 ano

4 ne

Nalézáte ve zpravodaji důležité informace o obci?

83 ano

4 ne


 

Jaké informace dotazovaným ve zpravodaji chybí (citace odpovědí):

Měl by vycházet častěji

Více informací o hospodaření obce, o podnikatelských záměrech v obci, o kulturních akcích, o historii

Soukromá inzerce občanů - nepodnikatelů

Jsou dlouhé pauzy mezi čísly

Otiskovat na pokračování úryvky ze starých obecních kronik

Informace z historie

Informace o uložení archiválií o obci

Historie spolků, učitelství v obci, atd.

Rubrika o historii přílepských stavení

Přehled výročí narozenin a úmrtí

Turistické zajímavosti

Info o lékařích v obci – gynekologie

Detailněji popsané záměry rozvoje obce

Přehled konání všech akcí

Větší fotografie, některé jsou příliš malé a není poznat, kdo na nich je

Zprávy o práci zastupitelů, i opozičních

Více o sportovních aktivitách v obci

Prezentace plánů a projektů našimi zastupiteli – vzájemné napadání v to nepočítám


 

Kritické připomínky:

1. Chybí mi aktuálnost, objektivita, vyváženost názorů, kritické hodnocení

2. Píšou tam jen ti samí lidé, a zviditelňují se, další možnost nemají a informace jsou zkreslené

Pochvalné připomínky:

Trefná a aktuální rubrika o cizincích mezi námi

Zajímavé byly kapitoly z historie přílepských domů

Společenská rubrika - cenné zejména pro starousedlíky

Několikrát poděkování za hezké čtení


 

Poznámky na okraj, mimo přímé dotazy:

Chybí mi zastávka u Lidlu.

Rád bych věděl, jak pomáhá obec Statku při vyřešení problému kolaudace? Jsou to lidé z naší obce, kteří se snaží oživit dění. Zkolaudované jsou daleko horší objekty… Legalizujte, prosím, Statek, máme ty akce rádi a těšíme se na ně.

Od doby, kdy do funkce nastoupila paní starostka, se obec změnila k nepoznání. Velké uznání!!!


 

Komentář k výsledkům

Většina dotázaných se cítí být dostatečně informována o dění v obci. Nejčastějším zdrojem informací je Přílepský zpravodaj, web a nástěnky. Velké rezervy pro další využití skýtá aplikace Mobisys. S webovými stránkami je sice spokojená většina dotázaných, ale zdá se, že lidé, kteří jsou zvyklí zacházet s internetem, mají na grafický design a přehlednost obecních stránek jiný názor. Zejména požadují zjednodušení a sjednocení prezentace aktualit. Na stránkách dotázaným často chybí průběžné informace o hospodaření obce, plánech rozvoje a zprávy o činnosti obce. Časté je také volání po určité formě diskuse. Současná rubrika Dotazy občanů není zcela akceptována.

Obecní úřad navštívili dotázaní v průměru téměř třikrát ročně. Přibližně 30 procent je jich s jednáním nespokojeno, a to ve většině případů kvůli úřednici v podatelně. Výrazně ostré výtky se natolik shodují, že lze téměř vyvrátit, že by se jednalo o nahodilý jev.

Přílepský zpravodaj čte 95% dotázaných, stejné procento je s ním spokojeno. Velmi cenné jsou pro redakci odpovědi na otázku Co vám ve zpravodaji chybí, i když nejméně polovina z nápadů je ve Zpravodaji již realizována (kulturní akce, škola, lékaři, turistické cíle atd.) Druhá polovina požadavků na informace je však velmi podnětná. Podrobněji se bude redakce názory občanů zabývat v nejbližším čísle zpravodaje.

Vzhledem k tomu, že většina dotazníků (61) byla vyplněna elektronicky, nabízí se pro příště možnost zadávat podobné průzkumy pouze elektronicky. Je to nejen rychlejší a operativnější, ale zejména levnější než tisk a vkládání dotazníků do zpravodaje. Pro ty, kteří internet neužívají, by se jistě našla náhradní forma vyplňování, např. na OÚ.


10. 4. 2016 Zobrazit méně

Stránka

A picture