Zasedání zastupitelst

Nejbližší termín:

14.9.2021 19.00

Další plánované termíny:   

 2.11., 14.12.2021

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Kalendář

Obsah

 

 

Stránka

Jižní obchvat obce


 

 

  • Zastupitelstvo obce nechalo zpracovat studii o možném jižním obchvatu obce Velké Přílepy, který by měl minimalizovat dopravu v ul. Kladenská a v ul. Pražská. 

Technická studie - Jižní obchvat obce - desky

Technická studie - Jižní obchvat obce - Průvodní zpráva

Technická studie - Jižní obchvat obce - Přehledná situace

Technická studie - Jižní obchvat obce - Varianta 1

Technická studie - Jižní obchvat obce - Varianta 1 ortofoto

Technická studie - Jižní obchvat obce - Varianta 1 - podélný profil

Technická studie - Jižní obchvat obce - Varianta 2

Technická studie - Jižní obchvat obce - Varianta 2 ortofoto

Technická studie - Jižní obchvat obce - Varianta 2 - podélný profil

Technická studie - Jižní obchvat obce - příčné řezy

 

  • Schválené variantní řešení napojení části jižního obchvatu obce v úseku III/00710 - II/240  na stávající komunikaci II/240.

Technická studie - Jižní obchvat obce - Desky

Technická studie - Jižní obchvat obce - Model

Technická studie - Jižní obchvat obce - Průvodní zpráva

Technická studie - Jižní obchvat obce - Přehledová situace

Technická studie - Jižní obchvat obce - Situace variant

Technická studie - Jižní obchvat obce - Situace var.1

Technická studie - Jižní obchvat obce - Situace var.2

Technická studie - Jižní obchvat obce - Ortofoto var.1

Technická studie - Jižní obchvat obce - Ortofoto var.2

Technická studie - Jižní obchvat obce - Podélny profil var.1

Technická studie - Jižní obchvat obce - Podélný profil var.2

Technická studie - Jižní obchvat obce - Příčné řezy

 

  • Zastupitelstvo souhlasilo s rozšířením studie o propojení komunikace II/240 a III/2421 (silnice V.Přílepy - Roztoky).

Technická studie - Jižní obchvat obce,2.část - desky

Technická studie - Jižní obchvat obce,2.část - Průvodní zpráva

Technická studie - Jižní obchvat obce,2.část - Přehledná situace

Technická studie - Jižní obchvat obce,2.část - Situace

Technická studie - Jižní obchvat obce,2.část - Ortofoto

Technická studie - Jižní obchvat obce,2.část - Podélné profily

Technická studie - Jižní obchvat obce,2.část - Vzorový příčný řez

Komunikace uvedené v těchto studií nejsou zaneseny do platného územního plánu.

 


11. 1. 2021 Zobrazit méně

Stránka

A picture