Kalendář

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Obsah

Rubriku dotazy občanů využívejte v případě obecných dotazů, které by mohly zajímat i ostatní návštěvníky stránek.

 

V případě konkrétních dotazů, zejména vztahují-li se přímo k vaší osobě, prosíme, využijte e-maily či telefony příslušných úředníků. Viz kontatky.

 

Ve vlastním zájmu uvádějte funkční e-mailové adresy, na které Vám může být doručena odpověď!

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik je jedna plus jedna 

Stránka

Dobrý večer, jak často obec pořádá "Vítání občánků"? Musí se zájemce někde nahlásit, registrovat? Děkuji.

Obec pořádá vítání občánků dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim. Praxe byla doposud taková, že obec poslala rodičům pozvánku. Vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů bude muset obec změnit praxi a bude vyzývat rodiče k přihlášení se na akci. Výzva bude uveřejněna ve zpravodaji a na stránkách obce. Bližší informace získáte na adrese kultura@velke-prilepy.cz nebo valkova@velke-prilepy.cz

Věra Čermáková, 07.11.2018
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli by bylo možné udělat u pošty nájezdy pro kočárky? Od hodně maminek slýchávam, že se bojí nechávat kočárek venku, kvůli bezpečnosti. Děkuji za odpověď. Míša

Budova pošty nepatří obci. Obec tedy nemůže dělat technická opatření na schodišti. Se svým požadavkem se obraťte na zaměstnance pošty.

Věra Čermáková, 18.10.2018
Dobrý den, kde je možné složit velkoobjemový odpad? Sběrné dvory v Roztokách či Horoměřicích jsou určeny pouze pro tamní obyvatele. Děkuji Václav Slunčík

Občané mohou odložit velkoobjemový odpad dvakrát ročně ( na jaře a na podzim ) do přistavených kontejnerů. Tento podzim připravujeme svoz v první polovině listopadu ( jedná se vždy o dvě soboty ) Přesné datum bude na plakátě, na webu obce a zašleme mobilním rozhlasem. Velké elektrospotřebiče můžete odložit po celý rok ve sběrném dvoře v Roztokách. Nábytek nebo některé další velké kusy lze také odvézt na skládku do Úholiček, ale toto je zpoplatněno.

Věra Čermáková, 26.09.2018
Dobrý den, ve zpravodaji je plánek multifunkčního hřiště. Hrůza. Chudáci obyvatelé, kteří bydlí u hřiště a bytovky. Uvědomujete si, že občané třeba také chtějí mít svůj klid a ne pořád poslouchat nějaký řev atd? Kdyby jste tady raději nechali nějakou přírodu kam se dá chodit relaxovat a ne takovýhle výmysly!! Byla jste se podívat na projekt jak má vypadat budoucí zastavěnost v Lichocevsi projekt '' obec v zahradě ''.?!

Projekt multifunkčního hřiště a běžecké dráhy má obec v plánu už mnoho let. Nedomnívám se, že by běžecký ovál a multifunkční hřiště podstatně navýšily hluk v lokalitě. Chceme dát prostor i jiným sportům, zejména atletice. Srovnejme mezi sebou hluk během fotbalového zápasu( většinou víkendového ) či tréninku fotbalistů, včetně hlasitých projevů fanoušků, s hlukem, který vydají tři běžící atleti, případně družstvo míčových her. Obyvatelé bydlící u hřiště, a máte zřejmě na mysli především obyvatele bytovek, si tuto lokalitu zvolili v době, kdy fotbalové hřiště bylo už léta v provozu. Co se týká přírody, obec tuto lokalitu zahrne do celku rekreačního okruhu, jehož součástí bude rekonstrukce vodní nádrže s odpočinkovou zónou a park. Takže ani na oblast životního prostředí nezapomínáme.

Věra Čermáková, 26.09.2018
Dobrý den. Přijde vám jako normální stav, kdy jedna zlostná paní obtěžuje margiálním přestupkem cca 250 lidí, kteří bydlí v ulici Boženy Němcové? Takhle chceme ve vsi fungovat? Proč prostě nezrušíte obytnou zónu v okolí ulice B. Němcové? Co tam tak skvělého přináší, kromě pokut pro obyvatele?

V roce 2011 nechala obec vypracovat projekt, na jehož základě měla být v této lokalitě vytvořena další parkovací místa a součastně provedena změna dopravního značení. Bohužel, obec obdržela petici, ve které občané této lokality byly proti realizaci těchto opatření, které mělo vymezit cca 60 nových parkovacích míst. To byl tehdy důvod, proč obec na tomto projektu přestala pracovat. Jak jsem už v této rubrice nedávno informovala, práce na studii byly obnoveny. Obytná zóna určuje maximální rychlost 20 km/h v celé zóně a možnost parkování pouze na vyznačených místech. Navrhovali jsme změnit obytnou zónu na zónu 30 km/h a vyznačit nové parkovací místa, avšak v minulosti občané této lokality byly proti těmto změnám.

Věra Čermáková, 05.09.2018
Dobrý den, bydlíme ve Velkých Přílepech téměř 5 let v ulici Boženy Němcové. Nemáme ani garáž, ani stání na parkovišti. Po celý ten čas jsme parkovali před domem. Stejně jako několik možná desítek aut. Po návratu z dovolené lísteček, pokuta, zákaz parkování v obytné zóně. Můj dotaz je: proč to celá léta bylo možné bez jakýchkoli problémů a druhý- kde máme parkovat? Po obci? Trochu mi to připomíná Prahu a její řešení parkovacích zón. Děkuji DS

Situací parkování v této lokalitě se začala po stížnostech zabývat statní policie, potažmo obecní policie. Obec začala tuto nepříjemnou situaci, provázenou hromadným udělováním pokut, řešit. Máme k dispozici studii, která vznikla před několika lety a vzhledem ke změněn legislativy je nutné ji upravit. Pokud bude projekt po úpravě schválen, vzniknou v dané lokalitě další parkovací místa. Bohužel, bude muset dojít i ke změně jednosměrnosti některých ulic.

Věra Čermáková, 03.09.2018
Dobrý den, v ulici Plachtová je velké hobby zejména každé ráno jezdit v protisměru a to tam jezdí i takový "esa" co mají napsáno na autě autoškola, je to otázka času kdy tyto lidé způsobí neštěstí, měla by řešit Policie ČR nebo MP

Vážený pane, informovala jsem o této situaci obecní policii s tím, že na ulici namátkou dohlédnou.

Věra Čermáková, 29.08.2018
Dobrý den, neuvažuje obec o instalaci kamerového systému v ulici u rybníčku ? V poslední době je tam nepořádek a schází se tam spousta lidi . Děkuji

Obec, potažmo obecní policie jako výkonný orgán obce navrhuje umístění kamerových bodů v místech, kde dochází k páchání trestné činnosti, popřípadě je nutné chránit obecní i soukromý majetek. Dle vyhodnocených dat z elektronického systému EPŘ (elektronické přestupkové řízení) obecní policii není patrno, že by v uvedené lokalitě docházelo k opakovanému páchání trestné činnosti a nebo, že by zde někdo oznamoval jiné protiprávní jednání. Obecní policie v dané lokalitě v minulosti řešila porušení zákona, ale jednalo se o méně závažné protiprávní jednání, které bylo vždy s pachatelem projednáno. Z pohledu obecní policie a záznamů o výkonu služby OP se jedná o klidnou lokalitu. Jestliže má někdo informace, které vedou k objasnění protiprávního jednání v dané lokalitě, tak je může sdělit OP, do dnešního dne se tak nestalo. V lokalitě U Rybníčku jsou evidovány pouze dvě události.

Věra Čermáková, 16.08.2018
Dobrý den, uvažuje obec s opravou povrchu chodníku v ulici Roztocká, Okružní (od zasávky autobusu po Dvořákovu ul.)? Je zde pouze opraven povrch zámkovou dlažbou u přechodu pro chodce. S pozdravem PP

Obec má v plánu chodník vybudovat, pozemek však je zatím v soukromém vlastnictví. Chodník může obec vybudovat, až pozemek bude v jejím majetku.

Věra Čermáková, 06.08.2018
Dobrý den, V oznámeních obce se dnes objevila zpráva, že "řidiči nemají parkovat v ulici Boženy Němcové". Můžete to trochu rozvést, prosím? Z jakého důvodu? Myslíte tím celou ulici od křižovatky dole až do jejího konce, nebo nějaký specifický úsek? Nikde tam nejsou značky zákazu stání ani zastavení. S metrem jsem tam nechodil, ale přijde mi, že po většině délky je splněno i pravidlo volných 3 metrů pro každý jízdní pruh. Děkuji, PV

Ulice Boženy Němcové je součástí obytně zóny. Zákaz stání v obytné zóně vyplývá z ust. § 39 zak.c. 361/2000Sb., Zákon o silničním provozu. V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km v hodině. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.

Věra Čermáková, 31.07.2018

Stránka

A picture