Kalendář

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Obsah

Rubriku dotazy občanů využívejte v případě obecných dotazů, které by mohly zajímat i ostatní návštěvníky stránek.

 

V případě konkrétních dotazů, zejména vztahují-li se přímo k vaší osobě, prosíme, využijte e-maily či telefony příslušných úředníků. Viz kontatky.

 

Ve vlastním zájmu uvádějte funkční e-mailové adresy, na které Vám může být doručena odpověď!

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik je pět plus jedna 

Stránka

Dobrý den, letos se neuzavírá smlouva pro svoz odpadů? Vyplňuje se jen Prohlášení plátce poplatku? V tomto prohlášení není uvedeno do kdy je platný zaplacený poplatek. Děkuji

Prohlášení o poplatku se vyplňuje pouze při přihlášení se k poplatku. Pokud nenastane v dalších letech změna, nové prohlášení se nevyplňuje. Poplatek za odvoz popelnic se platí každoročně, vždy do konce ledna toho kterého roku. To znamená, že nová známka na popelnici platí opět až do konce ledna roku následujícího ( na známce je uveden rok platnosti ) Pokud zaplatíte za svoz odpadu, obdržíte potvrzení o zaplacení a známku. Nové prohlášení vyplníte pouze při nahlášené změně, tedy v četnosti svozu, případně ve velikosti popelnice.
To, že občan každý rok nebude muset vyplňovat smlouvu, přispěje k urychlení prodeje známek na popelnice.

Věra Čermáková, 17.01.2019
Dobrý den paní starostko, mám dotaz zda by obecní vyhláškou bylo možné zakázat v okolí obydlí rachejtle, ohňostroje a petardy. Už toho,asi ne jen já,mám opravdu plné zuby. Trpí tím zvířata, děti i starší lidé. Je to opravdu neúnosné. Přece není v pořádku, abychom k vůli těmto bezohledným lidem museli v období od Mikuláše do Nového roku opouštět bydliště! Je to i dost nebezpečné. Děkuji a přeji vše nejlepší v novém roce. (zdravou mysl)

Plně s Vámi sdílím Vaše rozhořčení. Obec vyhlášku o zákazu používání zábavní pyrotechniky přijala už v roce 2004. Celé znění vyhlášky naleznete na webu obce v sekci Vyhlášky. Vyhláška o veřejném pořádku si dnes žádá přepracování. I když ji zastupitelé změní, případně zpřísní sekci o používání pyrotechniky, je dodržování vyhlášky po pravdě v praxi těžko vymahatelné. Pokud někdo odpálí ohňostroj nebo jednotlivé petardy kdesi v obci a není tzv. chycen při činu, je technicky obtížné určit pachatele. To není návod či povzbuzení pro chronické odpalovače, ale bohužel smutný fakt. Kde neexistuje empatie k ostatním lidem i petardami trpícím zvířatům a uvědomění si toho, jak škodím, tam ani sebelepší vyhláška nepomůže. Bohužel, v dnešní době neomezeného přístupu k pyrotechnice a touze zviditelnit se za každou cenu, jsou i petardy a domácí ohňostroje stále častějším jevem.

Věra Čermáková, 02.01.2019
Dobrý den, ráda bych se dověděla zda obec vůbec vyvíjí dostatečný tlak na postavení supermarktetu v obci. V podstatě se neustále zastavuje obec novýimi domy ,ale občanská vybavenost bohužel pokulhává. O supermaketu se mluvilo, ale zatím nic. Zajímalo by mě v jaké fázi je třeba výběr vhodného řetězce apod. Děkuji H.Svobodová

Obec nedisponuje pozemky, na kterých by supermarket mohl být vystavěn. Záměr stavby supermarketu má soukromý investor. Postavení supermarketu je ale závislé na dokončení nového územního plánu. Současný územní plán to neumožňuje. Supermarket by měl být vystavěn na konci obce směrem na Tursko a to dle platné studie ( naleznete ji na webových stránkách obce ).  Výběr vhodného řetězce obec nemůže ovlivnit. Vše záleží na zájmu toho kterého řetězce a smlouvě s majitelem lokality.

Věra Čermáková, 20.12.2018
Dobrý den, již delší dobu nesvítí světlo v ulici Kladenská poblíž restaurace Špejchar a naproti ubytovně. Mohlo by dojít k nápravě? Děkuji Vacek

Děkujeme za upozornění. Pokud nesvítí v některé ulici světlo nebo je jiný problém s osvětlením, hlaste, prosím, tyto závady na podatelnu obecního úřadu 220 930 535 nebo elektronicky na mail podatelna@velke-prilepy.cz. Vyzveme firmu, které osvětlení spravuje, k opravě.

Věra Čermáková, 17.12.2018
Dobry den pani starostka, v jednom inzerate na nemovitost vo Velkych Prilepech pan makler uvadza, ze sa v blizkosti bude staviat novy Lidl - je to pravda? a ak ano, kedy? Dakujem vopred za odpoved.

V územním plánu, který se v současné době obec připravuje, je vyčleněna lokalita mezi ulicí Sportovní a budovou firmy Bláha pro výstavbu občanské vybavenosti. Právě v této lokalitě plánuje investor výstavbu supermarketu. Zda půjde o Lidl či jiný řetězec, není obci známo.

Věra Čermáková, 12.12.2018
Dobrý den paní Válková, děkuji za Vaši odpověď, ale velmi mě zaráží, že je diametrálně jiná, než odepsala paní starostka na dotaz jiného rodiče. Paní starostka řekla, že se neprokázalo, že toto slovo zaznělo na třídní schůzce, ale vy to již potvrzujete. Sdělujete, že to bylo řečeno a ještě to zlehčujete tím, že to bylo řečeno v parafrázi. Jestli to chápu dobře, tak vy souhlasíte s tím, aby se ve škole mluvilo sprostě? Dále se ptám, o jakou vyhrocenou situaci se jednalo na třídní schůzce, když paní ředitelka vedla cca. 20 minut monolog bez rekce rodičů? K vašemu sdělení o kyberšikaně se ptám, co v tom podnikla škola? Na třídní schůzce bylo sděleno rodičům, že se objevuje kyberšikana, aby si na to dali pozor, ale se žáky to nikdo neprobral! Souhlasím s vámi, že někteří žáci jsou určitě trochu neukáznění, ale neměla by na ně škola působit také pedagogicky? Je asi lepší a jednodušší vše svalovat na některé žáky. Odpověď paní starostky, že stížnost má být směřována na školu, je dle mého názoru špatná a mylná, jelikož stížnost se týká paní ředitelky a toto musí řešit zřizovatel školy, tj. Obecní úřad. Děkuji za odpověď.

Odpověď je jiná z důvodu zjištěných faktů. Máme obavy, že se ve skutečnosti jedná o závažnou situaci, kterou má zakrýt váš dotaz na parafrázi nevhodného slova paní ředitelky. Celá situace a její závažnost je v šetření, které právě probíhá. Jako zřizovatel se budeme samozřejmě zajímat.

Marie Válková, 23.11.2018
Dobrý den, zajímalo by mě, zda obec plánuje chodník k areálu White trans? Syn tudy chodí každý den na autobus a je to téměř o život. Chybí zde i osvětlení. Děkuji

Chodník k areálu Whitetrans mimo intravilán obce nemá obec v plánu, plánujeme výstavbu chodníku v Kladenské ulici. Chápu, že pohyb po silnici III. třídy je nebezpečný, zejména v ranní špičce. Další možností je cesta po Statenické ulici a dále Polní, která navazuje na Kladenskou ulici. Tato lokalita je klidnější a bezpečnější.

Věra Čermáková, 22.11.2018
Dobrý den, paní ředitelka řekla i jiná sprostá slova, sedělo tam odhadem 20 rodičů, kteří to slyšeli a myslím si, že obec jako zřizovatel školy, by se k tomu měla vyjádřit. Ředitelka je vrcholný manažer školy a ten by se takto neměl v žádném případě vyjadřovat. Děkuji za odpověď

Dobrý den, má odpověď začíná otázkou. Jaká náročná situace tomu musela předcházet, pokud k této situaci došlo? Vyjádření paní ředitelky, jakožto pro zřizovatele, bylo vysvětlující. Jedná se o velmi nevhodné a stále opakované chování některých žáků v jedné ze tříd naší školy. Svědkem je několik pedagogů působících v dané třídě. Protože se jedná o velmi náročné řešení situace, která nějakou dobu trvá, byli k řešení situace vyzváni i rodiče, což nemělo patřičný efekt. Vyjádření paní ředitelky bylo reakcí na spontánně vzniklou vyhrocenou situaci, kdy v kontextu řeči bylo jasně dáno najevo, že se jedná pouze o parafrázi byť nevhodného výrazu. Musím vyjádřit politování nad chováním některých dětí v dnešním světě sociálních sítí, kdy děti zneužívají své anonymity a velmi ubližují ostatním. Jak víme z médií, takovéto chování může končit tragédií. Pevně věřím, že na základě těchto zjištění, nebudeme muset jako úřad s kompetencí pro ochranu dětí a mládeže zakročit a podat trestní oznámení na neznámého pachatele za kyberšikanu. Přesto všechno bych vás ráda, jakožto rodiče, pozvala na přednášku s předním českým psychologem PhDr. Václavem Mertinem na téma: „Děti potřebují hranice". Tato přednáška bude probíhat v Domě u Korychů, 29. 11. 2018. Pořadatelem je sice MŠ Jablíčko, nicméně týká se dětí předškolního, primárního a sekundárního vzdělávání. Takže všech dětí.

Marie Válková, 22.11.2018
Dobrý den, Do kdy bude v Přílepech pouť? Díky, Jastrabanová

Předpokládám, že míníte atrakce v centru obce. V pondělí 19. 11. budou odjíždět.

Věra Čermáková, 18.11.2018
Dobrý den, jak se zastupitelstvo, jakožto zřizovatel zdejší ZŠ postaví k situaci, kdy ředitelka ZŠ nazvala žáky 9. třídy "sráči"???

Zastupitelům není známo a zejména prokázáno, že se paní ředitelka takto vyslovila. Vaše stížnost by měla směřovat především k základní škole, která má vypracován postup při řešení stížností. S tímto postupem byli včera rodiče seznámeni na třídních schůzkách.

Věra Čermáková, 20.11.2018

Stránka

A picture