Zasedání zastupitelst

Nejbližší termín:

21.09.2021 19:00 Galerie

Další plánované termíny:   

2.11., 14.12.2021

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Obsah

Rubriku dotazy občanů využívejte v případě obecných dotazů, které by mohly zajímat i ostatní návštěvníky stránek.

V případě konkrétních dotazů, zejména vztahují-li se přímo k vaší osobě, prosíme, využijte e-maily či telefony příslušných úředníků. Viz kontatky.

Ve vlastním zájmu uvádějte funkční e-mailové adresy, na které Vám může být doručena odpověď!

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik je pět mínus dva 

Stránka

Dobrý den, ráda bych se zeptala na jaké číslo účtu mohu zaplatit polatek za psa a kolik? Děkuji. S pozdravem K.Škodová

Poplatek za psa můžete uhradit na podatelně úřadu nebo převodem na účet 101542896/0300, jako vyr.symbol uveďte číslo popisné. Za 1 psa se platí 250 Kč, za každého dalšího 400.- Kč. Senioři nad 65 let mají slevu 150.- Kč a 200.- Kč.  Pokud nemáte ještě psa přihlášeného, můžete tak učinit na pokladně obecního úřadu. Při registraci doplňte číslo čipu.  Poplatek za psy je splatný nejpozději 31.března.

Vera Čermáková, 18.01.2021
Ještě jednou dobrý večer, mám dotaz, kdo uklízí exkrementy po psech (páníčkách) na chodníku? Přímo před domem ul. Hogerova bohužel jedno máme a rozhodně ho uklízet po cizím majiteli nehodlám. Uklízím si po svém pejskovi, ale tohle už je opravdu vrchol drzosti a arogance..... bohužel.

Exkrementy po psech by měli uklidit zodpovědní majitelé. Pokud se tak nestalo před Vaším domem, nevím, co Vám mám poradit.  Máte zřejmě dvě možnosti, buď exkrement odstranit sama a nebo ho nechat ležet. V druhém případě však hrozí nebezpečí, že do něj šlápnete Vy a nebo někdo jiný. Že jsou někteří majitelé psů nezodpovědní a svým způsobem drzí a arogantní, s tím s Vámi souhlasím.   

Věra Čemáková, 18.01.2021
Bude někdo v ulici Dvořákova a jiných na hoře v obci udržovat komunikace nebo se počká do jara až to roztaje. Příchod k autobusu je opravdu nebezpečný pro mladé a zdravé natož pro starší invalidní občany. Každý rok se to opakuje copak neexistuje prevence zase tolik dní v roce nesnezi.Obyvatele horní části Přílep by za to byli velice rafo

Úsek, který jste měla na mysli, je již posypán. Samozřejmě budeme udržovat komunikace ještě před příchodem jara. 

Věra Čermáková, 16.01.2021
Dobrý den, reaguji na několikatidenní zápach v naší opci. Nedají se otevřít okna pro větrání a ani se místy procházet na "čerstvém" vzduchu. Třeba v pondělí 4.1. to bylo kolem ZŠ tak nesnesitelné, že byl zápach cítit i přes šálu. Dnes opět. Na webových stránkách má obec formulář "Monitoring zápachu v obci Velké Přílepy". Pokud jej vyplní více obyvatelů VP, bude se s tím dát něco dělat? Je to DLOUHODOBĚ VELMI obtěžující. Moc děkuji za odpověď.

Pokud zápach trvale obtěžuje, lze vyplnit a odevzdat dotazník s uvedením podrobností, které by pomohly při jednání s původcem zápachu, lze si však stěžovat i jinou formou např. dopisem či emailem adresovaným zastupitelstvu obce. Je vhodné uvést datum a hodinu, kdy se zápach šířil. Obec se tím bude zabývat.

Věra Čermáková, 07.01.2021
Dobrý den,kde najdu územní plán k plánované propojce do Okružní ulice přez pozemky k.ú.Velké Přílepy 249/10 a 184/12?

Dobrý den, 

Návrh územního plánu Velkých Přílep provází spoustu nepříjemností.  Do nedávna byl návrh zveřejněn na webových stránkách ORP Černošice. Nyní je ke stažení na  informace-o-obci/uzemni-plan/.

Aktuální stav je takový, že čekáme na rozřešení rozporu dvou závazných stanovisek. V tomto ohledu obec už vyčerpala většinu možností, které ji zákon nabízí.  Z tohoto důvodu není možné dále pokračovat  ve schvalovacím procesu.

 

 

Tomáš Hošek, 14.12.2020
Dobrý den, neuvažuje obec o tom, že by udělala prostranství v ulicích u rybníčku trochu hezčí ? Myslím tím například rozrostlá křoviska mezi popelnicemi na tříděný odpad a ženskou věznicí. A druhá otázka zní jestli už je známo datum kdy se budeme moci těšit na nějaké to veřejné osvětlení v ulici Podmoráňská . Děkuji za odpověď

Obec připravuje projekt na chodník a osvětlení v Podmoráňské ulici. V rozpočtu na rok 2021 má na tuto akci vyčleněny finanční prostředky. Co se týká neuklizených pozemků mezi panelovými domy a věznicí, jde většinou o pozemky, které patří Vězeňské službě ČR. Nedávno byla Vězeňská služba vyzvána k údržbě stromů. Technická četa v této lokalitě uklízí stejně jak v ostatních částech obce.  Uvítali bychom iniciativu obyvatel této ulice. Obec se nebrání dodání materiálu a pomoci a uvítala by setkání s občany a tuto záležitost vyřešila společně s nimi.    

Věra Čermáková, 14.12.2020
Dobrý den, na zalesněném kopci směrem na Statenice se asi před půl rokem propadla zem a bylo vidět cihlový strop nějakého prostoru. Kolem byla natažená policejní páska, takže by z toho asi měl být záznam. O kousek dál jsou v zemi také zabedněné padací dveře. Zajímalo by mě, o jakou stavbu se jedná. Máte o tomto nějaké informace? Ve stejném lese jsou na dvou místech také čtvercové jámy obložené kameny, očividně základy nějakého stavení, jsou nějaké záznamy o tomto? Skrz celý les se dá najít na povrchu uhlí a v jednom místě je utěžená. Probíhalo zde těžení uhlí?

Zřejmě se jedná o vojenský kryt, který byl vybudován přibližně v polovině šedesátých letech minulého století. Důvody jeho stavby nejsou přesně známy. V roce 1968 v něm přebývali sovětští vojáci. Kryt postavili vojáci, kteří zajišťovali obranu letiště. Nejprve na několika palpostech, kde bylo dělostřelectvo. Později na raketové protivzdušné obraně (nynější pozemky kompostárny Jena). Vojáci bydleli v kasárnách - nynější budova věznice. Velitelé v panelových domech v ulici U Rybníčku.  Uhlí se v lokalitě Hajnice nikdy netěžilo. Těžil se kámen. Do lomu pak byly sváženy odpady z kasáren i letiště. Skládka byla později sanována a byly nad ní vysazeny stromy.  O čtvercových jamách obložených kameny mně není nic známo. Domy nikdy na Hajnici, která byla ještě na začátku minulého století téměř holou skalou, nestály. 

 

Věra Čermáková, 14.12.2020
Dobrý den, zde na stránkách obce jsem shlédnul studii "Prostranství Pražská x Kladenská". Lze se ke studii někde oficiálně vyjádřit? Proč nerespektuje přirozené pěší vazby? Jaký význam by měla zastávka na Pražské? A znamenala by realizace tohoto projektu zrušení zahrádky restaurace U Korychů? Děkuji

Snahou projektu bylo několik základních otázek:

1. Ponechat co nejvíce přirozených pěších vazeb

2. Ulehčit křižovatce - Současné umístění zastávek s sebou nese situaci, kdy autobusy zajíždějí na obratiště Kladenské ulice jen proto, aby zde vyložily cestující a později zase najížděli zpět na silnic Pražská. Tato skutečnost  znamená ztrátu čtyř minut v jízdním řádu a zbytečné zpomalení průjezdu křižovatky

3. Řešení dopravy v klidu v dané lokalitě, v současné době parkují auta po celém prostoru, je nutné určit zóny k parkování.

4. Vytvoření zeleného relaxačního prostoru v centru obce.

 

K bodu 1: Všechny současné cesty pro pěší byly zachovány. Záměrem není vznik nové komunikace - mělo by se jednat o pěší zónu, kam se vjíždí pouze za účelem přístupu k přilehlým nemovitostem. Úpravy se zahrádky restaurace U Korychů nedotýkají.

Samozřejmě studie během projednávání může doznat určitých změn. Až to situace dovolí, chystá obec setkání s občany, aby studii představila a získala zpětnou vazbu.

Věříme, že až se lépe seznámíte se studií, shledáte i pozitivní aspekt toho záměru. Jakékoliv připomínky uvítáme na adrese: podatelna@velke-prilepy.cz

Věra Čermáková, 26.10.2020
Dobrý den, rád bych se zeptal, zda bude někdy v dohledné době ve Velkých Přílepech přistaven kontejner na nebezpečný odpad (staré barvy, oleje, chemické přípravky apod.)? Vloni jsem na stránkách dohledal, že to má být někdy v průběhu podzimu, což nevím, zda proběhlo, letos jsem nenašel nic. Předem děkuji za zprávu, s pozdravem Jan Formánek

Velkoobjemový odpad a svoz šrotu 17.10.2020  8:00 - 11:00 a 24.10.2020  8:00 - 11:00.
Nebezpečný odpad 31.10.2020 8:00 - 11:00
Více na obecních stránkách či na tomto odkazu  urad-obce/potrebuji-si-vyridit/odpady/

T.Hošek, 05.10.2020
Dobrý den, na stránkách obce jsem se pokoušela dohledat, kdo zajišťuje odvoz biopopelnic. I přesto, že mám popelnici řádně označenou a v termínu vždy postavenou na chodníku před domem, nebyla už dvakrát po sobě vyvezena. Totéž se stalo i pozdě z jara. Děkuji za informaci. S pozdravem, Jana Netřebová.

Svozovou firmou je jako u směsného odpadu Regios. Urgovala jsem u zástupkyně nevyvezení Vaší popelnice. Dle záznamů byl svozový vůz v ulici v 6.21 hod. Biopopelnice je lepší vystavovat v předvečer svozu, často jezdí svozový vůz velmi brzy.

V.Čermáková, 05.10.2020

Stránka

A picture