Kalendář

Zastupitelstvo obce

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek

23.3.2023 od 19 hod.

v galerii U Korycha

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

  CzechPoint

datovka

 

DSO

Aktuální počasí

Počasí dnes:

23. 3. 2023

zata

Bude oblačno až zataženo. Denní teploty 13 až 17°C. Noční teploty 8 až 4°C.

Svátek

Svátek má Ivona

Obsah

 
 

     Fotbalová přípravka ve Velkých Přílepech 

 
 

     facebook - http://www.facebook.com/OSnovePrilepy

 
  • Klub rybářů Velké Přílepy
 
  • Klub zahrádkářů Velké Přílepy
 
  • Divadelní soubor POKUS
 
 
 

 

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je
ve Vašem okolí fungující spolek?

Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je
třeba splnit.


Občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů jsou od 1. ledna 2014 považována za spolky podle nového občanského zákoníku. Evidence občanských sdružení dříve vedená Ministerstvem vnitra byla nahrazena na internetu dostupným spolkovým rejstříkem vedeným rejstříkovými (krajskými) soudy.

Do rejstříku se o spolku povinně zapisují zejména jeho název, sídlo, předmět činnosti
a údaje o členech orgánů spolku (tj. předsedovi, členech výboru, členech kontrolní komise apod.). Kromě toho je spolek také povinen zakládat některé důležité dokumenty do sbírky listin rejstříku. Jde zejména o aktuální znění stanov, rozhodnutí o volbě člena statutárního orgánu (např. předsedy nebo člena výboru).

Smyslem vedení rejstříku je ulehčit jednání a činnost spolku a zpřístupnit veřejnosti
i členům důležité informace. Spolek odpovídá za to, že jsou údaje a listiny ve spolkovém rejstříku aktuální a úplné. Zda jsou údaje náležitě zapsány v rejstříku, lze snadno ověřit na internetu: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik.

Ke změně nebo doplnění údajů ve spolkovém rejstříku je třeba podat návrh na zápis, který se podává na tzv. inteligentním formuláři, který je třeba vyplnit elektronicky na internetu. K návrhu je třeba přiložit zákonem stanovené přílohy např. stanovy, rozhodnutí o volbě statutárního orgánu. Návrh, tj. vyplněný formulář s přílohami, se podává k příslušnému rejstříkovému tj. krajskému soudu (k městskému soudu v Praze spolky se sídlem v Praze a středočeském kraji) podle sídla spolku. Návrh lze podat elektronicky, nebo i v listinné formě (vytištěný formulář je třeba podepsat a podpis nechat ověřit). Návrh není zpoplatněn.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti
a Portálu veřejné správy (viz užitečné odkazy níže).

 

Užitečné odkazy

Vyhledávání ve veřejném rejstříku – https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
Inteligentní formulář pro návrh – https://or.justice.cz/ias/iform/index.html;jsessionid=fcQzxJj3p2ZhP-
U0NyErCy9Y?0

Orientační seznam příloh k návrhu na zápis – https://or.justice.cz/ias/ui/download/prilohy_spolky.pdf
Přehled rejstříkových soudů – https://or.justice.cz/ias/ui/soudy
Způsoby založení listin do sbírky listin – https://or.justice.cz/ias/ui/specifikaceSL
Podání do veřejného rejstříku – https://seznam.gov.cz/obcan/zivotni-situace/obcan-a-stat/verejne-rejstriky/podani-do-verejneho-rejstriku.html
Zrušení spolku – https://seznam.gov.cz/obcan/zivotni-situace/obcan-a-stat/obcanske-aktivity/zruseni-spolku.html
 


Kontaktní osoba:
Mgr. Alexandra McGehee
tajemnice Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
tel. 296 153 478

 

A picture