Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Přílepy
Velké Přílepy

Referent / Referentka Stavebního úřadu

Naše požadavky na uchazeče

Vzdělání (možnosti):

 1. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví 
 2. vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví 
 3. vysokoškolské vzdělání v magisterském
 4. bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru
  !Může být i student či absolvent!
 • velmi dobrá uživatelská znalost digitálních technologií
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) v oboru vítána
 • organizační a komunikační schopnosti, psychická odolnost
 • schopnost samostatného vedení svěřené agendy a jednání s občany
 • přesnost, pečlivost, dobré vyjadřovací schopnosti jak v mluveném, tak písemném projevu
 • řidičský průkaz sk. „B" 

Co nabízíme? 

 • 5 týdnů dovolené
 • 3 sickdays
 • 10 platová třída
 • možnost občasné práce z domova
 • možnost zkráceného úvazku
 • možnost získání praxe v oboru
 • příspěvek na stravování 
 • příspěvek na dovolenou 
 • příspěvek na penzijní připojištění 
 • náborový příspěvek 30 000,-Kč (po splnění všech podmínek a při závazku setrvání v pracovním poměru po dobu alespoň 2 let).

Máte-li zájem u nás pracovat, podejte prosím přihlášku k výběrovému řízení.

Přihláška musí obsahovat

 • méno, příjmení a titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
 • datum a podpis 

K přihlášce připojte prosím tyto doklady

 • životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • motivační dopis 

Přečtěte si, prosím, pozorně následující text a uveďte jej do motivačního dopisu nebo životopisu, jinak nebudeme moci s Vašimi údaji pracovat:

“Souhlasím, aby Obec Velké Přílepy, se sídlem Pražská 162 Velké Přílepy, zpracovávala mé osobní údaje pro účely získání zaměstnání v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. "O ochraně osobních údajů" ve znění pozdějších předpisů a „Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, a to až do odvolání písemnou formou.“ 

Jak podat přihlášku a doklady?

1) e-mailempodatelna@velke-prilepy.cz
Do předmětu prosím uveďte: „NEOTVÍRAT- VŘ referent / referentka SÚ“.

2) datovou schránkou: qj4efnb.
Do předmětu prosím uveďte: „NEOTVÍRAT- VŘ referent / referentka SÚ“.

3) v uzavřené obálce, a to osobně do podatelny Úřadu obce Velké Přílepy, ul. Pražská 162, nebo poštou na adresu: Obec Velké Přílepy, Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy.

Obálku označte textem: „Výběrové řízení – VŘ referent / referentka SÚ".

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů nebo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Máte odlišné představy či nároky? 

Nejste si jistí zda splňujete naše požadavky?

Neváhejte a přihlaste se, rádi s vámi vše osobně probereme.

Inzerát ve formátu PDF

Mohlo by vás zajímat: