Kalendář

Zasedání zastupitelst

Nejbližší termín: 3.11. 19h

Další plánované termíny:     15.12. 2020

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Obsah

Formuláře

Dodatečný dotační program pro rok 2019

Termín pro podání žádostí o dotace je do 25. 9. 2019

Dodatečný dotační program - Podpora spolkového života v roce 2019 pdf
Dodatečný dotační program - Jednorázové projeky v roce 2019 pdf
Dodatečný dotační program - Průvodní dopis k dotacím docx
Příloha - žádost o dotaci - Podpora spolkového života v roce 2019 doc
Příloha - žádost o dotaci - Jednorázové projekty v roce 2019 doc
Příloha č. 1 - Popis projektu docx
Příloha č. 2 - Formulář, vyúčtování dotace doc

 

Dotační program pro rok 2019

Program pro poskytování dotací (dotační program)
„Jednorázové projekty v roce 2019“
doc  pdf
Žádost o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu
„Jednorázové projekty v roce 2019“
doc  pdf
Program pro poskytování dotací (dotační program)
„Podpora spolkového života v obci v roce 2019“
doc  pdf
Žádost o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu
„Podpora spolkového života v obci v roce 2019“
doc  pdf
Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu obce doc  pdf


Svoz odpadu

Prohlášení plátce poplatku komunálního odpadu pdf

 

Povolení kácení dřevin

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les doc  pdf

 

Zábor

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za zábor veřejného prostranství - formulář docx  pdf

 

Silniční správní úřad – místní komunikace

Žádost o povolení připojení / úpravu připojení* / ke komunikaci

doc  pdf

Žádost o povolení zvláštního užívání / uzavírky komunikace / k provádění stavebních prací a stanovení dopravních podmínek

doc  pdf

Žádost o povolení vyhrazeného parkování pro osoby těžce postižené na zdraví doc  pdf
 

Reklama

Online objednání reklamního letáku na úvodní stránce webu obce formulář

Online objednání prezentace v sekci SLUŽBY, FIRMY, OBCHODY a v Interaktivní mapě

formulář
 
Vítání občánků 
Přihláška k vítání občánků obce Velké Přílepy doc
A picture