Kalendář

Zasedání zastupitelst

Nejbližší termín: 3.11. 19h

Další plánované termíny:     15.12. 2020

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Obsah

 

 • SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
 • TRVALÝ POBYT
 • PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO
 • POPLATEK ZE PSA
 • ODBĚRATELSKOU SMLOUVU NA VODOVOD,KANALIZACI

 

  SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU:

Informace o svozu komunálního odpadu naleznete v samostatné kategorii odpady.

 

  TRVALÝ POBYT: 

Přihlášení k trvalému pobytu se provádí na OÚ. Potřebujete k němu tyto dokumenty:

 • občanský průkaz
 • pokud máte dům nebo byt pronajatý, pak doklad o oprávnění jej užívat (nájemní smlouva, dohoda o ubytování)
 • souhlas vlastníka nemovitosti (pronajímatele) osoby s vaším přihlášením k pobytu buď formou jeho podpisu do evidenční karty na OÚ nebo jeho písemný úředně ověřený souhlas.

Poté vyplníte tiskopis a zaplatíte správní poplatek ve výši 50,- Kč.

          Ještě malý dodatek. Trvalý pobyt vám umožní podílet se aktivně na chodu obce. Dává Vám právo volit a být volen do obecního zastupitelstva, hlasovat v místním referendu či vyjadřovat se k důležitým otázkám chodu obce. Zároveň je počet občanů s trvalým pobytem důležitým kritériem pro přidělování finančních prostředků do obecního rozpočtu. Jinak řečeno - čím má obec více trvalých obyvatel , tím více peněz má obec na nové chodníky, opravy komunikací nebo autobusovou dopravu.

 • Bližší informace vám poskytne:
 • OÚ, tel. 220 930 535
 • Internetová stránka MV ČR  www.mvcr.cz

 

  PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO:

Rozhodnutí o jeho přidělení vydává OÚ   (pozor - nikoli stavební úřad) na základě žádosti a předložení kolaudačního rozhodnutí s doložkou o nabytí jeho právní moci. 

 

 • Bližší informace vám poskytne:
 • OÚ, tel. 220 930 535

  

  POPLATEK ZE PSA:

Tento roční poplatek jsou podle vyhlášky č. 1/2014 o místním poplatku ze psů jsou povinni platit vlastníci psů, a to ve výši:

 • 250,- Kč za 1 psa
 • 400,- Kč za každého dalšího psa

Poplatek je splatný každoročně nejpozději do 31.března.                       

 • Bližší informace vám poskytne:
 • OÚ, tel. 220 930 535

 

  PODKLADY K UZAVŘENÍ ODBĚRATELSKÉ SMLOUVY:

Na základě povinnosti dle §36 Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích Vám přílohou zasíláme informace s platnými údaji pro odběratele k uzavření písemné smlouvy.

 

 

 

 

 

A picture