Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Zasedání zastupitelst

Nejbližší termín: 15.12.

19:00  Jídelna 2.stupně ZŠ

Další plánované termíny:     

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Obsah

Mapa svozových míst
Mapa svozových míst
tříděného odpadu
Kalendář pravidelného svozu


Velkoobjemový odpad
a svoz šrotu

v roce 2020 se již neplánuje 

Nebezpečný odpad

21.11.2020 8:00 - 11:00    

  Velkoobjemový odpad Nebezpečný odpad

Odpady
Obec provozuje systém nakládání s odpadem v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a obecně závaznou vyhláškou obce Velké Přílepy o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Velké Přílepy č.2/2018 a obecně závaznou vyhláškou obce Velké Přílepy o poplatku za komunální odpad č.3/2018.

Nejsme v karanténě

Jsme v karanténě

 

 Směsný odpad (popelnice)

Směsný odpad je vyvážen podle uzavřené smlouvy týdně, jednou za 14 dní či jednou měsíčně. Svoz 1x měsíčně je povinné minimum pro jednu domácnost.

Prohlášení plátce poplatku lze podat v úředních hodinách na podatelně OÚ.

Talon na jednorázový svoz lze zakoupit za 100 Kč pro 120l popelnici a 200 Kč pro 240l popelnici. Talonem označené popelnice jsou vyváženy svozovou firmou následující svozový den.

Svoz komunálního odpadu probíhá každé pondělí, u 14ti denního svozu v lichém týdnu, měsíční svoz je vždy poslední pondělí v měsíci. V ulici Krátká a Ke Křížku je svozovým dnem středa.

Upozorňujeme občany, že nádoby na směsný odpad musí být v den svozu umístěny mimo soukromý pozemek, tedy nejlépe na chodníku před domem. Obec tak reaguje na stížnosti některých občanů, že tato informace není součástí smlouvy o svozu odpadu, nemohli se tedy s tímto požadavkem seznámit a popelnice jim nebyla vyvezena. Totéž se týká nádob na bioodpad.

Od roku 2020 nabízíme občanům k zakoupení nově nádoby na směsný odpad o obsahu 70/80 l.

Svoz komunálního odpadu

Výše poplatku v Kč

 
  Tarif týdenní 14ti denní měsíční jednorázový
Nádoba

70/80l

1 950 Kč 950 Kč    
120l

2 700 Kč

1 200 Kč

800 Kč

100 Kč

240l

5 300 Kč 2 500 Kč 1 600 Kč 200 Kč

1100l

21 000 Kč      

pytel

      100 Kč

* jednorázový svoz pouze jako doplněk k uvedeným variantám dle objemu nádoby a frekvence svozu.

Od roku 2020 nabízíme občanům k zakoupení nově nádoby na směsný odpad o obsahu 70/80 l.

Ceník nádob na svoz odpadů

druh nádoby

velikost cena

popelnice na směsný odpad

70/80l 980 Kč

popelnice na směsný odpad

120l 990 Kč

popelnice na směsný odpad

240l 1 170 Kč

 

 

* Ceny popelnic se mohou v průběhu roku aktualizovat v závislosti na nabídce dodavatele.

FCC Regios, popelnice GAMA nesplňující normu ČSN EN 840-1

 

 Tříděný odpad

Rozmístění kontejnerů na tříděný odpad

  papír plast kartony sklo textil kovy elektro bioodpad jedlé tuky a oleje
Okružní 1 5 4 1 2 1 1   2 1
Okružní 2 1 2   1   1      
E. Destinové 3 3 1 1 1 1      
Pod Lesem 3 4 1 1 1 2     1
Roztocká 1 1   1          
Svrkyňská 3 3 1 1         1
Erbenova 2 1              
U Rybníčku 1 1   1 1 1      
Kladenská           1   1  
B. Němcové 2 2 1 1   1   1  
D. Medřické               1*  
Formanská 1 1              
dvůr domu
u Korychů
            1    
křížení ulic Roztocká a E. Destinové ** 1 1 1 1          
DEN SVOZU

út, pá

po,st,

sudá
st

lichá
st

dle naplněnosti
(bioodpad v období 1.4 - 30.11.)

* celoroční svoz bioodpadu (v ostatních případech je bioodpad vyvážen v období 1.4 - 30.11.)

** od 18. dubna 2019

zobrazit mapu

 

 Bioodpad

Svoz biologického odpadu

Svoz biologického odpadu je služba, která je sjednána a je hrazena vždy na jeden kalendářní rok. Svoz bioodpadu probíhá od dubna do konce listopadu Odpad je vyvážen jednou za 14 dní - každý sudý pátek. V roce 2020 je datum prvního svozu 3.4.2020.

Den svozu je pro každý rok upřesněn na začátku svozového období, rovněž tak i konec dle klimatických podmínek. Informace je poplatníkům biologického svozu zveřejněna před zahájením svozového období na webových stránkách obce a v systému Mobilní rozhlas.

Odvoz bioodpadu v popelnicích o objemu 120 nebo 240l lze sjednat na podatelně OÚ.

Ceník

  cena
14ti denní biologický svoz odpadu 120l 1000 Kč
14ti denní biologický svoz odpadu 240l 1600 Kč
 

 

Ceník nádob na svoz odpadů

druh nádoby

velikost cena
popelnice na biologický odpad 120l 1 170 Kč
popelnice na biologický odpad 240l 1 350 Kč

 

 

 

 

 

* Ceny popelnic se mohou v průběhu roku aktualizovat v závislosti na nabídce dodavatele.

 

Kontejnery

Kontejnery jsou umístěny po celé vegetační období a průběžně po naplnění vyváženy. Prosíme, dbejte o to, aby do kontejnerů byl vhazován pouze rostlinný materiál.

Ke kontejnerům v ulicích Okružní, B. Němcové a Dany Medřické přibylo další stanoviště v ulici Kladenská, a to u stodoly před křižovatkou s ulicí Polní.

Červené kontejnery na bioodpad jsou umístěny v ulicích:

 • Okružní
 • Dany Medřické
 • Boženy Němcové
 • Kladenská   

    zobrazit mapu

 

Bioodpad (větve, trávu, listí, hnůj) je také možné zdarma uložit v množství cca přívěsného vozíku za auto v Zahradnictví a kompostárně JENA (směr Tursko, bývalý vojenský objekt na kopci vpravo) v Po-Pá 7:00-17:00.

 

Do kontejnerů patří: Do kontejnerů nepatří:
 • rostliný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve)
 • zbytky jíídel včetně potravin s prošlou zárukou
 • zbytky ovoce, zeleniny, slupky,
 • výkaly drobných domácích zvířat
 • maso
 • kosti
 • uhynulá zvířata
 • olej z potravin
 • obaly od potravin (sklo, plast, kov)

 

 Větve

Obec získala v roce 2015 dotaci z OPŽP na pořízení štěpkovače.

Občané mají možnost po celou sezónu shromažďovat větve z keřů a stromů do průměru 8 cm na sběrné místo označené cedulí „Na štěpkování“. Štěpka bude použita na úpravu povrchu cest a jako mulč, zájemci ji případně mohou odebrat pro vlastní použití.

Ořezané větve je možné odkládat mezi rybníkem a čističkou odpadních vod. (Stanovište u fotbalového hřiště bylo zrušeno.)

Mapa

 

 Kovy

Označené popelnice jsou určeny na drobný kovový odpad z domácností.
Popelnice jsou umístěny v ulici Kladenská, vedle autobusové točky a v ulici Emy Destinové.

 

 Velké spotřebiče a drobný elektroodpad

Malé elektrospotřebiče a zařízení je možno vyhazovat do kontejnéru umístěného ve dvoře Domu u Korychů v ulici Kladenská. Drobný elektroodpad společně s použitými bateriemi a úspornými žárovkami je také možno odkládat do označených nádob u vchodu obecního úřadu.

Ve sběrně druhotných surovin v Kladenské ulici lze odevzdávat bezplatně velké elektrospotřebiče - lednice, mrazáky, pračky. myčky, trouby, elektrokola a další. Velkým elektrospotřebičem se rozumí spotřebič nad 50 cm. Sběrna nevybírá televize a monitory.

Výkupna druhotných surovin v Kladenské ulici je otevřena vždy v úterý od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 a každou první sobotu v měsíci od 9.00 do 12.00. 

Počítačové monitory a televize lze odevzdat  do sběrného dvora v Roztokách.

 

 Baterie a úsporné zářivky

Použité baterie a úsporné zářivky můžete vyhazovat do označených nádob na obecním úřadě nebo je odevzdat při pravidelném svozu nebezpečného odpadu. Použité baterie lze také vyhazovat do označených krabic v budově základní školy.

 


  Nebezpečný a velkoobjemový odpad

Zářivky, barvy, oleje apod. se sváží zpravidla dvakrát ročně (na jaře a na podzim), totéž platí i o objemovém odpadu a železném šrotu.

Termíny svozu vyhlašuje OÚ na úřední desce a obecním webu.

 

 Druhotné suroviny

Kovy, noviny a časopisy vykupuje sběrna firmy MIVO v Kladenské ulici (bývalý lom na konci obce pod Křížkem) -  otevřena vždy v úterý od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 a každou první sobotu v měsíci od 9.00 do 12.00.

Ve sběrně druhotných surovin v Kladenské ulici lze také odevzdávat bezplatně velké elektrospotřebiče - lednice, mrazáky, pračky. myčky, trouby, elektrokola a další. Velkým elektrospotřebičem se rozumí spotřebič nad 50 cm. Sběrna nevybírá televize a monitory.

Další informace Vám poskytne:

OÚ, tel.: 220 930 535

REGIOS a.s., Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy, tel.: 220 930 524

A picture