Kalendář

Zastupitelstvo obce

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek

23.3.2023 od 19 hod.

v galerii U Korycha

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

  CzechPoint

datovka

 

DSO

Aktuální počasí

Počasí dnes:

23. 3. 2023

zata

Bude oblačno až zataženo. Denní teploty 13 až 17°C. Noční teploty 8 až 4°C.

Svátek

Svátek má Ivona

Obsah

Mapa svozových míst
Mapa svozových míst
tříděného odpadu
 
Kalendář pravidelného svozu

Velkoobjemový odpad
a svoz šrotu (2 x rok)

bude stanoveno na rok 2023

Nebezpečný odpad

bude stanoveno na rok 2023

         Časový plán ochrany ovzduší

Odpady
Obec provozuje systém nakládání s odpadem v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a obecně závaznou vyhláškou obce Velké Přílepy o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Velké Přílepy č.2/2018 a obecně závaznou vyhláškou obce Velké Přílepy o poplatku za komunální odpad č. 1/2022.

Nejsme v karanténě

Jsme v karanténě Směsný komunální odpad (popelnice)

Směsný odpad je vyvážen podle zvolené periody v prohlášení plátce poplatku a uhrazení odpovídajícího místního poplatku za odkládání komunálního odpadu u nemovití věci.

Prohlášení plátce poplatku lze podat v úředních hodinách na podatelně OÚ. V případě elektronické platby zašlete vyplněný formulář na e-mail  podatelna@velke-prilepy.cz.

Tiskopisy:
Prohlášení plátce poplatku (16.11 kB)  platné od 1.1.2023   
Tiskopis  se vyplňuje pouze v případě změny vlastníka nemovitosti, frekvence svozu nebo velikosti nádoby.

Způsoby uhrazení místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci :

Platba v hotovosti/ platební kartou

 

Pokladna  OÚ

(od 2.1.2023 do 28.2.2023)

 

      Po a St:     

8-11, 12-18

      Út a Čt:     

8-11 hodin

Obecní úřad

Pražská 162

Velké Přílepy

Platba převodem na účet

č.ú: 101542896/0300

(nejdříve 1.1.2023)

VS: číslo popisné

zpráva pro příjemce: jméno vlastníka nemovitosti

Známka k vyzvednutí  na pokladně OÚ až po připsání platby na účet.

 

Výše místního poplatku v Kč  pro rok 2023

 
  Tarif týdenní 14ti denní měsíční jednorázový*
Nádoba

70/80l

2 496 Kč 1 248 Kč    
120l

3 744 Kč

1 872 Kč

864 Kč

100 Kč

240l

7 488 Kč 3 744 Kč 1 728 Kč 200 Kč

1100l

34 320 Kč      

pytel

      100 Kč

* jednorázový svoz pouze jako doplněk k uvedeným variantám dle objemu nádoby a frekvence svozu. Jedná se o doplňkový prodej služeb.

Talon na jednorázový svoz lze zakoupit za 100 Kč pro 120l popelnici a 200 Kč pro 240l popelnici. Talonem označené popelnice jsou vyváženy svozovou firmou následující svozový den.

Svoz komunálního odpadu probíhá každé pondělí, u 14ti denního svozu v lichém týdnu, měsíční svoz je vždy poslední pondělí v měsíci. V ulici Krátká a Ke Křížku je svozovým dnem středa.

Upozorňujeme občany, že nádoby na směsný odpad musí být v den svozu umístěny mimo soukromý pozemek, tedy nejlépe na chodníku před domem. Obec tak reaguje na stížnosti některých občanů, že tato informace není součástí smlouvy o svozu odpadu, nemohli se tedy s tímto požadavkem seznámit a popelnice jim nebyla vyvezena. Totéž se týká nádob na bioodpad.

Od roku 2020 nabízíme občanům k zakoupení nově nádoby na směsný odpad o obsahu 70/80 l.

Ceník nádob na svoz odpadů

druh nádoby

velikost cena

popelnice na směsný odpad

70/80l 980 Kč

popelnice na směsný odpad

120l 990 Kč

popelnice na směsný odpad

240l 1 170 Kč

 

 

* Ceny popelnic se mohou v průběhu roku aktualizovat v závislosti na nabídce dodavatele.

FCC Regios, popelnice GAMA nesplňující normu ČSN EN 840-1

 

 Tříděný odpad

Rozmístění kontejnerů na tříděný odpad

  papír plast kartony sklo textil kovy elektro bioodpad jedlé tuky a oleje
DEN SVOZU ÚT, PÁ PO, ST, PA sudá
ST
lichá
ST
dle naplněnosti
(bioodpad v období 1.4 - 30.11.)
Okružní 1 7 5 2 2 1 2     1
Okružní 2 1 2   1 1 1     1
E. Destinové 3 3 1   1 1      
Pod Lesem 4 4 1 3 1 3     1
Roztocká 1 1   1          
Svrkyňská 3 3 1 1         1
Boženy Němcové 2 3 1 1   1     1
U Rybníčku 1 1   1 1 1      
Kladenská               1  
B. Němcové (u bytovek)   1              
Na Parcelách (MŠ Jablíčko)         1        
D. Medřické                  
Formanská 1 1              
dvůr domu
u Korychů
            1    
 Roztocká x E. Destinové 2 2 1 1          

* celoroční svoz bioodpadu (ve sběrně - každou neděli 9:00-11:00)

zobrazit mapu

Videonávod jak správně uložit odpad do popelnic :

 Bioodpad

Svoz biologického odpadu

Svoz biologického odpadu je služba, která je sjednána a je hrazena vždy na jeden kalendářní rok. Svoz bioodpadu probíhá od dubna do konce listopadu. Odpad je vyvážen jednou za 14 dní - každý sudý pátek.

Den svozu je pro každý rok upřesněn na začátku svozového období, rovněž tak i konec dle klimatických podmínek. Informace je poplatníkům biologického svozu zveřejněna před zahájením svozového období na webových stránkách obce a v systému Mobilní rozhlas.

1. svoz v roce 2023 bude 07.04.2023

Odvoz bioodpadu v popelnicích o objemu 120 nebo 240l lze sjednat na podatelně OÚ.

Ceník pro rok 2023

  cena
14ti denní biologický svoz odpadu 120l 600 Kč
14ti denní biologický svoz odpadu 240l 1 100 Kč
 

 

Ceník nádob na svoz odpadů

druh nádoby

velikost cena
popelnice na biologický odpad 120l 1 170 Kč
popelnice na biologický odpad 240l 1 350 Kč

 

 

 

 

 

* Ceny popelnic se mohou v průběhu roku aktualizovat v závislosti na nabídce dodavatele.

 

Kontejnery

Od prosince 2021 můžete bioodpad odvážet do bývalé sběrny v Kladenské ulici a to vždy  ve středu od 15 do 17 hod. (od 16.03.2022) a v neděli od 9 do 11 hod. Bioodpad od Vás převezme zaměstnanec obce.  

Bioodpad (větve, trávu, listí, hnůj) je také možné zdarma uložit v množství cca přívěsného vozíku za auto v Zahradnictví a kompostárně JENA (směr Tursko, bývalý vojenský objekt na kopci vpravo) v Po-Pá 7:00-17:00.

 

Do kontejnerů patří: Do kontejnerů nepatří:
  • rostliný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve)
  • zbytky jíídel včetně potravin s prošlou zárukou
  • zbytky ovoce, zeleniny, slupky,
  • výkaly drobných domácích zvířat
  • maso
  • kosti
  • uhynulá zvířata
  • olej z potravin
  • obaly od potravin (sklo, plast, kov)

 

 Větve

Obec získala v roce 2015 dotaci z OPŽP na pořízení štěpkovače.

Občané mají možnost po celou sezónu shromažďovat větve z keřů a stromů do průměru 8 cm na sběrné místo označené cedulí „Na štěpkování“. Štěpka bude použita na úpravu povrchu cest a jako mulč, zájemci ji případně mohou odebrat pro vlastní použití.

Ořezané větve je možné odkládat mezi rybníkem a čističkou odpadních vod. (Stanovište u fotbalového hřiště bylo zrušeno.)

Mapa

 

 Kovy

Označené popelnice jsou určeny na drobný kovový odpad z domácností.
Popelnice jsou umístěny v ulici Kladenská, vedle autobusové točky a v ulici Emy Destinové.

 

 Velké spotřebiče a drobný elektroodpad

Malé elektrospotřebiče a zařízení je možno vyhazovat do kontejneru umístěného ve dvoře Domu u Korychů v ulici Kladenská. Použité baterie, žárovky a zářivky je možno odkládat do označených nádob u vchodu obecního úřadu.

Ve sběrně surovin v Kladenské ulici lze odevzdávat bezplatně velké elektrospotřebiče - lednice, mrazáky, pračky, myčky, trouby, elektrokola a další. Velkým elektrospotřebičem se rozumí spotřebič nad 50 cm. V zimním období můžete nechat velké spotřebiče před vraty u pošty. Od března 2023 bude možné je opět odevzdávat ve sběrně. 

Dále je možné odevzdat autobaterie a nebezpečný odpad - plechovky od barev. Sběrna nevybírá televize a monitory. 

Sběrna surovin v Kladenské ulici je otevřena vždy poslední neděli v měsíci od 9.00 do 11.00 pro občany Velkých Přílep. Sběrna není určena pro sběr odpadu z podnikatelské činnosti.  

Počítačové monitory a televize lze odevzdat  do sběrného dvora v Roztokách.

 

 Baterie a úsporné zářivky

Použité baterie, žárovky a zářivky můžete vyhazovat do označených nádob na obecním úřadě nebo je odevzdat při pravidelném svozu nebezpečného odpadu. Použité baterie lze také vyhazovat do označených krabic v budově základní školy.

 

 Staré pneumatiky

Staré pneumatiky lze odevzdat celoročně vždy ve všední den v ulici Kralupská 470-Černý Vůl, Autodoprava Bydžovský. Možná je i dohoda na telefonu 602 204 928.


  Nebezpečný a velkoobjemový odpad

Barvy, oleje apod. se sváží zpravidla dvakrát ročně (na jaře a na podzim), totéž platí i o objemovém odpadu a železném šrotu.

Termíny svozu vyhlašuje OÚ na úřední desce a obecním webu.

 

Další informace Vám poskytne:

OÚ, tel.: 220 930 535

REGIOS a.s., Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy, tel.: 220 930 524

 

Termíny svozů přehledně : 

Prosíme občany, aby se seznámili se dny vývozu jednotlivých komodit a přizpůsobili tomu odkládání odpadu. Odpad uložený vedle zaplněných kontejnerů není svozovou firmou ve dni svozu vyvezen a  je pak zdrojem velkého nepořádku kolem kontejnerů. Týká se to především kontejnerů na plast a papír.

svozy


baterie

 

Přehled svozu odpadu obce za rok:

2021 

2022

 

 

A picture