Kalendář

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Obsah

Traktor včetně příslušenství

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace (.doc)   (.pdf)

Příloha č. 1 - Vzor čestného prohlášení (.odt)

13.5.2019 9:03 : Odpověď na žádost o dodatečné infromace k zadávacím podmínkám. 

vložil: Jan Čermák, 30. 4. 2019 22:00

Projektová dokumentace pro stavbu - Tělocvična, Velké Přílepy

 

Výzva a zadávací dokumentace (.docx)

Požadavky obce na stavbu (.docx)

Smlouva o dílo (.docx)

Situace dotčeného území s vyznačením existujících sítí technické infrastruktury (.pdf)

Návrh centra obce - vizualizace č. 1 (.jpg)

Návrh centra obce - vizualizace č. 2 (.jpg)

Návrh centra obce - vizualizace č. 3 (.jpg)

vložil: Jan Čermák, 29. 3. 2019 23:15

 

Vysvětlení zadávací dokumentace (.docx)

Příloha č. 1 (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 9. 4. 2019 8:00

 

Dodatečné informace č.1 (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 11. 4. 2019 23:00

 

Oznámení o výběru dodavatele (.pdf)

Protokol o jednání hodnotící komise (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 11. 5. 2019 16:40

Posílení vodovodní sítě obce Velké Přílepy v úseku vodojem Na Habří - ATS

Zjednodušené podlimitní řízení, dle §53 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Výzva (.pdf)

Zadávací dokumentace (.pdf)

Přílohy (.zip)

Krycí list soupisu prací (.xlsx)

Smlouva o dílo (.doc)

vložil: Jan Čermák, 26. 3. 2019 23:00

Oznámení o výběru dodavatele (.docx)

vložil: Jan Čermák, 17. 5. 2019 15:10

A picture