Kalendář

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Obsah

Rekonstrukce ulice Spojovací - 2. etapa

Zakázka malého rozsahu (ZMR) dle Pravidel pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností  pohybu nebo orientace pro rok 2018 vydaných Státním fondem dopravní infrastruktury, nespadající pod aplikaci zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřených zakázek.

Výzva k podání nabídky - Zadávací dokumentace (.pdf)

Projektová dokumentace (.zip)

Výkaz - výměr (.xlsx)

Smlouva o dílo (.doc)

 

vložil: Jan Čermák, 23. 5. 2018 19:00

 

Workout hřiště ve Velkých Přílepech

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace (.pdf)

Přiloha č. 1 Technická specifikace (docx)

Příloha č. 2 Smlouva o dílo (doc)

Příloha č. 3 Krycí list nabídky (doc)

Příloha č. 4 Vzor čestného prohlášení (.doc)

Příloha č. 5 Mapa s vyznačením plochy umístění sítě (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 20. 4. 2018 23:00

 


Kamýcké  vyhlídky ve Velkých Přílepech - Projektová dokumentace pro provádění stavby

Výzva k podání nabídky (.pdf)

Příloha č.1 (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 7. 2. 2018 22:30

 

A picture