Kalendář

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Obsah

Rekonstrukce místní komunikace Nová, Velké Přílepy

Zjednodušené podlimitní řízení dle §53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Výzva k účasti (.pdf)

Zadávací dokumentace (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 1. 10. 2018 23:00

Smlouva o dílo (.doc)

Projektová dokumentace (.zip)

Výkaz / výměr (.xls)

vložil: Jan Čermák, 3. 10. 2018 23:45

Dodatečné informace č. 1:

Vysvětlení zadávací dokumentace (.pdf)

Příloha č. 1 - šifrovací klíč (.zip)

vložil: Jan Čermák, 18. 10. 2018 22:45

Dodatečné informace č. 2:

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 24. 10. 2018 7:40

Rozhodnutí o přídělení veřejné zakázky:

Oznámení o výběru dodavatele (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 17. 12. 2018 16:48

 

Písemná zpráva zadavatele (.pdf)

Smlouva o dílo (.pdf)

Příloha č.1 - rekapitulace stavby (.pdf)

Příloha č.2 - harmonogram prací (.pdf)

Příloha č.3 - smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejicích (.pdf)

Příloha č.4 - plná moc (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 17. 1. 2019 10:13

 

 

 

A picture