Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Přílepy
Velké Přílepy

Volby do Evropského parlamentu 2024 – informace

Dotazy občanů

Rubriku dotazy občanů využívejte v případě obecných dotazů, které by mohly zajímat i ostatní návštěvníky stránek.

V případě konkrétních dotazů, zejména vztahují-li se přímo k vaší osobě, prosíme, využijte e-maily či telefony příslušných úředníků. Viz kontatky.

Ve vlastním zájmu uvádějte funkční e-mailové adresy, na které Vám může být doručena odpověď!

Nájemce domu potvrdil, že se jedná o dočasné umístění agregátu po havárii rozvodů v domě. Agregát bude odstraněn max. do tří dnů a noc bude vypínán, aby nedocházelo k rušení nočního klidu. Sousedé byli údajně upozorněni už před jeho umístěním.

Věra Čermáková, 12. 12. 2017

Elektrospotřebiče, tzv. úplné, tedy nerozebrané s přívodní šňůrou, můžete odevzdat ve sběrném dvoře v Roztokách. Mezi naší obcí a MÚ Roztoky byla uzavřena dohoda.

Věra Čermáková, 11. 12. 2017

Obec Velké Přílepy neposkytuje žádné služby ohledně poskytování přístupu na internet ani tyto služby výhledově neplánuje poskytovat. Prosím obraťte se na Vašeho poskytovatele této služby. Někteří poskytovatelé internetu v některých částí obce realizují pokládky optických kabelů určených pro poskytnutí rychlejšího připojení k internetu.

Tomáš Hošek, 27. 11. 2017

Ulice Sukova je veřejně přístupná účelová komunikace, která není v majetku obce. Jako silniční správní úřad nemůže zde obec zasahovat. Na místě probíhají stavební práce, ke kterým je nutná těžká technika, ale dle zjišťování obecní policie žádné z nich nezůstává přes noc. Obecní policie se v příštích dnech na tuto lokalitu zaměří. Stavební úřad koná pravidelné kontroly na stavbách v Sukově ulici a byl na tento problém  upozorněn. Možná by stačilo zajít za řidičem s tím, že svým konáním ruší obyvatele v okolí.  Pokud by se stav nezlepšil, zavolejte, prosím, bezprostředně obecní policii nebo stavební úřad.

Věra Čermáková, 22. 11. 2017

Porucha byla v rozvodné skříni. Odborná firma v neděli odpoledne poruchu odstranila.

Věra Čermáková, 12. 11. 2017

Svoz velkoobjemového odpadu se bude konat v sobotu 11.11. v k.ú. Kamýk a 18.11. v k.ú. Velké Přílepy, vždy od 8.00 do 11.00. Podrobné informace o stanovištích naleznete na webu obce nebo na vývěskách, případně na telefonu 220 930 535.

Věra Čermáková, 6. 11. 2017

To je spíše otázka na majitele sítí, nikoliv na obec.

Věra Čermáková, 3. 11. 2017

Bohužel, značná část vedení v obci je stále ještě na stožárech. Ne všude je vedení uloženo do země. Může tak snadno vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám dojít k poruše. To, že v obci nejde v některých lokalitách proud, je ale velkou většinou způsobeno poruchou na vysokém napětí mimo naši obec. Tak tomu bylo také bylo při extrémním počasí v neděli 29. 10. Následující den byl proud vypnut z důvodu opravy. Například ve Statenicích nešel proud ještě v pondělí.

Věra Čermáková, 1. 11. 2017

Dobrý den, stavba veřejného osvětlení a součásti projektové dokumentace na chodník v ul. Podmoráňská. Bohužel se nám ke dnešnímu dni nepodařilo získat souhlasy vlastníků všech pozemků na kterých je stavba umístěna. Obec v současné době opět obnovila jednání ohledně souhlasů s provedením stavby. Lze předpokládat, že do dvou let by stavba mohla být projekčně připravena.

Eva Aulická, 30. 10. 2017

Předpokládám, že máte na mysli oblast bytových domů. Zálivy, určené na kontejnery, jsou prioritně určeny na směsný odpad, do každého zálivu může být umístěn maximálně jeden kontejner na tříděný odpad. Na místní komunikaci nemohou z důvodu bezpečnosti kontejnery stát a ostatní plocha v okolí domů není majetkem obce, ale společenství vlastníků.

Věra Čermáková, 25. 10. 2017

Mohlo by vás zajímat: