Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Přílepy
Velké Přílepy

Volby do Evropského parlamentu 2024 – informace

Dotazy občanů

Rubriku dotazy občanů využívejte v případě obecných dotazů, které by mohly zajímat i ostatní návštěvníky stránek.

V případě konkrétních dotazů, zejména vztahují-li se přímo k vaší osobě, prosíme, využijte e-maily či telefony příslušných úředníků. Viz kontatky.

Ve vlastním zájmu uvádějte funkční e-mailové adresy, na které Vám může být doručena odpověď!

Dobrý den, bohužel zrcadlo bylo odcizeno v době od 05:00 - 07:30 hod., dne 23.05.2014. Obecní policie informovala o odcizení  SUS - Kladno. Čekáme na instalaci nového zrcadla. S pozdravem Král.

 

27. 5. 2014

Dobrý den, při rozřazování uchazečů ve správním řízení se postupovalo podle předem stanovených kritérií.   Kritéria jsou stále vyvěšena. Uchazeči byli obodováni dle doložených dokladů. Při získání stejného počtu bodů uchazeči byli seřazeni dle věku od nejstaršího po nejmladšího. Zmínka o zaměstnanci OÚ či MŠ, ZŠ v kritériích není.  Přeji hezký den Smidžárová

23. 5. 2014

Dobrý den, při samotném zápisu byla přijata do MŠ přibližně polovina 4 letých uchazečů. Ve spolupráci se zřizovatelem se situace stále řeší a hledají se možnosti dalšího rozšíření MŠ.  V uplynulých letech jsme se snažili otevřít přípravný ročník v základní škole ( o který nebyl ale zájem) hledali jsme další možnosti, prostory pro  rozšíření kapacity MŠ - detašované pracoviště, jiné pracoviště vyhovujícím podmínkám MŠ. Bohužel vždy jsme narazili na nějaký zádrhel- podmínky , které není možno obejít (hygiena, hasiči,....). 28. května bude zastupitelstvu na veřejném zasedání předložen návrh na rozšíření kapacity MŠ Jablíčko stavbou nového pavilonu. Libuše Smidžárová, ředitelka MŠ

23. 5. 2014

Na tento dotaz bylo odpovězeno tazateli již ústě ( konkrétně telefonicky ) Letos je situace v růstu trávy extrémní. Samozřejmě je tento úsek v plánu a požadavek byl předán vedoucímu čety. 

23. 5. 2014

Dobrý den, jména dětí nelze zveřejňovat. Každý uchazeč obdrží registrační číslo viz. předcházející dotaz. Celkem bylo přijato 24 předškoláků. Zbývajících 28 volných míst bylo obsazeno uchazeči  rozřazených dle kritérií. Správní řízení stále probíhá a není ukončeno. Přeji hezký den Smidžárová

                                                

20. 5. 2014

Dobrý den, porucha byla hlášena odpoledne 19. 5. Obec ihned informovala firmu, která se o osvětlení stará. Porucha byla odstraněna dopoledne 20.5. Výpadek byl zřejmě způsoben bouřkou. 

Věra Čermáková, starosta, 20. 5. 2014

Dobrý den, ve výsledcích správního řízení přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nejsou zveřejněny pořadová čísla, ale registrační čísla, která jsme při zápisu dle správního řádu povinni udělit jednotlivým uchazečům. Přijetí se uchazečům oznamuje podle novelizovaného znění § 183 Školského zákona. Jde o povinný způsob oznamování.

Přeji hezký den Smidžárová Libuše, ředitelka MŠ

19. 5. 2014

 

Vodoměry v šachtách jsou dle zákona majetkem obce a ta je platí. Obec si tedy i určuje typ vodoměru. Pokud chcete mít dálkový odečet, bude nutné vstoupit do jednání nejen s provozovatelem, ale i s obcí a udělat o tomto dohodu. Ta pak zajistí, že zařízení a smlouvy musí pak převzít každý provozovatel, kterého obec vybere a o svou investici se pak nemusíte bát.

Původní provozovatel není s novým v právním sporu. V rámci výběru nového provozovatele pomocí koncesního řízení, podal původní provozovatel, podnět na ÚOHS a ten jej stále řeší. Detaily jsem psal v posledním obecním zpravodaji, tak je zbytečné je zde opakovat.

Přeji pěkný den.

Petr Morysek, 7. 5. 2014

Dle informací od provozovatele nebyla 30.4. zaznamenána žádná závada, která by ovlivnila tuto lokalitu. Ve vodojemu je i dostatek vody.

Nízký tlak v lokalitě okolo Vančurovy ulice opakovaně nastává při celkově vyšších odběrech v obci. Je to dáno omezenou kapacitou vodovodní sítě v obci. Tato lokalita je od vodojemu nejdále a je vůči němu realtivně vysoko. Projevuje se to obvykle v odběrových špičkách a na začátku léta nebo při prvních teplých dnech, kdy v celé obci dochází k čištění a napouštění mnoha bazénů. Řešením tohoto problému je posílení páteřního rozvodu v obci. To je ve fázi přípravy projektu a mělo by vést ulicemi Nová, Pod Lesem a Pod Hajnicí.

Petr Morysek, 2. 5. 2014

Dobrý den,

s tím Vám bohužel zaměstnanci OÚ ani zastupitelé neumí poradit. Šíření televizího signálu nespadá nijak do kompetencí místních samospráv. Pokud jste zkoušeli pootočit antenou a výsledek je stejný, doporučuji se obrátit se na specializovanou firmu v oboru. Na tomto odkazu najdeto doporučení ČTÚ http://www.ctu.cz/ctu-informuje/jak-postupovat/radiove-ruseni/jak-postupovat-pri-nekvalitnim-prijmu-rozhlasoveho-nebo-televizniho-signalu.html

 

Kateřina Jungbauerová, 30. 4. 2014

Mohlo by vás zajímat: