Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Přílepy
Velké Přílepy

Dotazy občanů

Rubriku dotazy občanů využívejte v případě obecných dotazů, které by mohly zajímat i ostatní návštěvníky stránek.

V případě konkrétních dotazů, zejména vztahují-li se přímo k vaší osobě, prosíme, využijte e-maily či telefony příslušných úředníků. Viz kontatky.

Ve vlastním zájmu uvádějte funkční e-mailové adresy, na které Vám může být doručena odpověď!

Dle informací zjištěných od provozovatele, již došlo k opravě posilovacího čerpadla a je namontováno. Na zařízení byly ale zjištěny další závady a tak nyní dochází k opravě zpětných klapek, které slouží právě k tomu, aby v tomto úseku neklesal tlak při vypnutí tlakových čerpadel a nízkém odběru. Proto může docházet k vetšímu kolísání tlaků v dané lokalitě. Klapky budou opraveny a namontovány do čtrnácti dnů. 

Petr Morysek, 30. 4. 2014

Dle informace od  provozovatele je tlak slabý kvůli poruše jednoho z posilovacích čerpadel. Čerpadlo bylo v minulém týdnu v opravě a v tomto týdnu má být namontováno zpět a tím by měl být vyřešen problém s nizkým tlakem.

Petr Morysek, 23. 4. 2014

Dobrý den, v současné době jsou kritéria vyvěšena. Pracovní pozice není hlavním kritériem. V žádném případě nepřijdete o žádné body. Na přihlášce jsou údaje, které v případě rovnosti bodů a věku mohou být zohledněny. Přeji hezký den Smidžárová 

9. 4. 2014

Lékárna má standardní otevírací dobu a je určena těm (např.starší osoby, maminky na mateřské dovolené), kteří nedojíždějí za prací do Prahy a nemohou si tedy léky vyzvednout tam. 

9. 4. 2014

Pozemek za školou nikdy nebyl určen k parkování osobních vozů. Tato plocha slouží k zásobování školy, většinou kuchyně a jako manipulační plocha při odvozu komunálního odpadu. Najíždění a vyjíždění osobních aut v době největšího provozu bylo z hlediska bezpečnosti dopravy v zatáčce silnice II.třídy neakceptovatelné. K parkování slouží mimo jiné parkoviště v centru obce u autobusové točky a podél Kladenské ulice. I zde mohou být děti tzv. vyloženy a dovedeny ke škole.  

Věra Čermáková, 9. 4. 2014

Dobrý den,

den otevřených dveří je naplánován na den 3.4.2014 od 13,00 hod. do 16,00 hod. V tento den si budete moci prohlédnout jednu třídu jak ve starém pavilonu, tak i v novém pavilonu, zároveň  je možné si vyzvednout žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a  v rámci možností bude odpovězeno na všechny dotazy týkajících se MŠ. Přeji hezké odpoledne Smidžárová 

Libuše Smidžárová, ředitelka MŠ Jablíčko, 28. 3. 2014

Dobrý den.

 

V rámci koncesního řízení musí nový provozovatel převzít všechny uzavřené smlouvy.

Právně je to tak,  že obec poskytuje provozovatelům pouze koncesi k uzavírání smluv a výběru plateb, tedy tito provozovatelé zastupují v této záležitosti obec a to pouze po dobu, pokud mají s obcí platnou smlouvu na tuto koncesi (provozování VaK).

Můžete tedy bez obav platit novému provozovateli. 

Informace o tom jsme již zveřejňovali a s novými fakturami má provozovatel pro jistotu zasílat i infoleták, kde to znovu zdůrazňuje.


Petr Morysek
místostarosta

28. 3. 2014

Dobrý den,

zatím nemáme zprávu, že by u nových vrtů byla voda nepitná. Jsou to všechno vrty, kdy jde voda z větších hloubek. Problémy, o kterých víme, mají některé staré mělké studny a to většinou s dusičnany a bakteriologickým znečištěním, které souvisí spíše s lokálními průsaky ze starých žump či hospodářských budov či s dlouhodobým nepoužíváním těchto zdrojů. 

Petr Morysek, 26. 2. 2014

Dobrý den,

sběrný dvůr v Roztokách odebírá elektroodpad i od občanů Velkých Přílep. Stačí se prokázat OP, že máte bydliště ve Velkých Přílepech. Malé přístroje ( žehličky, varné konvice apod. ), žárovky a baterie můžete odevzdat ve vstupní hale Obecního úřadu Velké Přílepy.

Ostatní velkoobjemový odpad odevzdejte při sběru v měsíci květnu na předem vyhlášených stanovištích. Termíny svozu budou včas zveřejněny.

Věra Čermáková, 26. 2. 2014

Dobrý den,

svoz velkoobjemového odpadu provádí obec dvakrát ročně, tedy na podzim a na jaře. Svoz plánujeme na měsíc květen. Svoz bude rozdělen opět dle katastru. Jednu sobotu Kamýk u Velkých Přílep, druhou sobotu Velké Přílepy. Informace o termínech naleznete včas na stránkách obce, případně Vám, pokud jste zaregistrována, přijde informace na mobil. 

Věra Čermáková, 26. 2. 2014

Mohlo by vás zajímat: