Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Přílepy
Velké Přílepy

Mohlo by Vás zajímat

Ilustrační foto – křižovatka

Světelná křižovatka v centru obce

Datum: 6. 6. 2024

Ranní a odpolední dopravní špičky v centru naší obce často vedou k zácpám. Často se objevují dotazy a připomínky ohledně semaforů, proto bychom rádi vysvětlili, proč byly instalovány, jaká je aktuální situace a jaká opatření plánujeme do budoucna.

Teplotní a srážkové odchylky ve Velkých Přílepech v letech 2000 - 2020

Klimatické změny a péče o veřejnou zeleň

Datum: 29. 4. 2024

Nelze si nevšimnout, že výkyvy počasí jsou stále výraznější. S oteplením souvisí vyšší teploty v zimních měsících (a tedy méně sněhu), vlny veder a vyšší teploty v letních měsících (a tedy zvýšený odpar zesilující sucho) nebo třeba dřívější kvetení stromů a rostlin (tedy jako letošní zima).

Přeložka silnic II/240 a II/101 v úseku D7–D8 - měření hluku

Datum: 5. 12. 2023

Cílem studie bylo posouzení změny dopadů na oblast v okolí Velkých Přílep za situace, kdy dojde ke změně výškového vedení trasy přeložky silnice II/240 v km 3,5 – km 6,5 (převedení z náspu do zářezu).

Informace starostky obce k Směrnici o malých zakázkách

Datum: 29. 6. 2023

-

Dům U Korycha

Restaurace u J. Korycha- objasnění rekonstrukce

Datum: 21. 6. 2023

Hospoda = srdce vesnice.
Do velké rekonstrukce restaurace U Korycha se obec původně nechtěla pouštět. Její plány ale zmařil špatný stav objektu.Po ukončení nájmu předchozího provozovatele bylo jasné, že obec musí udělat vše proto, aby provoz hostince v centru naší vsi mohl pokračovat.

Stížnost na hlučné cvičení (5.6.2023) - reakce Věznice Velké Přílepy

Datum: 13. 6. 2023

-

Ministerstvo životního prostředí - Jak správně topit a ušetřit

Datum: 2. 6. 2023

-

Přeložka II/240 a obchvat Velkých Přílep (článek ze zpravodaje 1/2023)

Datum: 30. 5. 2023

-

EIA Velké Přílepy, obchvat - vyjádření obce

Datum: 26. 1. 2023

-

Průzkum křižovatky II/240 x Roztocká x Kladenská

Datum: 20. 12. 2022

-

Vyjádření obce k oznámení: Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru Lichoceves - Obec v zahradě v k.ú.

Datum: 21. 11. 2022

-

Podpora Ukrajině

Datum: 28. 2. 2022

-

Jižní obchvat obce

Datum: 11. 1. 2021

-

Dopravní opatření v ulici Pod Lesem

Datum: 31. 10. 2019

-

Vyjádření obce Velké Přílepy k dokumentaci "Přeložka silnice II/240 (D7-D8) - úsek mezi rychlostní dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č.I

Datum: 31. 7. 2019

-

PRAHATV: U Přílep je velká uzavírka

Datum: 17. 4. 2019

-

Brožura - Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí

Datum: 12. 3. 2019

-

Změny v odletových postupech z hlavní vzletové a přistávací dráhy

Datum: 16. 10. 2018

-

Informační zpravodaj PID - Číslo 19 / 2018

Datum: 16. 10. 2018

-

Uzávěra hlavní přistávací a vzletové dráhy 06/24 na Letišti Václava Havla Praha

Datum: 10. 10. 2018

-

Územní opatření o stavební uzávěře pro "Koridor silnice II/240 a II/101 v úseku Tuchoměřice (D7) - Tursko vč. napojení do MÚK Středokluky, úprava

Datum: 8. 8. 2018

-

Model intenzity dopravy

Datum: 30. 5. 2018

-

Obecný postup při výpadku elektřiny

Datum: 17. 5. 2018

-

Výsledky mobilního měření hluku z leteckého provozu v obci Velké Přílepy

Datum: 14. 5. 2018

-

Přeložka silnic II/101 - II/240, dopravní posouzení dopadu jižního obchvatu na obec Velké Pŕílepy

Datum: 10. 4. 2018

-

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v obci Velké Přílepy konané ve dnech 20.-21.10.2017

Datum: 22. 10. 2017

-

Hydraulické posouzení vodovodního přivaděče VPSÚ

Datum: 6. 9. 2017

-

Matematický model vodovodní sítě obce Velké Přílepy

Datum: 6. 9. 2017

-

Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru "Přeložka silnice II/240 (D7 - D8) - úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101" na

Datum: 21. 8. 2017

-

Letový provoz nad obcí Velké Přílepy

Datum: 5. 6. 2017

-

Dopravní průzkum ze studie umístění SSZ v prostoru ulic Pražská-Kladenská-Roztocká

Datum: 27. 3. 2017

-

Den otevřených dveří v Základní škole Hnízdo v Úněticích

Datum: 2. 3. 2017

-

Napojení na plánovanou přeložku II/240 v naší obci

Datum: 7. 2. 2017

-

Memorandum o vzdělávání v prstenci Prahy - Deset minut po dvanácté

Datum: 15. 4. 2016

-

Zástupci kraje a dotčených obcí projednali čtvrtou variantu napojení na D7

Datum: 7. 3. 2016

-

Věc: Vyjádření obce Velké Přílepy k záměru „Přeložka silnice II/240 (R7-D8) úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101

Datum: 30. 12. 2015

-

Memorandum o spolupráci

Datum: 25. 6. 2014

-

Mohlo by vás zajímat: