Kalendář

Interaktivní mapa

mapka

Formulář - přidat subjekt

 

       Využijte možnost        a představte své podnikání  na stránkách obce

zde

   

CzechPoint

DSO

  

Obsah

FORMULÁŘE ke stažení


 

 • Žádost o stavební povolení
odt docx pdf
 • Ohlášení stavby
odt docx pdf
 • Žádost o územní souhlas
odt docx pdf
 • Žádost o povolení předčasného užívání stavby
odt docx pdf
 • Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby
odt docx pdf
 • Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
odt docx pdf
 • Ohlášení odstranění
odt docx pdf
 • Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
odt docx pdf
 • Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
odt docx pdf
 • Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
odt docx pdf
 • Žádost o vydání společného ÚR a stavebního povolení
odt docx pdf
 • Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
odt docx pdf
 • Oznámení o užívání stavby
odt docx pdf
 • Oznámení změny užívání stavby
odt docx pdf
 • Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
odt docx pdf
 • Žádost o povolení výjimky
odt docx pdf
 • Žádost o změnu stavby před dokončením
odt docx pdf
 • Žádost o územně plánovací informaci
odt docx pdf
 • Žádost o dodatečné povolení
odt docx pdf

                                                    

A picture