Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Přílepy
Velké Přílepy

Volby do Evropského parlamentu 2024 – informace

Matrika

Matrika má působnost pro matriční obvod

 • matrikaVelké Přílepy
 • Holubice
 • Lichoceves
 • Okoř
 • Svrkyně
 • Úholičky

Úřední hodiny

(platné i pro ověřování a Czech POINT)

 • Pondělí: 8:00-11:00, 12:00-18:00
 • Středa: 8:00-11:00, 12:00-18:00

Poslední žadatel bude přizván k jednání půl hodiny před koncem úřední doby.

Kontakt

Matrikářka: Lucie Štajerová

telefon: 220 930 770

e-mail: matrika@velke-prilepy.cz

 

Orientační délka vybraných úředních úkonů

 
Úkon čas 
Ověření 1 podpisu 5–10 minut
Výpis z katastru nemovitostí/trestního rejstříku/obchodního rejstříku (služba Czech POINT) 5–10 minut
Žádost o duplikát rodného/oddacího/úmrtního listu 30 minut
Žádost o nahlédnutí do matriční knihy a pořízení výpisu/fotokopie od 30minut
Souhlasné prohlášení o určení otcovství 30–40 minut
Jednání o církevním sňatku 30 minut*
Jednání o občanském sňatku / vstupu do registrovaného partnerství 60 minut**
Změna jména nebo příjmení 60 minut
Žádost o zápis do zvláštní matriky Brno 60–90 minut

 
*při uzavření sňatku / vstupu do registrovaného partnerství s cizincem/cizinkou se úkon prodlouží o 15-45 minut 

** (více informací na stránce Uzavření manželství a Registrované partnerství)

Doporučení: V případě složitějších úkonů v rámci matriční agendy (např. změna jména a příjmení), zvláště v jarním a letním období, kdy je z důvodu svateb provoz na matrice zvýšený, je nutné přijít v dostatečném časovém předstihu.  Doporučujeme kontaktovat matriku předem (e-mail: matrika@velke-prilepy.cz, tel. č.: 220 930 770).

Upozornění: Vzhledem k velikosti nemá Matriční úřad objednávkový systém. Pořadí určuje příchod klienta, bez ohledu na délku trvání jeho záležitosti. 

 

Přehled vybraných správních poplatků

 
Ověření podpisu (legalizace) 50 Kč / 1 podpis
Ověření listiny (vidimace) 30 Kč / 1 strana A4
Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické i listinné podoby  30 Kč / započatá strana A4
Czech POINT (katastr nemovitostí apod.)

100 Kč / 1. strana

50 Kč / každá další strana

Vystavení duplikátu matričního dokladu (rodný, oddací, úmrtní list, doklad o registrovaném partnerství) 300 Kč
Vydání vícejazyčného standardního formuláře k matričnímu dokladu 100 Kč
Nahlédnutí do matriční knihy 50 Kč / 1 zápis

Vydání povolení k sňatku / vstupu do registrovaného partnerství na jiném než úředně stanoveném místě nebo v jinou než úředně stanovenou dobu

Pozn.: Úředně stanovená místa k sňatku / vstupu do registrovanému partnerství v matričním obvodu Velké Přílepy viz Uzavření manželství / Vstup do registrované partnerství

3000
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství / vstupu do registrovaného partnerství v cizině 500 Kč
Vydání osvědčení pro uzavření církevního sňatku 500 Kč
Uzavření manželství / vstup do registrovaného partnerství osobami bez trvalého pobytu v ČR 5000
Uzavření manželství / vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt v ČR 3000 Kč
Přítomnost matrikáře při uzavření manželství v nematriční obci 1000 Kč
Změna jména nebo příjmení 3000 Kč

Návrat k dřívějšímu příjmení nebo upuštění od společného příjmení po rozvodu manželství

 1. ve lhůtě do 6měsíců po nabytí právní moci rozsudku soudu o rozvodu 
 2. po 6měsících


 

0 Kč

300 Kč

 

Změna hanlivého nebo směšného příjmení 200 Kč
Změna cizojazyčného příjmení 300 Kč

 

Občanské průkazy

Občan může podat žádost o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22. Od 1. ledna 2016 došlo ke změně příslušnosti pro vydání občanského průkazu (došlo ke zrušení místní příslušnosti podle trvalého pobytu občana). Vydávajícím úřadem bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podá žádost o vydání občanského průkazu.

Seznam úřadů pro výdej OP

Další informace naleznete na portálu veřejné správy:

Cestovní doklady

Žádost o vydání cestovního pasu se podává:

 • v České republice u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22
 • v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Další informace naleznete na portálu veřejné správy:

Osvědčení o státním občanství

Krajský úřad Středočeského kraje

Odbor vnitřních věcí, Zborovská 11, Praha 5 na webu Středočeského kraje

Další informace naleznete na portálu veřejné správy: Životní situace - Vydání osvědčení o státním občanství České republiky a zjišťování státního občanství České republiky.

Mohlo by vás zajímat: