Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Přílepy
Velké Přílepy

Matrika

Matrika má působnost pro matriční obvod

 • matrikaVelké Přílepy
 • Holubice
 • Lichoceves
 • Okoř
 • Svrkyně
 • Úholičky

Úřední hodiny

(platné i pro Czech POINT)

 • Pondělí: 8:00-11:00, 12:00-18:00
 • Středa: 8:00-11:00, 12:00-18:00

Poslední žadatel bude přizván k jednání půl hodiny před koncem úřední doby.

Kontakt

Matrikářka: Lucie Štajerová

Orientační délka vybraných úředních úkonů

 • Ověření 1 podpisu: 5-10 minut
 • Výpis z katastru nemovitostí/trestního rejstříku/obchodního rejstříku (služba czech-point): 5-10 minut
 • Žádost o duplikát rodného/oddacího/úmrtního listu: 30 minut
 • Žádost o nahlédnutí do matriční knihy a pořízení výpisu/fotokopie: od 30 minut
 • Souhlasné prohlášení o určení otcovství: 35-40 minut
 • Jednání o církevním sňatku: 30 minut* (více informací na stránce Uzavření manželství)
 • Jednání o občanském sňatku: 60 minut* (více informací na stránce Uzavření manželství)
 • Změna jména nebo příjmení: 60 minut
 • Žádost o zápis do zvláštní matriky Brno: 60-90minut

 *při sňatku s cizincem o 15-45 minut více

Upozornění: Poslední žadatel jde na řadu s ohledem na časovou náročnost jeho záležitosti (viz výše), nejpozději v 17.30 h. Pokud je na matrice v 17.30 h volno, může  být přijat žadatel o ověření podpisu nebo službu czech-point.

Doporučení: Je důležité přijít v dostatečném předstihu, zvláště v jarním a letním období, kdy z důvodu svateb je provoz na matrice dvoj- až trojnásobně zvýšený. Vhodné je kontaktovat matriku předem (e-mail: matrika@velke-prilepy.cz, tel. č.: 220 930 770) stran potřebných dokladů.

Pokyny: Občané-žadatelé  přicházejí na řadu v došlém pořadí, bez ohledu na délku trvání jejich záležitosti. V čase, kdy je někdo na řadě, prosím nevstupujte!

Přehled vybraných správních poplatků

 • Ověření 1 podpisu: 30 Kč
 • Ověření listiny á 1 strana A4: 30 Kč
 • Czech-point (katastr nemovitostí ap.): 100 Kč za 1. stranu, 50 Kč za každou další stranu
 • Vystavení duplikátu matričního dokladu (rodný, oddací, úmrtní list): 100 Kč
 • Nahlédnutí na 1 zápis do matriční knihy: 20 Kč
 • Vydání povolení k sňatku na jiném než stanoveném místě nebo v jinou než stanovenou dobu: 1000 Kč (úředně stanovená místa k sňatku v matričním obvodu Velké Přílepy viz Uzavření manželství)
 • Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině: 500 Kč
 • Sňatek mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt v ČR: 3000 Kč
 • Sňatek mezi snoubenci, z nichž jen jeden má trvalý pobyt v ČR: 2000 Kč
 • Změna jména nebo příjmení: 1000 Kč
 • Návrat k dřívějšímu příjmení nebo upuštění od společného příjmení po rozvodu manželství: do 6 měsíců po nabytí právní moci rozsudku soudu o rozvodu: 0 Kč, po 6 měsících: 100 Kč
 • Návrat k rodnému příjmení po rozvodu: 100 Kč

Občanské průkazy

Občan může podat žádost o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22. Od 1. ledna 2016 došlo ke změně příslušnosti pro vydání občanského průkazu (došlo ke zrušení místní příslušnosti podle trvalého pobytu občana). Vydávajícím úřadem bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podá žádost o vydání občanského průkazu.

Seznam úřadů pro výdej OP

Další informace naleznete na portálu veřejné správy:

Cestovní doklady

Žádost o vydání cestovního pasu se podává:

 • v České republice u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22
 • v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Další informace naleznete na portálu veřejné správy:

Osvědčení o státním občanství

Krajský úřad Středočeského kraje

Odbor vnitřních věcí, Zborovská 11, Praha 5 na webu Středočeského kraje

Další informace naleznete na portálu veřejné správy: Životní situace - Vydání osvědčení o státním občanství České republiky a zjišťování státního občanství České republiky

Mohlo by vás zajímat: