Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Přílepy
Velké Přílepy

Uzavření manželství

Obřadní síňSnoubenci si domluví termín a obřadní místo k občanskému sňatku osobně na matrice. Matrikářka jim podá informace o úředně stanovených i tzv. jiných vhodných místech k uzavření manželství v daném matričním obvodu a seznámí je se svatebním kalendářem pro daný rok.

Tento kalendář platí pro všechna obřadní místa s výjimkou hradu Okoř, který má samostatný kalendář i odlišný postup rezervace – více na www.obecokor.cz.

Všichni snoubenci nejpozději měsíc před zamýšleným datem sňatku na matrice vyplní dotazník k uzavření manželství a předloží potřebné doklady.

Kontakt Matrika Velké Přílepy

Telefon: 220 930 770

E-mail: matrika@velke-prilepy.cz
 

Potřebné doklady

  • platný občanský průkaz
  • rodný list
  • u rozvedených – rozsudek o rozvodu s razítkem nabytí právní moci nebo v podobě výstupu z autorizované konverze dokumentu
  • u ovdovělých – úmrtní list zemřelého partnera/zemřelé partnerky
  • u snoubenců, kteří již mají spolu jedno či více dětí – rodný list dítěte/rodné listy dětí

Tyto informace platí pro občany ČR s trvalým pobytem na území ČR; v případě občanů ČR bez trvalého pobytu na našem území a zejména v případě cizinců je záležitost mnohem složitější, je proto nutné, aby se ve vlastním zájmu na doklady informovali u matrikářky nejméně v tříměsíčním předstihu před zamýšleným termínem sňatku.


Úředně stanovená doba k sňatku

Čtvrtek: 8:00 - 13:30 

Pátek: 8:00 - 12:30
 

Obřadní místa – úředně určená

Tzv. jiná vhodná místa k sňatku

Zde se dle zákona o správních poplatcích hradí poplatek ve prospěch OÚ Velké Přílepy ve výši 1000 Kč. V tomto poplatku není zahrnuta částka za pronájem místa; ta se hradí vlastníkovi/nájemci objektu.

Jiným vhodným místem je např.:

Mohlo by vás zajímat: