Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Přílepy
Velké Přílepy

Vítání občánků

Vítání občánků - plakátTermín konání:

14. října 2023

 

Možnost účasti

Na vítání občánků je nutné dítě přihlásit.

Přihláška na obřad

Přihlášku je potřeba doručit do 30.9.2023 (pro podzimní termín roku 2023) na Obecní úřad Velké Přílepy poštou, e-mailem nebo osobně na Matriku OÚ:

Kontakt:

OÚ Velké přílepy
Pražská 162
25264 Velké Přílepy

e-mail: matrika@velke-prilepy.cz

 

Předpoklady pro přihlášení

Vítání občánků se může zúčastnit dítě s trvalým pobytem na území obce Velké Přílepy a věkem do 1 roku.

Vítání občánků se koná pravidelně 2x do roka a zúčastní se ho všechny přihlášené děti v pořadí dle data narození.

 

Způsob vyrozumění o konání obřadu

Nejpozději 10 dní před konáním obřadu bude zaslána poštou na adresu uvedenou v přihlášce osobní pozvánka na obřad.

Čas konání bude uveden na pozvánce. Určuje se dle počtu přihlášených dětí.

Pokud se obřadu z jakéhokoliv důvodu nemůžete zúčastnit, oznamte to prosím na Matriku OÚ Velké Přílepy.

 

Místo konání

Obřadní místnost Galerie U Korychů

Pražská 45
Velké Přílepy 

 

Kontakt

Matrikářka Lucie Štajerová

telefon: 220930770

e-mail: matrika@velke-prilepy.cz

OÚ Velké Přílepy
Pražská 162
Velké Přílepy

 

Mohlo by vás zajímat: