Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Přílepy
Velké Přílepy

Volby do Evropského parlamentu 2024 – informace

Vítání občánků

Vítání občánků - plakátTermín konání

25. května 2024

Místo konání

Galerie U Korycha
(Pražská 45)

Možnost účasti

Na vítání občánků je nutné dítě přihlásit.

Přihláška na obřad

Přihlášku je potřeba doručit do 10.5.2024 (pro jarní termín roku 2024) na Obecní úřad Velké Přílepy poštou, e-mailem nebo osobně na Matriku OÚ.

Kontakt

Matrikářka Lucie Štajerová

telefon: 220930770

e-mail: matrika@velke-prilepy.cz

OÚ Velké Přílepy
Pražská 162
Velké Přílepy

 

 

Předpoklady pro přihlášení

Vítání občánků se může zúčastnit dítě s trvalým pobytem na území obce Velké Přílepy a věkem do 1 roku.

Vítání občánků se koná pravidelně 2x do roka a zúčastní se ho všechny přihlášené děti v pořadí dle data narození.

 

Způsob vyrozumění o konání obřadu

Nejpozději 10 dní před konáním obřadu bude zaslána poštou na adresu uvedenou v přihlášce osobní pozvánka na obřad.

Čas konání bude uveden na pozvánce. Určuje se dle počtu přihlášených dětí.

Pokud se obřadu z jakéhokoliv důvodu nemůžete zúčastnit, oznamte to prosím na Matriku OÚ Velké Přílepy.

 

Místo konání

Obřadní místnost Galerie U Korychů

Pražská 45
Velké Přílepy 

 

 

 

Mohlo by vás zajímat: