Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Přílepy
Velké Přílepy

Upozorňujeme – poplatek za svoz popelnic je nutné uhradit do konce února 2024!

Restaurace U Korycha- objasnění rekonstrukce

Dům U Korycha

Do velké rekonstrukce restaurace U Korycha se obec původně nechtěla pouštět. Její plány ale zmařil špatný stav objektu.

Hospoda srdce vesnice

 

Do velké rekonstrukce restaurace U Korycha se obec původně nechtěla pouštět. Její plány ale zmařil špatný stav objektu.

 

Po ukončení nájmu předchozího provozovatele bylo jasné, že obec musí udělat vše proto, aby provoz hostince v centru naší vsi mohl pokračovat. Jasné bylo také to, že ještě před předáním novému nájemci budou nezbytné minimálně drobné úpravy. Mělo jít zejména o sanační práce k odstranění vlhkosti v salonku. Po obhlídce celé restaurace se ale ukázalo, že zásahů bude potřeba více, a kdy jindy je zrealizovat než v čase, kdy je objekt prázdný a nepoužívaný.  „Při té příležitosti jsem nechal vybourat dlažbu i ve výčepu a kuchyni, dlažba byla dost poškozená a obklad se za leta opravoval a nastavoval tím, co zrovna bylo po ruce. Ukázalo se, že je taky potřeba sjednotit podlahy v salonku a výčepu. Myslel jsem, že osekáme dlažby a obklady, dáme nové a pojede se dál.“ Říká Jiří Hanzal, místostarosta obce, který má rekonstrukci objektu na starosti a dodává, že o krocích, které vedly k navýšení rozpočtu, informoval jak starostku Kamilu Handlovu, tak místostarostku Šárku Musilovou.

 

Všechno je jinak

 

Jenže ouha,  beton pod dlažbou ve výčepu byl velmi nekvalitní, stejně tak v kuchyni a obklad v kuchyni začal padat i s omítkou. Nově zjištěný špatný stav objektu vyžadoval větší stavební úpravy a také nové rozvody vody, kanalizace a elektřiny. Tím se z původně malé opravy stala poměrně rozsáhlá rekonstrukce, odhadu nákladů spojených s touto rekonstrukcí je osm set tisíc korun. Navýšení rozpočtu bylo předloženo na obecním zastupitelstvu. Místostarosta Jiří Hanzal jednoznačně přijal zodpovědnost za svoje rozhodnutí rozšířit původní plány oprav a po dlouhé a detailní diskuzi zněl konečný verdikt jasně, navýšení rozpočtu zastupitelé všemi hlasy podpořili.

 

Neklid do řad opozice následně vnesla změna obecní směrnice pro zadávání veřejných zakázek, která přímo s rekonstrukcí nesouvisí, ale upravuje limity pro schvalování veřejných zakázek směrem nahoru. K jejímu předložení a následnému schválení došlo na Radě obce.  „Úprava směrnice narovnala rozhodovací pravomoci Rady obce, protože předchozí limity byly nastaveny v době, kdy Rada ještě neexistovala. Zároveň došlo k úpravě finančních částek tak,  aby odpovídaly současným cenovým poměrům a požadavkům na akceschopnost vedení obce a obecního úřadu. Jedná se hlavně o zrychlení rozhodování při řešení provozních a dalších výdajů obce. Kontrolní mechanismy a transparentnost jsou přitom zcela zachovány. “ Říká starostka obce Kamila Handlová.

 

A co bude dál

 

Problémy jsou od toho, aby se řešily. Tak k tomu přistupujeme, rekonstrukci dotáhneme do zdárného konce, i když ji kromě všech zmíněných problémů komplikuje také nedostatek schopných a dostupných stavebních firem a řemeslníků. Nový nájemce byl vybrán a všichni si společně přejeme jediné, aby se hospoda co nejdřív otevřela a ožila. Protože máme už jen realistická očekávání, budeme spokojeni, když se to podaří do konce prázdnin.

Kateřina Jungbauerová

Datum vložení: 21. 6. 2023 0:00

Mohlo by vás zajímat: