Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Přílepy
Velké Přílepy

Dokončená výběrová řízení

 Dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace (.pdf)

Krátká - statický výpočet (.pdf)

Krátká - Opěrná stěna - řezy (.pdf)

Krátká - Opěrná stěna - situace (.pdf)

Krátká - Opěrná stěna - rozpočet (.xls)

Krátká - smlouva o dílo (.doc)

Vložil: Tomáš Hošek, 9.7.2020 18:48

Hodnocení nabídek

Oznámení o výběru zhotovitele

Vložila: Radka Linhartová, 20.08.2020 9:00

Smlouva o dílo

Vložila: Radka Linhartová, 17.09.2020 12:54

 • Meteorologický sloup s informační deskou

Dokumentace

Oznámení výběrového řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách 134/2016 Sb. v platném znění

Oznámení / zadávací podmínky (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 6. 5. 2020 22:47

Protokol z otvírání nabídek (pdf)

Protokol z kontroly a hodnocení nabídek (pdf)

Smlouva o dílo (.pdf)

vložila: Radka Linhartová, 01.07.2020

Dodatek č. 1 (186.77 kB)

Dodatek č. 2 (754.87 kB)

Dodatek č. 3 (166.58 kB)

vložila: Radka Linhartová, 09.08.2022

 • Rekonstrukce vodní nádrže na parc.č. 51/12, kat. ú. Kamýk u Velkých Přílep

Dokumentace

Výzva k podání nabídky - Zadávací dokumentace (.pdf)

Smlouva o dílo (.doc)

Krycí list (.xlsx)

Dokumentace (.zip)

vložil: Jan Čermák, 23. 4. 2020 19:00

Oznámení o výběru dodavatele (.pdf)

Zpráva o hodnocení nabídek (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 26. 5. 2020 22:00

Smlouva o dílo

vložila: Radka Linhartová, 15.06.2020 10:45

Nádrž

nádrž

Nádrž

nádrž


Velké Přílepy, chodník podél silnice č. III/2406 (ulice Kladenská)

Výzva k podání nabídky - zadávací dokumentace

Výkaz výměr - Chodník v ulici Kladenská Velké Přílepy zadání

Smlouva o dílo

Dokumentace RDS Chodník v ulici Kladenská

Protokol o průběhu zadávacího řízení

Protokol o otevírání obálek

Zpráva o hodnocení nabídek

Oznámení o výběru dodavatele

vložil: Tomáš Hošek, 5. 2. 2020 6:30 / protokol zveřejněn 7.4.2020 15:45

Smlouva o dílo č. 49/20 (.pdf)

Dodatek č.1 ke smlouvě 49/20 (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 10. 5. 2020 15:00

Dodatek č. 2

vložila: Radka Linhartová, 10.08.2020 9:40

Dodatek č. 3

vložila: Radka Linhartová, 27.10.2020 10:22


Osobní automobil pro obecní policii

Oznámení výběrového řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách 134/2016 Sb. v platném znění

Oznámení / zadávací podmínky (.pdf)

Čestné prohlášení - příloha č.1 (.docx)

vložil: Tomáš Hošek, 1. 6. 2020 16:52

 vložil: Tomáš Hošek, 22. 6. 2020 14:55


Projektová dokumentace pro stavbu - Tělocvična, Velké Přílepy

Výzva a zadávací dokumentace (.docx)

Požadavky obce na stavbu (.docx)

Smlouva o dílo (.docx)

Situace dotčeného území s vyznačením existujících sítí technické infrastruktury (.pdf)

Návrh centra obce - vizualizace č. 1 (.jpg)

Návrh centra obce - vizualizace č. 2 (.jpg)

Návrh centra obce - vizualizace č. 3 (.jpg)

vložil: Jan Čermák, 29. 3. 2019 23:15

Vysvětlení zadávací dokumentace (.docx)

Příloha č. 1 (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 9. 4. 2019 8:00

Dodatečné informace č.1 (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 11. 4. 2019 23:00

Oznámení o výběru dodavatele (.pdf)

Protokol o jednání hodnotící komise (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 11. 5. 2019 16:40

Smoluva o dílo (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 5. 6. 2019 10:50


Manažer koncesního řízení

Výzva k podání nabídky - zadávací dokumentace (.pdf)

Příloha č.1 - Čestné prohlášení (.doc)

vložil: Tomáš Hošek, 27. 2. 2020 14:38

Oznámení o přidělení zakázky (.pdf)

vložil : Tomáš Hošek, 16.3.2020 13:50


Dodávky elektrické energie a plynu

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace (.pdf)

vložil: Tomáš Hošek, 16. 9. 2019 15:40


ČOV Velké Přílepy - úpravy vratného kalu

Výzva a zadávací dokumentace (.pdf)

vložil: Tomáš Hošek, 25. 9. 2019 10:00


Traktor včetně příslušenství

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace (.doc)   (.pdf)

Příloha č. 1 - Vzor čestného prohlášení (.odt)

13.5.2019 9:03 : Odpověď na žádost o dodatečné infromace k zadávacím podmínkám. 

vložil: Jan Čermák, 30. 4. 2019 22:00


Posílení vodovodní sítě obce Velké Přílepy v úseku vodojem Na Habří - ATS

Zjednodušené podlimitní řízení, dle §53 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Výzva (.pdf)

Zadávací dokumentace (.pdf)

Přílohy (.zip)

Krycí list soupisu prací (.xlsx)

Smlouva o dílo (.doc)

vložil: Jan Čermák, 26. 3. 2019 23:00

Oznámení o výběru dodavatele (.docx)

vložil: Jan Čermák, 17. 5. 2019 15:10

Smlouva o dílo (.pdf)

Příloha č.1 - Souhrnný list stavby (.pdf)

Příloha č.2 - Informativní harmonogram výstavby (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 21. 6. 2019 15:10

Písemná zpráva zadavatele (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 14. 6. 2019 17:30

Dodatek ke smlouvě o dílo č.46/19 (.pdf)
vložil: Jan Čermák, 8. 11. 2019 20:00

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č.46/19 (.pdf)

vložil: Tomáš Hošek, 4. 12. 2019 20:15

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č.46/19 dodatku č.1 a č.2 (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 30. 12. 2019 22:50

Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo č.46/19 dodatku č.1., č.2 a č.3 (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 18. 2. 2020 22:20

Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo č.46/19 dodatku č.1., č.2, č.3 a č.4 (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 25. 2. 2020 22:00


Rekonstrukce místní komunikace Nová, Velké Přílepy

Zjednodušené podlimitní řízení dle §53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Výzva k účasti (.pdf)

Zadávací dokumentace (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 1. 10. 2018 23:00

Smlouva o dílo (.doc)

Projektová dokumentace (.zip)

Výkaz / výměr (.xls)

vložil: Jan Čermák, 3. 10. 2018 23:45

Dodatečné informace č. 1:

Vysvětlení zadávací dokumentace (.pdf)

Příloha č. 1 - šifrovací klíč (.zip)

vložil: Jan Čermák, 18. 10. 2018 22:45

Dodatečné informace č. 2:

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 24. 10. 2018 7:40

Rozhodnutí o přídělení veřejné zakázky:

Oznámení o výběru dodavatele (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 17. 12. 2018 16:48

Písemná zpráva zadavatele (.pdf)

Smlouva o dílo (.pdf)

Příloha č.1 - rekapitulace stavby (.pdf)

Příloha č.2 - harmonogram prací (.pdf)

Příloha č.3 - smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejicích (.pdf)

Příloha č.4 - plná moc (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 17. 1. 2019 10:13

Dodateḱ č.1 ke smlouvě o dílo č. 1/19 (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 3. 10. 2019 20:55

Polyfunkční dům obce Velké Přílepy

Výzva k podání nabídek (.docx)

Zadávací dokumentace (.docx)

vložil: Jan Čermák, 25. 7. 2018 21:50

Slepý rozpočet (.xslx)

Přílohy (.zip, 64.4 MB)

vložil: Jan Čermák, 26. 7. 2018 20:00

Dodatečné informace č. 1

Dodatečné informace č.1 (.pdf)

Slepý rozpočet nový (.xlsx)

Projektová dokumentace nová (.zip)

vložil: Petr Jakubíček, 1.8.2018 14:01

Otevírání obálek s nabídkami

Protokol o otevírání obálek s nabídkami (pdf)

vložil: Petr Jakubíček, 3.10.2018 17:01

Jednání s účastníkem před podpisem smlouvy

Protokol o jednání s vítězem před podpisem smlouvy 1 (pdf)

Protokol o jednání s vítězem před podpisem smlouvy 2 (pdf)

vložil: Petr Jakubíček, 3.10.2018 17:01

Smlouva

Smlouva o dílo (.pdf)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 20. 9. 2018 14:57

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 15. 11. 2018 19:27

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 29. 11. 2018 21:57

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 19. 6. 2019 10:30

Školní zahrada MŠ Jablíčko - herní prvky

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace (.pdf)

Přiloha č. 1 - Technická specifikace (.docx)

Příloha č. 2 - Smlouva o dílo (.doc)

Příloha č. 3 - Krycí list nabídky (vzor) (.doc)

Příloha č. 4 - Čestného prohlášení (vzor) (.doc)

Příloha č. 5 - Mapa s vyznačeným plochy a inženýrskými sitěmi (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 24. 7. 2018 19:30

Oznámení o výběru dodavatele (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 16. 8. 2018 20:00

Rekonstrukce ulice Spojovací - 2. etapa

Zakázka malého rozsahu (ZMR) dle Pravidel pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností  pohybu nebo orientace pro rok 2018 vydaných Státním fondem dopravní infrastruktury, nespadající pod aplikaci zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřených zakázek.

Výzva k podání nabídky - Zadávací dokumentace (.pdf)

Projektová dokumentace (.zip)

Výkaz - výměr (.xlsx)

Smlouva o dílo (.doc)

vložil: Jan Čermák, 23. 5. 2018 19:00

Vysvětlení zadávací dokumentace (.pdf)

Příloha č.1 - Výkaz výměr - Světelné signalizační zařízení Pražská-Spojovací (.xlsx)

vložil: Jan Čermák, 30. 5. 2018 14:00

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 (.pdf)

Příloha č.1 - Výkaz, výměr SSZ (.xlsx)

vložil: Jan Čermák, 5. 6. 2018 15:55

Vysvětlení zadávací dokumentace č.3 (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 8. 6. 2018 15:30

Protokol o otevírání obálek (.pdf)

Protokol o posouzení kvalifikace a posouzení nabídek (.pdf)

Zpráva o hodnocení nabídek (.pdf)

Oznámení o výběru dodavatele (.pdf)

Smlouva o dílo (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 13. 7. 2018 9:30

Dodatek č.1 ke Smlouvě od dílo (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 25. 9. 2018 12:30

Workout hřiště ve Velkých Přílepech

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace (.pdf)

Přiloha č. 1 Technická specifikace (docx)

Příloha č. 2 Smlouva o dílo (doc)

Příloha č. 3 Krycí list nabídky (doc)

Příloha č. 4 Vzor čestného prohlášení (.doc)

Příloha č. 5 Mapa s vyznačením plochy umístění sítě (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 20. 4. 2018 23:00

Projektová dokumentace pro provádění stavby - polyfunkční dům se školním klubem a školní kuchyní, Velké Přílepy

Výzva k podání nabídky (.pdf)

Smlouva o dílo (.docx)

Přílohy - Technické podklady (.zip)

vložil: Jan Čermák, 2. 3. 2018 11:56

Oznámení o výběru dodavatele (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 11. 5. 2018 14:30


Rekonstrukce elektroinstalace ČSOV v ul. D.Medřické

Výzva k podání nabídky (.pdf)

Výzva k podání nabídky - Příloha č.1 (.pdf)

Výzva k podání nabídky - Příloha č.2 (.pdf)

vložil: Tomáš Hošek, 19. 3. 2018 16:45


Pořizovatel územního plánu obce Velké Přílepy

Výzva k podání nabídky (.pdf)

vložil: Tomáš Hošek, 12. 3. 2018 17:00

Osobní vozidlo Fabia 1,0 TSI 70 kW 5-stup. mech.

Oznámení o zahájení zadávacího řízení / Výzva k podání nabídky. (pdf)

vložil: Jan Čermák, 6. 11. 2017 18:00

Vybavení kanceláří nábytkem v nové budově základní školy včetně dopravy a montáže, Velké Přílepy

Zakázka malého rozsahu, nespadající pod aplikaci zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k účasti (.pdf)

Zadávací dokumentace - soutěžní podmínky (.pdf)

Výkaz výměr (.pdf)

Vzor smlouvy o dílo (.pdf)

Půdorys 1. NP (.pdf)

Půdorys 2. NP (.pdf)

Půdorys 3. NP (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 4. 5. 2017 21:00

Vybavení tříd nábytkem v nové budově základní školy včetně dopravy a montáže, Velké Přílepy

Zakázka malého rozsahu, nespadající pod aplikaci zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k účasti (.pdf)

Zadávací dokumentace - soutěžní podmínky (.pdf)

Výkaz výměr (.pdf)

Vzor smlouvy o dílo (.pdf)

Půdorys 1. NP (.pdf)

Půdorys 2. NP (.pdf)

Půdorys 3. NP (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 4. 5. 2017 21:00

Velké Přílepy - Rekonstrukce komunikace v ulici Pod Lomem

Zakázka malého rozsahu, nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Výzva k účasti (pdf) 

Zadávací dokumentace - soutěžní podmínky (pdf)

Vzor smlouvy o dílo (doc)

A, B Průvodní a souhrnná technická zpráva (pdf)

C.1 - Situace širších vztahů (pdf)

C.2 - Koordinační situace (pdf)

vložil: Jan Čermák, 16. 6. 2016, 13:24

Smlouva o dílo (pdf)

vložil: Jan Čermák, 8. 12. 2016, 20:00

Sadové úpravy v obci Velké Přílepy

Zakázka malého rozsahu, nespadající pod aplikaci zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek

Výzva a Zadávací dokumentace (.pdf)

Výkaz, výměr (.xls)

Technická zpráva (.pdf)

Návrh sadových úprav - situace (.pdf)

Odborný posudek AOPK ČR k žádosti v rámci Národního programu Životní prostředí (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 28. 8. 2017 12:55

Malotraktor s lesnickou nástavbou

Zakázka malé hodnoty zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Výzva (.pdf)

Zápis z jednání komise (.pdf)

Kupní smlouva (.pdf)

vložil: Jan Čermák, 30. 7. 2017, 19:20

Nástavba a přístavba budovy 2. stupně ZŠ Velké Přílepy

Otevřené řízení. Předpokládaná hodnota 25 mil Kč bez DPH.

Zadávací dokumentace:

Zadávací dokumentace (docx)

Zadávací dokumentace (pdf)

Slepý rozpočet (xlsx)

Odůvodnění veřejné zakázky (pdf)

Projektová dokumentace - 2. etapa (zip)

vložil: Ing. Petr Jakubíček, Ph.D., 25. 4. 2016, 13:40

Projektová dokumentace - 3. etapa bez statiky (zip)

vložil: Ing. Petr Jakubíček, Ph.D., 25. 4. 2016, 19:27

Dodatečné informace:

Dodatečné informace č. 1 (pdf)

vložil: Ing. Petr Jakubíček, Ph.D., 3. 5. 2016, 17:06

Dodatečné informace č. 2 (pdf)

Upravený slepý rozpočet (xlsx)

Dodatečné informace č. 2 – přílohy (zip)

vložil: Ing. Petr Jakubíček, Ph.D., 10. 5. 2016, 18:20

Dodatečné informace č. 3 (pdf)

vložil: Ing. Petr Jakubíček, Ph.D., 16. 5. 2016, 23:42

Hodnocení nabídek

Protokol o otevírání obálek s nabídkami (pdf)

vložil: Ing. Petr Jakubíček, Ph.D., 31. 5. 2016, 23:15

Smlouva

Smlouva o dílo (pdf)

Příloha - harmonogram prací (pdf)

vložil: Jan Čermák, 15. 7. 2016, 12:15

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele

vložil: Ing. Petr Jakubíček, Ph.D., 3. 8. 2016, 13:50

Dodatek ke smlouvě

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

vložil: Jan Čermák, 11. 8. 2016, 15:02

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

vložil: Jan Čermák, 6. 2. 2016, 17:26

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

vložil: Jan Čermák, 30. 7. 2016, 20:30

Velké Přílepy - Revitalizace IS - ulice Pod Hajnicí, Příčná, Souběžná

Zjednodušené podlimitní řízení, dle §38 zákona o veřejných zakázkách v platném znění

Výzva k účasti

Zadávací dokumentace

A. Prův. zpráva, B. Souhrnná tech. zpráva

D 2.1 - Technická zpráva (Komunikace a zpevňené plochy)

D.2.1.1 - Technická zpráva (Dešťová kanalizace)

D.2.2.1 - Technická zpráva (Rekonstrukce splaškové kanalizace)

D.2.3.1 - Technická zpráva (Vodovod)

Krycí list rozpočtu (D.2.1a - Oprava komunikace - zpevněné plochy)

Krycí list rozpočtu (D.2.1b - Dešťová kanalizace)

Krycí list rozpočtu (D.2.2 - Rekonstrukce splaškové kanalizace)

Krycí list rozpočtu (D.2.3 - Rekonstrukce vodovodu)

Krycí list rozpočtu (Vedlejší rozpočtové náklady, ostatní náklady)

Krycí list rozpočtu (celková rekapitulace)

Vzor smlouvy o dílo (Návrh smlouvy o dílo)

vložil: Jan Čermák, 1. 4. 2016, 16:17

Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče (1)

Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče (2)

vložil: Jan Čermák, 18. 5. 2016, 11:09

Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče (3)

Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče (4)

Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče (5)

vložil: Jan Čermák, 20. 6. 2016, 23:18

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

vložil: Jan Čermák, 22. 6. 2016, 16:26

Smlouva o dílo

Časový a finanční harmonogram plnění VZ

vložil: Jan Čermák, 8. 8. 2016, 12:38

Písemná zpráva zadavatele

vložil: Jan Čermák, 8. 8. 2016, 19:03

Svoz a odstraňování tříděného odpadu vznikajícího na území obce Velké Přílepy

Zadávací dokumentace - soutěžní podmínky

Příloha č.1 - Kalkulace nabídkové ceny

Příloha č.2A - Přehled svozových míst pro tříděný odpad

Příloha č.2B - Mapa svozových míst

Příloha č.3 - Soupis vozidel a kontejnerů

Smlouva o svozu a odstraňování odpadu vznikajícího na území obce Velké Přílepy

vložil: Jan Čermák, 12. 1. 2016, 13:01

Odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona o veřejných zakázkách

vložil: Jan Čermák, 15. 1. 2016, 23:20

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

vložil: Jan Čermák, 18. 4. 2016, 13:20

Smlouva o odstraňování odpadu vznikajícího na území obce Velké Přílepy

vložil: Jan Čermák, 11. 5. 2016, 15:57

Písemná zpráva zadavatele

vložil: Jan Čermák, 1. 6. 2016, 17:54

Svoz a odstraňování odpadu vznikajícího na území obce Velké Přílepy

Zadávací dokumentace – soutěžní podmínky

Příloha č. 1. Kalkulace ceny

Příloha č. 2 Cena nádob

Příloha č.3A Svozová místa

Příloha č.3B Mapa svozových míst

Příloha č. 4 Soupis vozidel a kontejnerů

SOD Směsný komunální odpad

SOD tříděný odpad

SOD biodpad

vložil: Jan Čermák, 29. 10. 2015, 18:45

Odůvodnění zakázky

vložil: Jan Čermák, 3. 11. 2015, 19:46

Dodatečné informace k veřejné zakázce        

vložil: Jan Čermák, 4. 12. 2015, 9:52

Dodatečné informace č. 2

vložil: Jan Čermák, 15. 12. 2015, 18:59

Rozhodnutí o zrušení části zadávacího řízení – část 2

vložil: Jan Čermák, 30. 12. 2015, 14:51

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - část 1

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - část 3

Informace o podaných námitkách

vložil: Jan Čermák, 4. 1. 2016, 20:22

Smlouva o svozu a odstraňování odpadu vznikajícího na území obce Velké Přílepy (1. část VZ)

vložil: Jan Čermák, 18. 2. 2016, 17:57

Písemná zpráva zadavatele

vložil: Jan Čermák, 19. 2. 2016, 16:00

Smlouva o svozu a odstraňování odpadu vznikajícího na území obce Velké Přílepy (3. část VZ)

vložil: Jan Čermák, 11. 5. 2016, 15:59

Rekonstrukce ulice Spojovací – 1. etapa

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozstahu

Příloha č.1 - Zadávací dokumentace (formát .doc)

Příloha č.2 - Zadávací dokumentace (formát .pdf)

Příloha č.3 - Krycí list rozpočtu (formát .xls)

Příloha č.4 - DSP (formát .zip)

vložil: Jan Čermák, 26. 1. 2016, 19:29

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

vložil: Jan Čermák, 2. 2. 2016, 21:30

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám

vložil: Jan Čermák, 9. 2. 2016, 17:38

Protokol o otevírání obálek s nabídkami

Protokol o jednání hodnotící komise č.1

Protokol o jednání hodnotící komise č.2

vložil: Jan Čermák, 19. 2. 2016, 18:14

Smlouva o dílo na realizaci stavby "Rekonstrukce ulice Spojovací - 1. etapa"

vložil: Jan Čermák, 31. 3. 2016, 18:30

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

vložil: Jan Čermák, 22. 6. 2016, 16:32

Pořízení štěpkovače a kompostérů do obce Velké Přílepy

Kupní smlouva Farid Comercia

vložil: Jan Čermák, 7. 10. 2015, 17:11

Oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

vložil: Jan Čermák, 31. 8. 2015, 21:47

Písemná výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

vložil: Kateřina Jungbauerová, 6. 8. 2015, 18:58

Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení

vložil: Kateřina Jungbauerová, 10. 7. 2015, 14:18

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace

vložil: Kateřina Jungbauerová, 17. 6. 2015, 15:46

Stavební úpravy budovy 2. stupně ZŠ Velké Přílepy - 1. etapa

smlouva o dílo

Vložil: Kateřina Jungbauerová, 27. 5. 2015, 10:36

oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Vložil: Kateřina Jungbauerová, 3. 4. 2015, 23:16

výzva k podání nabídky

zadávací dokumentace

smlouva o dílo

výkaz výměr

Vložil: Kateřina Jungbauerová, 19. 2. 2015, 10:43

Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v obci Velké Přílepy

smlouva o dílo

Vložil: Kateřina Jungbauerová, 29. 5. 2015, 13:25

oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Vložil: Kateřina Jungbauerová, 3. 4. 2015, 23:20

zadávací dokumentace

smlouva o dílo

slepý rozpočet

Vložil: Kateřina Jungbauerová, 16. 2. 2015, 11:12

PD_průvodní zpráva

PD_přehledná situace

PD_bezbariérové užívání

PD_technická zpráva

PD_vzorové řezy

PD_situace_C21

PD_situace_C22 a 4

PD_situace_C23

PD_situace_C25

PD_situace_C26

zásady organizace výstavby

Vložil: Kateřina Jungbauerová, 16. 2. 2015, 13:37

Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení (ZPŘ) na realizaci veřejné zakázky na dodávky „Snížení imisní zátěže na území obce Velké Přílepy“

Písemná zpráva

Kupní smlouva

Vložil: Kateřina Jungbauerová, 26. 3. 2015, 11:09

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Vložil: Kateřina Jungbauerová, 2. 3. 2015, 15:51

Výzva k podání nabídky

Příloha 1_kupní smlouva

Příloha 2_čestné prohlášení

Příloha 3_seznam subdodavatelů

Příloha 4_krycí list

Zadávací dokumentace

Vložil: Kateřina Jungbauerová, 10. 2. 2015, 16:51

Dodatečná informace č.1

Vložil: Kateřina Jungbauerová, 20. 2. 2015, 18:39

Oznámení o výši skutečně unrazené ceny za plnění veřejné zakázky

Vložil: Jan Čermák, 17. 2. 2016, 19:00

Vybavení interiéru nábytkem a doplňky - Novostavba pavilonu č.3 MŠ Velké Přílepy

Předmět veřejné zakázky: 

vybavení interiéru nábytkem a doplňky

Předpokládaná hodnota: 

850 000,- Kč bez DPH (VZ malého rozsahu)

Druh zadávacího řízení:

zadávací řízení - zakázka malého rozsahu, nespadající pod aplickaci zákona 137/2006 sb. o veřejných zakázkách

Dokumentace zveřejnění veřejné zakázky:

Zadávací dokumentace (pdf)

Dokumentace pro výběr dodavatele (pdf)

Výkaz výměr - vybavení interiéru pavilón č.3 MŠ (xls)

Vložil: Kateřina Jungbauerová, 28.11.2014, 8:52

Doplňující informace (doc)

Vložil: Kateřina Jungbauerová, 5.12.2014, 8:17

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče (pdf)

Vložil: Kateřina Jungbauerová, 22.12.2014, 15:37

Protokol o výběru nejvhodnější nabídky (pdf)

Vložil: Kateřina Jungbauerová, 23.12.2014, 12:38

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (pdf)

Vložil: Kateřina Jungbauerová, 5. 1. 2015, 16:56

Smlouva o dílo (pdf)

Vložil: Kateřina Jungbauerová, 9. 1. 2015, 8:56

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (pdf)

Vložil: Kateřina Jungbauerová, 19. 1. 2015, 9:05

Novostavba pavilonu č.3 MŠ Velké Přílepy

Předmět veřejné zakázky: 

Stavební práce

Předpokládaná hodnota: 

5 784 679,- Kč bez DPH (VZ malého rozsahu)

Druh zadávacího řízení:

Modifikované řízení (jde o VZ malého rozsahu)

Dokumentace zveřejnění veřejné zakázky:

Zadávací dokumentace (pdf)

Slepý rozpočet (xls)

projektová dokumentace (zip)

Vložil: Kateřina Jungbauerová, 11.7.2014, 14:35

Dokumentace vyhodnocení veřejné zakázky:

protokol o otevírání obálek s nabídkami (pdf)

rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (pdf)

rozhodnutí o vyloučení uchazeče (pdf)

Vložil: Kateřina Jungbauerová, 13.8.2014, 12:15

Smlouva:

smlouva o dílo (pdf)

Vložil: Kateřina Jungbauerová, 28.8.2014, 13:25

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (pdf)

Vložil: Kateřina Jungbauerová, 6.11.2014, 15:37

dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (pdf)

Vložil: Kateřina Jungbauerová, 13.3.2015, 12:38

chodník v ulici Kladenská

 •          Název zadavatele – Obec Velké Přílepy
 •          číslo zakázky - P14V00000002
 •          Druh řízení – Zakázka malého rozsahu,
 •          druh zakázky – stavební práce
 •          Datum uveřejnění - 22.7.
 •          Lhůta pro podání nabídek – 3. 6. 2014 v 10:00 hodin
 •          Stav řízení – VZ byla zadána

Předmět veřejné zakázky - Předmětem veřejné zakázky je dodávka stavebních prací dle předané projektové dokumentace: „Velké Přílepy chodník v ulici Kladenská“, kterou vypracoval Ing. Zdeněk Fiedler – autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb, Armádní 500A, 289 23 Milovice, tel.: +420 603 829 220.

 • Cena dle smlouvy (bez DPH) – 814.017.41 Kč
 • Cena dle smlouvy (s DPH) – 984.961,11 Kč

smlouva

příloha

dodatek ke smlouvě

Mohlo by vás zajímat: