Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Přílepy
Velké Přílepy

Volby do Evropského parlamentu 2024 – informace

Tříděný odpad + bioodpad

Pokud vám nebyla vyvezena popelnice na směsný odpad nebo bioodpad v řádném termínu, informujte o tomto obec, pokud to lze, do 48 hodin na Podatelně OÚ

OMapa svozu tříděného odpadubec provozuje systém nakládání s odpadem v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a obecně závaznou vyhláškou obce Velké Přílepy o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Velké Přílepy č.2/2018 a Obecně závaznou vyhláškou obce Velké Přílepy o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci č. 1/2023.


 Tříděný odpad 

Sběrná místa a časy svozu – tabulka (PDF)

Tabulka- tříděný odpad (kliknutím na náhled se vám tabulka otevře v novém okně ve zvětšeném měřítku)

Kliknutím na náhled se tabulka otevře ve formátu PDF

Prosíme občany, aby se seznámili se dny vývozu jednotlivých komodit a přizpůsobili tomu odkládání odpadu.

Odpad uložený vedle zaplněných kontejnerů není svozovou firmou ve dni svozu vyvezen a je pak zdrojem velkého nepořádku kolem kontejnerů.

Zobrazit mapu

Videonávod jak správně uložit odpad do popelnic


 Velkoobjemový odpad

Svoz velkoobjemového odpadu probíhá 2x za rok přistavením kontejnerů na udaných adresách.

Datum svozu:

Jaro / Podzim.

Datum bude upřesněno.

 


 Bioodpad

Popelnice na bioodpad

Svoz biologického odpadu si občan sjednává a hradí ho vždy na jeden kalendářní rok.

Svoz bioodpadu probíhá od dubna do konce listopadu.
Odpad je vyvážen jednou za 14 dní – každý sudý pátek.

Den svozu je pro každý rok upřesněn na začátku svozového období, rovněž tak i konec dle klimatických podmínek.
Informace je poplatníkům biologického svozu zveřejněna před zahájením svozového období na webových stránkách obce a v systému Mobilního rozhlasu.

První svoz bioodpadu v roce 2024 bude 22.3.2024.

Ceny za svoz bioodpadu od 1.1.2024

 • 14denní svoz biologického odpadu 120l – cena 800 Kč
 • 14denní svoz biologického odpadu 240l – cena 1 500 Kč

Druhy popelnic

 • popelnice na biologický odpad - velikost 120l – cena 1 170 Kč

 • popelnice na biologický odpad - velikost 240l – cena 1 350 Kč

Způsoby uhrazení poplatku za svoz bioodpadu


Platba v hotovosti/ platební kartou

Pokladna OÚ 

Pondělí: 8.00-11.00, 12.00-18.00
Úterý: 8.00-11.00
Středa: 8.00-11.00, 12.00-18.00
Čtvrtek: 8.00-11.00

Vyzvednutí známky: Obecní úřad, Pražská 162, Velké Přílepy

Platba převodem na účet

č.ú: 101542896/0300, VS: číslo popisné, zpráva pro příjemce: jméno vlastníka nemovitosti

Vyzvednutí známky: Známka k vyzvednutí na pokladně OÚ až po připsání platby na účet.

 

Kontejnery na bioodpad

Prosíme:

 • neukládejte bioodpad mimo k tomu určené kontejnery
 • nedávejte bioodpad do kontejnerů v pytlích či jiných nádobách
 • dodržujte pravidla, co do kontejnerů lze a nelze dávat:

Do kontejnerů patří:

 • rostliný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve)
 • zbytky jídel včetně potravin s prošlou zárukou
 • zbytky ovoce, zeleniny, slupky,
 • výkaly drobných domácích zvířat

Do kontejnerů nepatří:

 • maso
 • kosti
 • uhynulá zvířata
 • olej z potravin
 • obaly od potravin (sklo, plast, kov)
   

Sběrna bioodpadu Velké Přílepy
 

Díky teplému počasí se Sběrna otevírá již ve středu 20. března 2024!

Bývalá Sběrna druhotných surovin v Kladenské ulici funguje od 1. dubna do 30. listopadu. Termín se může kvůli klimatickým podmínkám měnit.

Mapa

Otevírací doba:

Středa: 15.00 - 17.00
Neděle:  9.00 - 11.00

Bioodpad od vás převezme zaměstnanec obce.  
 

Zahradnictví a kompostárna JENA

(směr Tursko, mapa).

Web kompostárny

Bioodpad (větve, trávu, listí, hnůj) je zde možné zdarma uložit v množství cca přívěsného vozíku za auto.

Otevírací doba:

ZIMNÍ PROVOZ 2023/2024

zimní přestávka:

20.12.2023 - 01.01.2024

provoz od: 02.01.2024

Po – Pá: 7.00 - 16.00 

 

 Velké a malé elektrospotřebiče

Malé elektrospotřebiče a zařízení je možno vyhazovat do kontejneru umístěného ve dvoře Domu u Korychů v ulici Kladenská.

Velké elektrospotřebiče – lednice, mrazáky, pračky, myčky, trouby, elektrokola, televize, monitory a další (velkým elektrospotřebičem se rozumí spotřebič nad 50 cm) lze odevzdávat bezplatně ve sběrně surovin v Kladenské ulici (mapa) .  

V zimním období můžete nechat velké spotřebiče před vraty u pošty. 

Dále je možné odevzdat autobaterie a nebezpečný odpad – plechovky od barev. 

Mapa

Otevírací doba:

Středa: 15.00 - 17.00
Neděle:  9.00 - 11.00

Sběrna je určena pro občany Velkých Přílep a nepřijímá odpad z podnikatelské činnosti!  

Elektrospotřebiče lze odevzdat i do sběrného dvora v Roztokách.

 Baterie a úsporné zářivky

Použité baterie, žárovky a zářivky můžete vyhazovat do označených nádob na obecním úřadě nebo je odevzdat při pravidelném svozu nebezpečného odpadu.

Použité baterie lze také vyhazovat do označených krabic v budově základní školy.

 Staré pneumatiky

Staré pneumatiky lze bezplatně odevzdat celoročně ve všední den v ulici Kralupská 470, Statenice-Černý Vůl, Autodoprava Bydžovský. Možná je i dohoda na telefonu 602 204 928.


Nebezpečný odpad

Barvy, oleje apod. se sváží zpravidla dvakrát ročně (na jaře a na podzim).

Termíny svozu vyhlašuje OÚ na úřední desce a obecním webu.

Datum svozu 2024:

Místo: Svrkyňská ulice u pošty


Další informace o odpadech vám poskytne:

 • Obecní úřad Velké Přílepy
  tel.: 220 930 535
 • REGIOS a.s.
  Úholičky 215
  252 64 Velké Přílepy
  tel.: 220 930 524

Mohlo by vás zajímat: