Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Přílepy
Velké Přílepy

Tříděný odpad + bioodpad

OMapa svozu tříděného odpadubec provozuje systém nakládání s odpadem v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a obecně závaznou vyhláškou obce Velké Přílepy o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Velké Přílepy č.2/2018 a obecně závaznou vyhláškou obce Velké Přílepy o poplatku za komunální odpad č. 1/2022.

Tříděný odpad 

Sběrná místa a časy svozu - tabulka (PDF)

Tabulka- tříděný odpad (kliknutím na náhled se vám tabulka otevře v novém okně ve zvětšeném měřítku)

Kliknutím na náhled se tabulka otevře ve formátu PDF

Prosíme občany, aby se seznámili se dny vývozu jednotlivých komodit a přizpůsobili tomu odkládání odpadu.

Odpad uložený vedle zaplněných kontejnerů není svozovou firmou ve dni svozu vyvezen a  je pak zdrojem velkého nepořádku kolem kontejnerů.

Zobrazit mapu

Videonávod jak správně uložit odpad do popelnic

Velkoobjemový odpad

Svoz velkoobjemového odpadu probíhá 2x za rok přistavěním kontejnerů na udaných adresách.

Datum svozu:

Velkoobjemový odpad a svoz šrotu - podzimní termín bude upřesněn

Nebezpečný odpad - bude stanoveno na rok 2023

Bioodpad

Popelnice na biodpad

Svoz biologického odpadu si občan sjednává a hradí ji vždy na jeden kalendářní rok.

Svoz bioodpadu probíhá od dubna do konce listopadu.
Odpad je vyvážen jednou za 14 dní - každý sudý pátek.

Den svozu je pro každý rok upřesněn na začátku svozového období, rovněž tak i konec dle klimatických podmínek.
Informace je poplatníkům biologického svozu zveřejněna před zahájením svozového období na webových stránkách obce a v systému Mobilního rozhlasu.

Poslední svoz v roce 2023 bude 1.12.2023

Odvoz bioodpadu v popelnicích o objemu 120 nebo 240l lze sjednat na podatelně OÚ.

 • 14denní svoz biologického odpadu 120l - cena 600 Kč
 • 14denní svoz biologického odpadu 240l - cena 1 100 Kč

Druhy popelnic

 • popelnice na biologický odpad - velikost 120l - cena 1 170 Kč

 • popelnice na biologický odpad - velikost 240l - cena 1 350 Kč
   

Kontejnery na bioodpad

Prosíme:

 • neukládejte bioodpad mimo tomu určené kontejnery
 • nedávejte bioodpad do kontejnerů v pytlých či jiných nádobách
 • dodržujte pravidla, co do kontejnerů lze a nelza dávat:

Do kontejnerů patří:

 • rostliný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve)
 • zbytky jídel včetně potravin s prošlou zárukou
 • zbytky ovoce, zeleniny, slupky,
 • výkaly drobných domácích zvířat

Do kontejnerů nepatří:

 • maso
 • kosti
 • uhynulá zvířata
 • olej z potravin
 • obaly od potravin (sklo, plast, kov)
   

Sběrna na bioodpad Velké Přílepy
 

Bývalá sběrna druhotných surovin v Kladenské ulici funguje od 1. dubna do 30. listopadu. Termín se může kvůli klimatickým podmínkám měnit.

Mapa

Otevírací doba:

Středa 15:00 -  17:00

Neděle  9:00 - 11:00

Bioodpad od vás převezme zaměstnanec obce.  
 

Zahradnictví a kompostárna JENA

(směr Tursko, mapa).

Web kompostárny

Bioodpad (větve, trávu, listí, hnůj) je zde možné zdarma uložit v množství cca přívěsného vozíku za auto.

Otevírací doba:

Pondělí - Pátek  7:00-16:00

 

 Velké a malé elektrospotřebiče

Malé elektrospotřebiče a zařízení je možno vyhazovat do kontejneru umístěného ve dvoře Domu u Korychů v ulici Kladenská.

Velké elektrospotřebiče - lednice, mrazáky, pračky, myčky, trouby, elektrokola a další (velkým elektrospotřebičem se rozumí spotřebič nad 50 cm) lze odevzdávat bezplatně ve sběrně surovin v Kladenské ulici (mapa) .  

V zimním období můžete nechat velké spotřebiče před vraty u pošty. 

Dále je možné odevzdat autobaterie a nebezpečný odpad - plechovky od barev. Sběrna nevybírá televize a monitory. 

Mapa

Otevírací doba:

Středa 15:00 -  17:00

Neděle  9:00 - 11:00

Sběrna je určena pro občany Velkých Přílep.

Nepřijímá odpad z podnikatelské činnosti.  

Počítačové monitory a televize lze odevzdat  do sběrného dvora v Roztokách.

Baterie a úsporné zářivky

Použité baterie, žárovky a zářivky můžete vyhazovat do označených nádob na obecním úřadě nebo je odevzdat při pravidelném svozu nebezpečného odpadu. Použité baterie lze také vyhazovat do označených krabic v budově základní školy.

Staré pneumatiky

Staré pneumatiky lze odevzdat celoročně vždy ve všední den v ulici Kralupská 470-Černý Vůl, Autodoprava Bydžovský. Možná je i dohoda na telefonu 602 204 928.

Nebezpečný a velkoobjemový odpad

Barvy, oleje apod. se sváží zpravidla dvakrát ročně (na jaře a na podzim), totéž platí i o objemovém odpadu a železném šrotu.

Termíny svozu vyhlašuje OÚ na úřední desce a obecním webu.

Další informace Vám poskytne

OÚ, tel.: 220 930 535

REGIOS a.s., Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy, tel.: 220 930 524

Mohlo by vás zajímat: