Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Přílepy
Velké Přílepy

Trvalý pobyt

Obecní úřadPřihlášení k trvalému pobytu se provádí na Obecním úřadě Velké Přílepy.

Potřebné dokumenty a poplatky

 • Vyplněný tiskopis
 • Zaplacení správního poplatku ve výši 50,- Kč. (osoby mladší 15let jsou od poplatku osvobozeny)
 • Doklady a dokumenty dle vlastnictví nemovitosti:
 • Vlastní dům / byt
  Platný občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
 • Pronajatý dům / byt
  1) 
  Platný občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
  2) Doklad o oprávnění užívání (nájemní smlouva, dohoda o ubytování).
  3) Souhlas vlastníka nemovitosti (pronajímatele) osoby s vaším přihlášením k pobytu buď formou jeho podpisu do evidenční karty na OÚ nebo jeho písemný úředně ověřený souhlas.

Trvalý pobyt vám umožní podílet se aktivně na chodu obce. Dává vám právo volit a být volen do obecního zastupitelstva, hlasovat v místním referendu či vyjadřovat se k důležitým otázkám chodu obce. Zároveň je počet občanů s trvalým pobytem důležitým kritériem pro přidělování finančních prostředků do obecního rozpočtu. Jinak řečeno – čím má obec více trvalých obyvatel, tím více peněz má obec na nové chodníky, opravy komunikací nebo autobusovou dopravu.

Bližší informace

Evidence obyvatel – tel.:  220 930 770

Mohlo by vás zajímat: