Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Přílepy
Velké Přílepy

Dotazy občanů

Rubriku dotazy občanů využívejte v případě obecných dotazů, které by mohly zajímat i ostatní návštěvníky stránek.

V případě konkrétních dotazů, zejména vztahují-li se přímo k vaší osobě, prosíme, využijte e-maily či telefony příslušných úředníků. Viz kontatky.

Ve vlastním zájmu uvádějte funkční e-mailové adresy, na které Vám může být doručena odpověď!

Dobrý den, váš podnět jsem postoupila obecní policii, aby dlouhodobá stání zaparkovaných vozidel prověřila.

Kamila Handlová, 15. 9. 2023

Dobrý den, děkujeme za informaci. Závadu na veřejném osvětlení jsme nahlásili technikovi a bude brzy odstraněna.

Nefunkční veřejné osvětlení, lze nahlásit na podatelně OÚ: podatelna@velke-prilepy.cz

4. 9. 2023

Dobrý den,

silnice je ve vlastnictví Středočeského kraje a naše obec nemá vliv na její opravy. V současné době nemáme ani informace o možné opravě.

Kamila Handlová, 30. 8. 2023

Dobrý den,

hlavním důvodem je pozastavení protihlukových postupů letiště až do 3/2024, kterým letadla šetří palivo a otáčejí se dříve než nad průletovým bodem za Roztokami. Obec odeslala dne 16.06.2023 žádost o zavedení dočasně zrušených protihlukových opatření. Naší žádosti vyhověno nebylo. 

Dne 19.07.2023 obdržela odpověď od Ministerstva dopravy a 27.06.2023 odpověď od Letiště Praha, a.s. Z uvedených odpovědí vyplývá, že protihlukové limity nebudou obnoveny a Letiště Praha konstatovalo, že z hlediska počtu dotčených osob v celém okolí letiště je pozastavení postupů pozitivním krokem. Dále v odpovědi uvedlo, že v letech 2018 a 2019 proběhlo v obci Velké Přílepy měření hluku z leteckého provozu mobilní měřící stanicí a pokaždé byly dle očekávání zjištěny podlimitní hodnoty se značnou rezervou. V denní době (06–22), po kterou jsou odletové postupy pozastaveny, činila rezerva vůči hygienickému limitu více jak 11 dB v roce 2018 a v roce 2019 dokonce více jak 17 dB. Současné mírné navýšení provozu průměrně tvořeného několika vzlety denně nad územím Velkých Přílep na této skutečnosti nic zásadního nemění a Velké Přílepy tak patří i nadále mezi hlukem nejméně dotčené obce v blízkosti letiště Praha/Ruzyně.

Druhý důvod je zřejmě i v tomto létě neobvykle vysoký počet dnů s východním větrem, takže se více startuje našim směrem. 

Přese vše výše uvedené se obec chystá dále jednat s letištěm a hledat možnosti zlepšení situace.

Kamila Handlová, 30. 8. 2023

Dobrý den,
od zprovoznění rezervačního systému se platí každý měsíc určitá paušální částka za jeho provoz. Proto obec vyčkávala až do otevření víceúčelového hřiště. Nabídky jsme samozřejmě měli. U všech bylo zprovoznění v řádech dnů od podepsání smlouvy.

V době otevření hřiště jsme získali novou velice zajímavou nabídku na rezervační systém, který budeme moci využívat nejen pro víceúčelové hřiště, ale i pro ostatní objekty, které obec pronajímá, a to včetně rozdělení pronájmu na jednotlivé místnosti v rámci objektu. Tuto nabídku se obec rozhodla přijmout, a proto se zprovoznění rezervačního systému trochu oddálilo. Systém bude zprovozněn v nejbližších dnech.  

Zatím si lze rezervaci objednat u správce hřiště na webu obce. Mohli jsme samozřejmě s otevřením hřiště pár dní počkat, ale chtěli jsme, aby ho mohli občané využívat co nejdříve.

Kamila Handlová, 10. 8. 2023

Dobrý den,

rezervační systém hřiště bude přístupný na webu obce. Nyní dolaďujeme s dodavatelem detaily. Zatím si lze rezervovat termín přímo u správce: kontakt

Rezervační systém bude spuštěn během několika dnů. 

Kamila Handlová, 10. 8. 2023

Dobrý den,

linka 350, i přes jednání obce, bohužel nebude do zastávky na Roztocké prodloužena, neboť to provozovatel odmítl. Ale obec společně s Dopravním výborem hledá jiné možnosti - novou linku, která by tuto zastávku ve směru na Prahu (a zpět) obsluhovala a i navazovala na vlaková spojení v Roztokách.

Kamila Handlová, 4. 8. 2023

Dobrý den, dne 12.7. v odpoledních hodinách byli tito mladíci hlídkou OP zadrženi. Na místě byla provedena lustrace obou osob v evidencích policie ČR s negativním výsledkem (bez záznamů). Jednalo se o studenty najaté pochybnou internetovou firmou, aby sbírali osobní údaje od lidí, které následně firma kontaktuje a nabízí jim služby. Za porušení vyhlášky obce 1/2016 jim byla uložena pokuta příkazem a byli vykázáni z obce. Občanům doporučujeme, aby nikomu své osobní údaje nesdělovali a okamžitě kontaktovali OP nebo v její nepřítomnosti PČR, pokud se zase někde objeví.

17. 7. 2023

Dobrý den,

chápu vaše rozhořčení v souvislosti s hlukem a celkovým rozruchem v okolí objektu věznice Velké Přílepy. Podle vyjádření Mgr. Tomáše Měrky, dělá Vězeňská služba ČR maximum, aby bylo soužití věznice s obcí co nejšetrnější, stejně tak s okolní zástavbou. Výcviky eskortní operační skupiny (ENO) konané v objektu Velké Přílepy byly za letošní rok 2023 dva:

26.05.2023 – v čase od 14:15 hod. do 15:15 hod.

05.06.2023 – v čase od 13:00 hod. do 14:00 hod.

Oba byly úřadu hlášeny předem a informace byla zveřejněna na webových stránkách obce. Dobrá zpráva je, že další výcviky skupiny ENO v roce 2023 již v objektu Velké Přílepy probíhat nebudou.

 

 

 

 

 

 

12. 6. 2023

Dobrý den, informaci o kvalitě naší vody najdete na stránkach VaK Beroun, pH je 7,8.

https://www.vakberoun.cz/qf/cs/ramjet/moje-obec/detail?localPartId=179361

5. 6. 2023

Mohlo by vás zajímat: