Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Přílepy
Velké Přílepy

Opravy a úpravy ulic Pražská, Kladenská, Svrkyňská a Roztocká

Obcí prochází několik krajských silnic, konkrétně ulice Pražská, Podmoráňská, Roztocká, Svrkyňská a Kladenská, jejichž vlastníkem je Středočeský kraj. Za stav těchto silnic je zodpovědná Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS).

Jednání obce s KSÚS

Ilustrační foto Ačkoliv obec nemá téměř žádné pravomoci při řešení oprav těchto silnic, pravidelně se účastní schůzek se zástupci KSÚS a aktivně předkládá podněty k nápravě jejich špatného stavu.

Na jedné z těchto schůzek v roce 2024 navrhl KSÚS společný postup při opravách silnic a budování chodníků a přechodů v obci. 
Na schůzce Dopravně-bezpečnostního výboru byly vytipovány lokality v obci, které by bylo vhodné do společného projektu začlenit.

Náš cíl a záměr

Cílem projekčního řešení je kromě oprav komunikací i zajištění bezpečného pohybu chodců po obci Velké Přílepy, zpomalení automobilové dopravy, zrychlení průjezdu vozidel PID a zvýšení dostupnosti PID občanům Velkých Přílep včetně zlepšení řešení dopravy v klidu. Projektová dokumentace bude také zahrnovat i návrh veřejného osvětlení na nově navrhovaných chodnících a návrh likvidace dešťových vod.

Obec si od společného projektu slibuje rychlejší provedení oprav, které budou rozšířeny o specifické požadavky obce. 

A jaké jsou výstupy z jednání?

KSÚS zapracovala to svých projektů tyto naše požadavky:

Nákres situace v ulici Pražskául. Pražská (silnice II/240)
 • Výstavba nového chodníku pro pěší podél II/240 ve staničení 6. km - 7. km (od parc. 101/13 v k.ú. Velké Přílepy do křížení s ul. Roztocká).
 • Opatření zklidňující automobilovou dopravu na silnici II/240 v celém intravilánu obce.
 • Vybudování parkovacího místa před parc. č. 167/1, 167/3. 
 • Přestavba místa na přecházení v křížení s ul. Svahová na přechod pro chodce.
 • Zachovat parkovacího místa před č. p. 263 (smíšené zboží).
 • Vybudování zálivu pro autobusovou zastávku ve směru z Prahy do centra obce v prostoru mezi ul. Úvozová a ul. Roztocká.
 • Vybudování zálivu pro autobusovou zastávku ve směru z Turska do centra obce před světelnou křižovatkou v centru obce.
 • Koordinace projekční práce s projektem „Chodník podél ul. Pražská" 
 • Návržení parkovacích míst před domem č. p. 63.
 • Návrh úpravy navržených zálivů oboustranné zastávky BUS projektem „Chodník podél ul. Pražská" 

ul. Roztocká (silnice III/2421 )

 • Vybudování vjezdové brány před vjezdem do obce ve směru z Roztok (v případě vjezdových bran je nutno zohlednit průjezd zemědělské techniky).
 • Vybudování nového chodníku pro pěší podél III/2421 od zastávky BUS Roztocká k přechodu pro chodce v křížení s ul. Peškova, včetně propojení na stávající chodník pro pěší spojující ul. Roztocká se Svahovou.
 • Prodloužení chodníku pro pěší od č. p. 1026 k č. p. 284, včetně zřízení nového přechodu pro chodce přes III/2421 na nový chodník.
 • Úprava stávajícího přechodu pro chodce v křížení s ul. Peškova (zbezpečnění).
 • Řešení pohybu chodců v křížení III/2421 s III/2407.

ilustrační foto – Kladenská uliceul. Kladenská (silnice III/2406)

 • Vybudování opatření zpomalující vozidla v úseku mezi č. p .6 až č. p. 20 (např. Úsekové měření rychlosti)
 • Vyřešení bezpečného pohybu chodců vycházejících z č. p. 11 a 10 (např. zřízení poptávkového semaforu, příp. zřízení úzkého chodníku) 
 • Oprava a modernizace pravostranných chodníků pro pěší podél III/2406 směrem do centra včetně modernizace veřejného osvětlení (kabelizace do země, samostatné stožáry, inteligentní svítidla LED)
 • Rozšíření řešení dopravy v klidu podél III/2406
 • Řešení přecházení chodců přes III/2406 před č. p. 45 (současný úhlopříčný přechod pro chodce není bezpečný)
 • Úprava obratiště BUS, aby vozidla PID mohla bezpečně vyjíždět na III/2406 ve směru na Lichoceves a zajíždět ve směru od Lichocevsi

Návrh řešeníul. Svrkyňská (silnice III/24010)

 • Vybudování opatření pro zpomalení automobilů vjíždějících do obce ze směru Svrkyně, např. vjezdová brána.
 • Vybudování opatření zpomalující vozidla v úseku mezi č. p. 788 až č. p. 63 (např. Úsekové měření rychlosti)
 • Přemístění stávajícího přechodu pro chodce před č. p. 63 blíže ke křížení s II/240 tak, aby navazoval na chodník navržený projektem „Chodník podél ul. Pražská” 
 • Koordinace s návrhem nového přechodu pro chodce přes III/24010 v křížení s ul. Májová a ul. Spojovací 
 • Návrh chodníku pro pěší jako přístup k nemovitostem připojených na III/24010 v úseku mezi ul. Na Parcelách až Wichterleho. 
 • Návrh řešení dopravy v klidu (zřízení nových podélných parkovacích míst u III/24010).


 

Rozpočet obce

Zasedání Zastupitelstva

Termín zasedání:


 

Mobilní rozhlas

Munipolis

Jsme členy sdružení

Svazek obcí - znak

Knihovna

Knihovna Velké Přílepy

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25
1
26 27
1
28
29 30 31 1 2 3 4

Hlášení poruch

Porucha semaforu:
602 760 699 (firma AŽD)

Porucha veřejného osvětlení:
220 930 535 (Podatelna OÚ)
U hlášení prosím uveďte číslo lampy či místo, kde se lampa nachází.

Kino

Kino