Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Přílepy
Velké Přílepy

Volby do Evropského parlamentu 2024 – informace

Letní brigáda

Leták – letní brigádaObec Velké Přílepy nabízí

LETNÍ BRIGÁDU
 

Náplň práce:

  • úklid obce
  • údržba zeleně

Požadavky:

  • věk minimálně 15 let
  • ukončená povinná školní docházka

Přihláška musí obsahovat:
1. jméno, příjmení zájemce
2. datum a místo narození zájemce/zájemkyně
3. státní příslušnost zájemce/zájemkyně
4. místo trvalého pobytu zájemce/zájemkyně, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
Do přihlášky prosím uveďte, o které období prázdnin (1.7.2024 – 31.8.2024) máte zájem.

Termín podání přihlášky Obci Velké Přílepy: do 30.5.2024
Uchazeči budou informováni, zda byli vybráni.

Informace o zpracování osobních údajů:

Obec Velké Přílepy, IČ: 00241806, se sídlem Pražská 162, 25264 Velké Přílepy, jakožto správce osobních údajů, informuje podle čl. 13 nařízení EU a Rady č. 2016/679 (dále jen „Nařízení GDPR“) zájemce jako subjekty údajů, že zpracovává shora uvedené osobní údaje zájemců zákonným způsobem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR a je ke zpracování oprávněna podle ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, vše pro splnění právní povinnosti správce dané ustanoveními zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.

Osobní údaje zájemce uchovává správce po dobu 5 let od ukončení procedury podle této veřejné výzvy pro účely právních zájmů obce v případě sporů ohledně průběhu výběrového řízení.

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je paní Bc. Jitka Strážnická (kontakty: tel.: 770 160 548, e-mail: jitka.straznicka@innone.cz).

Způsob podání přihlášky Obci Velké Přílepy (místo a adresa):
e-mailem na adresu elektronické podatelny Obce Velké Přílepy: podatelna@velke-prilepy.cz. Do předmětu e-mailové zprávy je třeba uvést „Letní brigáda“, nebo
osobně v uzavřené obálce označené „Letní brigáda“ na podatelnu Obecního úřadu Velké Přílepy na adrese Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy. 

Kontaktní osoba pro případné doplňující informace: 
Ing. Kamila Handlová, starostka, e-mail:  starosta@velke-prilepy.cz, telefon: 739 692 232.

Inzerát ve formátu PDF 

Mohlo by vás zajímat: